Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna Nagroda im. Franciszka Łukaszczyka

Nagroda im. Franciszka Łukaszczyka

 

1. Nagroda im. Franciszka Łukaszczyka przyznawana jest członkom Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za  oryginalne prace naukowe z dziedziny onkologii. Pierwszymi autorami tych prac nie mogą być samodzielni pracownicy naukowi.

2. Prace zgłoszone do nagrody powinny być opublikowane w polskich czasopismach medycznych w roku poprzedzającym datę wniosku. Do nagrody mogą być również zgłaszane niepublikowane prace doktorskie.

3. Ustala się jedną nagrodę rocznie wypłacaną z funduszy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Jej wysokość ustala ZG PTO. Nagrodę otrzymuje pierwszy autor pracy.

4. Wnioski w sprawie przyznania nagrody im. Franciszka Łukaszczyka  powinny być zgłaszane do Zarządu Głównego PTO przez Zarządy Oddziałów lub przez członków Zarządu Głównego Towarzystwa. Do wniosku należy dołączyć pracę (odbitka redakcyjna, kserograficzna, maszynopis), dowód przynależności autora do Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i informację o statusie naukowym autora

5. Wnioski w sprawie przyznania nagrody mogą być zgłaszane do dnia 30 czerwca każdego roku do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

6. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje powołana przez Zarząd komisja w składzie:

     - przewodniczący Zarządu Głównego PTO,

     - redaktor naczelny pisma NOWOTWORY Journal of Oncology,

     - dwóch członków Polskiego Towarzystwa Onkologicznego wybranych przez Zarząd Główny.

7. Decyzja o przyznaniu nagrody jest podejmowana do 31 października danego roku kalendarzowego, a komunikat o tym publikowany w dwumiesięczniku NOWOTWORY Journal of Oncology

Poprawiony: środa, 13 lipca 2011 13:22
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/