Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna Cele i Środki Działania

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA PTO

 

Celem PTO jest:


 1. rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie onkologii i szerzenie postępu w tej dziedzinie,

 2. działanie na rzecz stałego podnoszenia poziomu oświaty zdrowotnej w zakresie onkologii wśród społeczeństwa RP,

 3. współdziałanie z organami Służby Zdrowia, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu walki z rakiem,

 4. zachęcanie członków Towarzystwa do pracy naukowej w dziedzinie onkologii,

 5. współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników w zakresie onkologii.

PTO realizuje swoje cele poprzez:


 1. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i posiedzeń naukowych w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów,

 2. organizowanie sekcji naukowych,

 3. prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej z zakresu onkologii,

 4. inicjowanie i popieranie (m. in. przez ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród) działań mających na celu opracowanie istotnych zagadnień z dziedziny onkologii,

 5. redagowanie czasopisma „Nowotwory”,

 6. współpracę w zakresie onkologii z odpowiednimi stowarzyszeniami zagranicznymi i międzynarodowymi,

 7. podejmowanie wszelkich innych prac i działań zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu onkologii oraz współdziałanie w tym względzie z władzami, towarzystwami, organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi.


Poprawiony: poniedziałek, 30 maja 2011 07:52
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/