Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna Polskie organizacje onkologiczne

PORTALE INTERNETOWE POLSKICH ORGANIZACJI ONKOLOGICZNYCH

 

ORGANIZACJA

OPIS

PTO - Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Polskie Towarzystwo Onkologiczne jest najstarszym i największym towarzystwem naukowym w dziedzinie onkologii w Polsce. Członkami PTO jest ponad 1000 lekarzy, naukowców i innych osób reprezentujących różne dziedziny związane z badaniami podstawowymi, epidemiologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób nowotworowych. Główna działalność PTO realizowana jest w kilkunastu terenowych oddziałach.

PKZR - Polski Komitet Zwalczania Raka


PKZR został założony w 1906 roku. Członek Stowarzyszenia Europejskich Lig Zwalczania Raka. Główne kierunki działania to: zbieranie funduszy na walkę z rakiem, działania w zakresie oświaty zdrowotnej, poprzez promowanie zasad profilaktyki chorób nowotworowych (wydawnictwa, programy radiowe i telewizyjne), prowadzenie „Telefonów zaufania” dla chorych i ich rodzin, organizowanie nieodpłatnych wizyt domowych lekarzy specjalistów u chorych na nowotwory, promowanie i wykonywanie profilaktycznych badań w ramach akcji „Przepustka do życia”,  monitorowanie walki z rakiem w Polsce, tworzenie systemu gwarantującego prawa pacjentów onkologicznych.

PSPO -Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

Jest organizacją zrzeszającą pielęgniarki opiekujące się pacjentami z chorobą nowotworową, pracujące w ośrodkach i oddziałach onkologicznych na terenie całego kraju. W kwietniu 1996r Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

PTChO - Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, powstało w 1989 r. Celem Towarzystwa jest: szerzenie zdobyczy nauki między chirurgami onkologami, patologami, onkologami klinicznymi i radioterapeutami oraz innymi specjalnościami mającymi związek z chirurgią onkologiczną;  zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej; podnoszenie wiedzy z zakresu lecznictwa i profilaktyki nowotworów poprzez współdziałanie w tym zakresie z władzami, samorządami oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi, i zawodowymi w kraju i za granicą; podnoszenie etyki zawodowej członków; współuczestniczenie w obsadzie stanowisk ordynatorów oddziałów chirurgii onkologicznej i współudział w powoływaniu konsultantów w dziedzinie chirurgii; opiniowanie i organizowanie (kształtowanie) programów nauczania przed i podyplomowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej oraz do specjalizacji w zakresie chirurgii onkologicznej i innych dyscyplin medycznych.

PTHiT - Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

Celem Towarzystwa jest zjednoczenie wszystkich hematologów i transfuzjologów polskich, inspirowanie i koordynowanie działalności szkoleniowej i naukowej dla rozwoju polskiej hematologii i transfuzjologii oraz reprezentowanie tej gałęzi wiedzy lekarskiej w Polsce jak i poza jej granicami

PTOiHDz - Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej zrzesza lekarzy pracujących w klinikach i oddziałach związanych z leczeniem chorób nowotworowych i hematologicznych u dzieci. Są wśród nich pediatrzy, chirurdzy, onkolodzy i hematolodzy, immunolodzy

PTGO - Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej

Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej (PTGO) powołano w roku 1991. Głównym celem statutowym Towarzystwa było i jest kształcenie lekarzy przed i po uzyskaniu specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa oraz edukacja społeczeństwa z dziedziny profilaktyki zarówno pierwotnej, jak i wtórnej w szczególności raka szyjki macicy.

PTOK - Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

 Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej postawiło przed sobą wiele ambitnych zadań, ujętych w opracowanym w 2000 roku statucie. Obejmują one przede wszystkim prace nad postępem onkologii klinicznej w Polsce, reprezentowanie interesów lekarzy pracujących w tej dziedzinie oraz członków PTOK wobec władz publicznych, zawodowych i samorządowych w kraju i zagranicą, szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród onkologów i współpracujących z nimi lekarzy, współudział w ustalaniu programu i organizacji nauczania przed- i podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego w dziedzinie onkologii klinicznej, współudział w organizowaniu opieki onkologicznej dla chorych, a także współpracę z innymi stowarzyszeniami i fundacjami o podobnych celac

PTOP - Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Aleksandra Lewińskiego i Antoniny Mazur.

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest wdrażanie i rozwijanie opieki i leczenia paliatywnego u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową i innych chorych w terminalnym okresie choroby, reprezentowanie osób, które zajmują się opieką paliatywną, szerzenie i rozwijanie zasad i standardów tej opieki.

PTPO - Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne


Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne od 1993 r. zrzesza wszystkich tych, którzy z racji wykonywanego zawodu spotykają się z chorymi onkologicznie.

PTRO - Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej

Powstało w 1997 roku. Skupia osoby związane z radioterapią onkologiczną.

PTMP - Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej

Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej powstało w 2002 r. jako towarzystwo naukowo-lekarskie. Celem jego jest inicjowanie i popieranie badań naukowych dotyczących problemów medycyny paliatywnej, integracja działań lekarzy w zakresie w/w badań, inicjowanie i popieranie programów zdrowotnych dotyczących opieki paliatywnej oraz propagowania wypracowanych standardów postępowania w tej opiece.

PUO - Polska Unia Onkologii

Polska pozarządowa organizacja pożytku publicznego. Podejmuje działania wspierające zwalczanie chorób nowotworowych; m.in. zrzesza lekarzy onkologów, organizuje kursy specjalizacyjne, warsztaty i konferencje.Poprawiony: środa, 13 lipca 2011 13:36
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/