Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna Nagroda Naukowa im. Jana Steffena WNM PAN

Nagroda Naukowa im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2011 r. została ustanowiona nagroda Naukowa im. Jana Steffena Wydziału za wybitną rozprawę doktorską z dziedziny onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej. Nagroda będzie przyznawana corocznie.

 

Wnioski o przyznanie Nagrody im. Jana Steffena mogą zgłaszać:

 1. co najmniej trzech członków Wydziału Nauk Medycznych PAN
 2. dyrektorzy instytutów Wydziału Nauk Medycznych PAN na podstawie opinii Rady Naukowej
 3. przewodniczący Komitetów Naukowych Wydziału Nauk Medycznych PAN na podstawie opinii komitetu
 4. dyrektorzy instytutów naukowych spoza PAN na podstawie opinii Rady Naukowej
 5. rektorzy wyższych uczelni na podstawie opinii rad wydziałów

Wnioski powinny zawierać następujące dokumenty:

 • jeden egzemplarz rozprawy doktorskiej

 • postanowienie rady naukowej lub rady wydziału o wyróżnieniu rozprawy

 • kopie publikacji

 • dane personalne autora, nazwę i adres instytucji zatrudniającej

 • opinia o zgłoszonej rozprawie osób lub instytucji zgłaszających, wymienionych w rozdz. II § 2 ust.1 regulaminu nagrody

 • oświadczenie autora zawierające informację, że rozprawa doktorska nie była nagrodzona, z wyjątkiem premii lub nagrody przyznanej przez jednostkę macierzystą

Rozprawa doktorska zgłoszona do nagrody Wydziału Nauk Medycznych PAN powinna pochodzić z okresu ostatnich 2 lat od chwili uzyskania stopnia doktora.

Termin składania wniosków zsotał przedłużony do 31 grudnia 2012


REGULAMIN NAGRODY

DODATKOWE INFORMACJE


 

 

Poprawiony: poniedziałek, 30 lipca 2012 10:27
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/