Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna Nagroda im. Hillarego Koprowskiego

Regulamin Nagrody im. Hillarego Koprowskiego

Przyznawana od roku 2007


 

§ 1

Celem nagrody przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne  jest wyróżnienie osiągnięć naukowo-badawczych pracowników zatrudnionych w polskich placówkach onkologicznych i stymulowanie do dalszych wysiłków badawczych.

§ 2

Fundatorem Nagrody im. Hillarego Koprowskiego jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

§ 3

Nagroda przyznawana jest corocznie za pracę (lub cykl ściśle ze sobą powiązanych prac) z zakresu onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej, wykonaną całkowicie w polskich instytucjach naukowo-badawczych i opublikowaną w liczącym się czasopiśmie międzynarodowym, w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku  zgłoszenia do nagrody cyklu prac, przynajmniej jedna z nich powinna być opublikowana w poprzednim roku kalendarzowym, a pozostałe mogą być o rok wcześniejsze.

§ 4

Ustala się jedną nagrodą rocznie w wysokości równoważnej trzy i pół tysiąca (3500) Euro.

§ 5

Prace do Nagrody mogą zgłaszać członkowie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz sami zainteresowani, na adres Sekretariatu Naukowego Centrum Onkologii, Oddział w Gliwicach (e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), w terminie nie późniejszym niż do końca kwietnia roku, w którym Nagroda ma być przyznana.

§ 6

Decyzję o przyznaniu Nagrody im. H. Koprowskiego podejmuje Kapituła Nagrody powoływana corocznie przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. W skład Kapituły wchodzi sześciu pracujących w polskich instytucjach naukowo-badawczych pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego, działających w dziedzinie onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej, oraz  Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, lub osoba przez niego delegowana, jako przedstawiciel Fundatora.

§ 7

Przy ocenie pracy członkowie Kapituły stosują punktową skalę ocen od 1 do 10; ocena pracy jest średnią punktów przyznanych przez każdego oceniającego. Jednym z elementów uwzględnianych w ocenie pracy powinna być waga czasopisma, w którym została ona opublikowana. Jeżeli autorzy ocenianej pracy są zatrudnieni w tej samej instytucji co członek Kapituły, to ten ostatni nie uczestniczy w ocenie.

§ 8

Pierwszy autor nagrodzonej pracy (lub cyklu prac) jest zobligowany do wygłoszenia w trakcie organizowanej  przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach) uroczystości wręczenia Nagrody wykładu o treści, dotyczącej badań  opisywanych w nagrodzonej pracy.

§ 9

Informacja o przyznaniu nagrody jest każdorazowo publikowana w czasopiśmie „Nowotwory – Journal of Oncology”.

 

pdf

Regulamin Nagrody im. Hillarego Koprowskiego (plik pdf)

Poprawiony: piątek, 20 kwietnia 2012 22:33
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/