Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna Nagroda im. Sobolewskich

Nagroda im. Sobolewskich

 

  1. Nagroda została ustanowiona w latach 70. dzięki dotacji P. Sobolewskiego, przekazanej do dyspozycji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
  2. Nagroda przyznawana jest polskim pracownikom naukowym za wybitne osiągnięcia w zakresie zwalczania chorób nowotworowych.
  3. Wnioski w sprawie przyznania nagrody im. Sobolewskich powinny być zgłaszane do Zarządu Głównego PTO przez członków Zarządu Głównego, Zarządy Oddziałów Polskiego Towarzystwa Onkologicznego lub Radę Naukową Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie.
  4. Nagroda przyznawana jest raz na 4 lata, w roku w którym odbywają się kolejne Zwyczajne Walne  Zgromadzenie i Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
  5. Termin składania wniosków upływa na 3 miesiące przed datą kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
  6. Wniosek powinien zawierać wykaz imienny kandydatów do nagrody z krótką charakterystyką ich stażu naukowego i zawodowego, omówienie osiągnięć naukowych za które ma być przyznana nagroda, wykaz publikacji w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych, w których przedstawiano wyniki badań.
  7. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje komisja składająca się z Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie, Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie.
  8. Kwota nagrody ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem zysków uzyskanych z odsetków lokat długoterminowych funduszy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, jednak nie może być mniejsza aniżeli 4 000 PLN.

  9. Decyzja o przyznaniu nagrody jest oficjalnie ogłaszana w trakcie obrad Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

  10. Komunikat o przyznaniu nagrody im. Sobolewskich wraz z krótkim omówienie osiągnięć za które ją przyznano jest publikowany w dwumiesięczniku Nowotwory

 

Lauraci Nagrody:


 

prof. Janusz Siedlecki

1994

prof. Janusz Limon

1998

prof. Jacek Jassem

2002

prof. Jan Skołyszewski

2006

 


Poprawiony: środa, 13 lipca 2011 13:22
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/