Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna Nagroda Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego

Nagroda Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego

Regulamin nagród Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego

Fundacja im. Tomasza Jakuba Michalskiego przyznaje corocznie w drodze konkursu pieniężne nagrody naukowe młodym pracownikom naukowym, których wyniki badań przyczyniają się do zwalczania chorób nowotworowych.

Nagrody przeznaczone są dla osób pracujących w Polsce, z wykształceniem z zakresu nauk medycznych, biologicznych, chemicznych i fizycznych, które nie ukończyły 40 roku życia. Wcześniej uzyskane nagrody nie stanowią przeszkody w kandydowaniu.

Podstawą do nagrody są osiągnięcia badawcze udokumentowane publikacjami w czasopismach o wysokiej randze naukowej. Osiągnięcia te mogą dotyczyć zarówno badań podstawowych, jak i twórczych zastosowań w praktyce klinicznej.

Wnioski o nagrodę, zawierające życiorys naukowy wraz z omówieniem osiągnięć i odbitkami prac, mogą zgłaszać opiekunowie naukowi lub sami zainteresowani.

Wnioski należy przysyłać do końca marca każdego roku na adres Fundacji : Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 137/139, 90-434 Łódź; tel. (42) 636-80-18; fax - (42) 636-24-15. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie.

Wnioski o przyznanie nagrody rozpatruje Komisja Nagród powołana przez Zarząd Fundacji.

Wysokość nagrody ustalana jest corocznie przez Zarząd Fundacji. Nagroda wraz z dyplomem wręczana jest w siedzibie Fundacji, tj. w Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 137/139.

 

Zaproszenie do konkursu

 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/