Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna Władze PTO

WŁADZE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGICZNEGO NA LATA 2010 - 2014

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Imię i nazwisko

e-mail

Adres służbowy

prof. dr hab.
Jacek Jassem
(przewodniczący)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klinika Onkologii i Radioterapii
Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk

Tel. 58 349 22 70
Fax 58 349 22 10

prof. dr hab.
Jacek Fijuth
(v-ce przewodniczący)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zakład Teleradioterapii, Regionalny Ośrodek Onkologiczny

ul. Paderewskiego 4
93-509 Łódź

Tel. 42 689 55 51
Fax 42 689 55 52

prof. dr hab.
Sylwia Grodecka-Gazdecka
(v-ce przewodniczący)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Katedra Onkologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Łąkowa 1/
61-878 Poznań

Tel. 61 854 90 29
Fax 61 854 90 72

dr hab.
Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
(sekretarz)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klinika Onkologii i Radioterapii
Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk

Tel. 58 349 22 43
Fax 58 349 22 15

dr hab. med.
Jacek Zieliński
(skarbnik)

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klinika Chirurgii Onkologicznej
Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk

Tel. 58 349 22 40
Fax 58 530 11 05

prof. dr hab.
Arkadiusz Jeziorski

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klinika Chirurgii Onkologicznej
Regionalny Ośrodek Onkologiczny

ul. Paderewskiego 4
93-509 Łódź

Tel. 42 689 54 41
Fax 42 689 54 22

prof. dr hab.
Maria Mazurkiewicz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II Oddział Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

ul. Dr K. Jaczewskiego 7
20-090 Lublin

Tel. 81 747 56 82
Tel. 81 747 75 11 wew.131

dr hab.
Marek Bębenek

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oddział Chirurgii Onkologicznej
Dolnośląskie Centrum Onkologii

pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław

Tel. 71 368 93 01

dr hab.
Sergiusz Nawrocki,
prof. nadzw.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klinika Radioterapii, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii

ul. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn

Tel. 89 539 85 23
Fax 89 539 85 23

dr n. med.
Alina Jarema

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oddział Kliniczny Radioterapii Pomorski Uniwersytet Medyczny

ul. Strzałkowska 22
71-730 Szczecin

Tel. 91 425 14 50/425 14 46
Fax. 91 425 15 82

dr hab. med.
Beata Sas-Korczyńska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

ul. Garncarska 11 
31-115 Kraków

Tel. 12 422 99 00 w. 363
Fax.12 423 10 52

dr n. med.
Andrzej Wojcieszek

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Centrum Onkologii w Gliwicach

Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-100 Gliwice

Tel. 32 278 95 45
Fax 32 278 95 45

prof. dr hab.
Edward Towpik

Redaktor Naczelny
"Nowotwory Journal of Oncology”

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Redakcja Naukowa
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa

Tel. 22 546 20 22
Fax 22 643 93 80

PRZEWODNICZĄCY REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW

dr n. med.
Tomasz Maksimowicz

 

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Białostockie Centrum Onkologii

ul. Ogrodowa 12
15-027 Białystok

Tel. 85 664 67 18

dr hab.
Roman Makarewicz, prof. nadzw
.

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Regionalne Centrum Onkologii

ul. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz

Tel. 52 374 34 32

dr hab.
Renata Zaucha

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klinika Onkologii i Radioterapii
Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk

Tel. 58 349 22 55

dr n. med.
Andrzej Wojcieszek

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Centrum Onkologii, Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15

44-101 Gliwice

Tel. 32 278 82 16

 

dr hab.n.med.
Iwona Gisterek,
prof.nadzw.


Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Euromedic Onkoterapia - Międzynarodowe Centrum Onkoterapii w Koszalinie

ul. T. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin Polska

 

Telefon: +48 94 711 13 10
Fax: +48 94 711 13 03

dr hab. med.
Beata Sas-Korczyńska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie

ul. Garncarska 11

31-115 Kraków

Tel. 12 422 99 00 w. 363

Fax.12 423 10 52

 

dr n. med.
Krzysztof Patyra

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

ul.Jaczewskiego 7
20-090 Lublin

Tel. 81 747 75 11

dr hab.
Piotr Potemski, prof. nadzw.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klinika Chemioterapii Nowotworów
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

93-509 Łódź, ul. Paderewskiego 4

Tel. 042 689 54 30/31
Fax. 042 689 54 32

dr n. med.
Teresa Dobielińska-Eliszewska

 

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grupowa Specjalistyczna Praktyka Onkologii Zabiegowej i Diagnostyki Onkologicznej

ul. Kopernika 30
10-513 Olsztyn

Tel./Fax 89 538 63 56

dr n. med
Piotr Tokar

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Opolskie Centrum Onkologii

ul. Katowicka 66A
45-060 Opole

Tel. 77 441 61 41 (sekr. 441 60 50)
Fax 77 441 60 03

doc. dr hab.
Janusz Skowronek

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zakład Brachyterapii
Wielkopolskie Centrum Onkologii

ul. Garbary 15
61- 866 Poznań

Tel. 61 885 08 18

dr n. med.
Alina Jarema

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oddział Kliniczny Radioterapii Pomorski Uniwersytet Medyczny

ul. Strzałkowska 22
71-730 Szczecin

Tel. 91 425 14 50/425 14 46
Fax. 91 425 15 82

prof dr hab.

Zbigniew Nowecki  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Klinika Nowotworów Układu Pokarmowego
Centrum Onkologii-Instytut
im. M. Skłodowskiej-Curie

ul. W. K. Roentgena 5
02-781 Warszawa

 

dr n. med.
Emilia Filipczyk-Cisarż

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dolnośląskie Centrum Onkologii

Plac Hirszfelda 12

53-413 Wrocław

Tel. 71 3689367

SĄD KOLEŻEŃSKI

prof. dr hab.
Radzisław Kordek

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Katedra Onkologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. I. Paderewskiego 4
93-509 Łódź

Tel. 42 689 54 21
Fax 42 689 54 22

dr hab.
Krystyna Serkies

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Klinika Onkologii i Radioterapii
Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk

Tel. 58 349 22 48
Fax 58 349 22 15

dr n. med.
Piotr Tokar

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oddział Radioterapii Opolskie Centrum Onkologii

ul. Katowicka 66a
45-060 Opole

Tel. 77 441 61 23/26

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

dr n. med.
Jan Gawełko

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Katedra Zdrowia Publicznego,
Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Rzeszowski

ul. Warzywna 1
35-959 Rzeszów

Tel.17 872 33 60
Fax 17 872 33 62

dr n. med.
Krzysztof Nowakowski

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Centrum Onkologii, Oddział w Gliwicach

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice

Tel. 32 278 86 13

dr n. med.
Tomasz Filipowski

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Białostockie Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej - Curie

ul. Ogrodowa 12
15-027 Białystok

Tel. 85 664 68 30/00
Fax 85 743 59 13

 


 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Poprawiony: niedziela, 24 lutego 2013 10:52
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/