Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna Polskie czasopisma onkologiczne

POLSKIE CZASOPISMA ONKOLOGICZNE

 

CZASOPISMO

OPIS

Nowotwory okladka_2010-1.resized

Założone w 1923 roku oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dostęp do artykułów bezpłatny (embargo 1 rok). Czasopismo wydawane co dwa miesiące. Publikuje prace oryginalne, prace przeglądowe doniesienia, opisy przypadków, zalecenia i rekomendacje a także jest źródłem wiedzy na temat konferencji krajowych i zagranicznych.

Advances in Palliative Medicine

Czasopismo założone w 2007 r. Poświęcone jest zagadnieniom medycyny paliatywnej. Adresowane do lekarzy różnych specjalności, którzy mają kontakt z pacjentami leczonymi paliatywnie.

Journal of Contemporary Brachytherapy

Czasopismo założone w 2009 r. wydawane raz na kwartał, poświęcone zagadnieniom brachyterapii.

Medycyna Paliatywna

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, założone w 2009 r. wydawane raz na kwartał, poświęcone zagadnieniom medycyny paliatywnej.

Medycyna Praktyczna-Onkologia

Dwumiesięcznik ukazuje się od 2006 r. Drukuje tłumaczenia artykułów przeglądowych oraz streszczenia badań oryginalnych, zamieszczanych w najlepszych, najbardziej renomowanych czasopismach onkologicznych. Porusza tematy z dziedziny onkologii, leczenia systemowego, paliatywnego, przeciwbólowego, radioterapii, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, epidemiologii nowotworów, a także dotyczące problematyki żywienia w onkologii, nowych leków onkologicznych.

Onkologia w Praktyce Klinicznej

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Zostało założone w 2005. Czasopismo jest dwumiesięcznikiem o charakterze edukacyjnym, skierowanym do specjalistów onkologii klinicznej, radioterapii i hematologii oraz lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach. W każdym numerze publikowane są prace poglądowe, przeglądowe, opisy przypadków, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji.

Onkologia po Dyplomie

Czasopismo złożone w 2007 r. zawiera prace przeglądowe i poglądowe uznanych autorytetów w dziedzinie onkologii i nauk pokrewnych. Pismo prezentuje najnowszą wiedzę dotyczącą diagnostyki, leczenia i prewencji chorób nowotworowych

Onkologia Polska

Czasopismo założone w 1998 r. Działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Adresowane jest do środowisk naukowych i lekarzy różnych specjalności. Problematyka poruszana na łamach czasopisma uwzględnia interdyscyplinarny charakter współczesnej onkologii. W poszczególnych numerach publikowane są artykuły redakcyjne, prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne oraz schematy postępowań.

Onkologia i Radioterapia

Czasopismo ukazujące się od 2007 r pod patronatem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz Sekcji Ortopedii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Psychoonkologia

Oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, poświęcone zagadnieniom psychologicznym związanym z chorobami nowotworowymi. Zawiera przede wszystkim prace poglądowe o charakterze edukacyjnym, a także prace oryginalne oraz przedruki najbardziej wartościowych artykułów z pism zagranicznych poświęconych tej tematyce. Ukazuje się od 2009 r.

Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi

Czasopismo ukazuje się od 2002 r. publikuje artykuły dotyczące nowotworów regionu głowy i szyi.

Reports of Practical Oncology and Radiotherapy

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Czeskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Węgierskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Słoweńskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi, Zrzeszenia Bułgarskich Radioterapeutów, Portugalskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej i Hiszpańskiego Towarzystwa Radioterapii i Onkologii. Czasopismo ukazuje się od 1996 r.

Współczesna Onkologia

Czasopismo skierowane do specjalistów onkologów, chirurgów onkologicznych, hematologów i radiologów. Publikuje prace oryginalne (eksperymentalne i badawcze), prace poglądowe oraz prace kazuistyczne z zakresu onkologii doświadczalnej klinicznej. Ukazuje się od 1999 r.

Poprawiony: środa, 13 lipca 2011 13:37
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/