Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO NEWSLETTER PTO NUMER 3/13

NEWSLETTER PTO NUMER 3/13
NEWSLETTER PTO NUMER 3/13

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 3/13

Wtorek, 5 lutego 2013 r.

1/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)

1.1. Dnia 4 lutego, tj. w Światowym Dniu Walki z Rakiem, rozpoczęła się ogólnopolska akcja medialna pn. „Rak. To się leczy” realizowana przez PTO we współpracy z Fundacją Rosa, Polską Koalicją Organizacji Pacjentów Onkologicznych i innymi partnerami. Więcej szczegółów na stronie:

www.raktosieleczy.pl

Kampania odbiła się szerokim echem w mediach już pierwszego dnia i ma bardzo pozytywne recenzje.

Oto wybrane linki do publikacji internetowych na temat akcji:

fakty.interia.pl, www.krytykapolityczna.pl, www.rp.pl radiowarszawa.com.pl, www.money.pl, fitness.wp.pl, tvp.info, www.rynekzdrowia.pl, www.termedia.pl, natemat.biomedical.pl, zdrowie.dziennik.pl, www.mp.pl, pulsmedycyny.pl, krakow.gazeta.pl, www.dziennik.com, wiadomosci.mediarun.pl, www.charaktery.eu, medialink.pl

1.2. W dniach 5-6 kwietnia 2013 odbędzie się I Konferencja Naukowa Czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology” pod nazwą „Debaty Onkologiczne”. Konferencja ta uświetni 90. rocznicę istnienia pisma (1923-2013). Program dostępny jest na stronie:

www.nowotworykonf.viamedica.pl

1.3. W przeddzień konferencji, 4 kwietnia o godz. 16 odbędzie się w hotelu Curtyard by Mariott w Warszawie robocze spotkanie poświęcone wypracowaniu strategii dla polskiej onkologii i dalszych prac naszego Towarzystwa. Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania dotychczasowych działań związanych z programem „Czas na onkologię”, a także do wyrażenia własnych opinii. Planujemy pracę w podgrupach tematycznych:

  • Profilaktyka nowotworów i badania przesiewowe

  • Poprawa skuteczności diagnostyki i leczenia

  • Interdyscyplinarne podejście do leczenia

  • Kształcenie przed- i podyplomowe

  • Poprawa jakości życia chorych. Komunikacja lekarz-chory

Zapraszamy do zgłaszania tematów dyskusji. Członkom PTO, którzy do 12 lutego nadeślą na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. najciekawsze propozycje, zapewniamy wieczorny poczęstunek i zwolnienie z opłaty za uczestnictwo w „Debatach onkologicznych”, a dla osób zamiejscowych także bezpłatny nocleg 4/5 kwietnia”.

1.4. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach ERA-NET EuroMed II na Międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanomedycyny. Nabór wniosków prowadzony będzie do 4 marca 2013.

www.ncbr.gov.pl

www.euronanomed.net

1.5. W dniach 1-2 marca odbędzie się w Warszawie VIII Konferencja Edukacyjna Czasopisma „Onkologia w Praktyce Klinicznej”.

www.owpk.viamedica.pl

1.6. W dniach 8-09.03.2013r. odbędzie się w Kaliszu interdyscyplinarna konferencja pt. "Wielkopolskie Sympozja Onkologiczne".

www.wco.pl

1.7. 1.7. W dniach 13-16 marca 2013 odbędzie się 13th St. Gallen International Breast Cancer Conference.

www.oncoconferences.ch

1.8. W dniach 21-23 marca 2013 odbędzie się w Poznaniu V Kongres Współczesnej Onkologii pt „Next Generation”.

www.termedia.pl

1.9. Do 15 kwietnia 2013 otwarty jest 4. nabór na studia Master Online Study Program Advanced Oncology: “A worldwide unique post-graduate study program preparing for leadership tasks in oncology”.

www.masteroncology.de

1.10. W dniach 19-20 kwietnia 2013 odbędzie się w Ustroniu I Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej przy Towarzystwie Chirurgów Polskich.

www.microsurgery.pl

1.11. W dniach 22-25 kwietnia 2013 odbędzie się w Krakowie konferencja CITIM 2013, dotycząca Immunoterapii Nowotworów i Monitorowania Immunologicznego.

citim.kongresy.krakow.pl

1.12. W dniach 10-11 maja 2013 odbędą się w Poznaniu Warsztaty Brachyterapeutyczne – „Spotkanie po ABS”.

www.wco.pl

1.13. W dniach 10-11 maja 2013 odbędzie się w Krakowie V Konferencja „Clinical Oncology Update – Onkologia 2013”.

www.poasco.pl

1.14. W dniach 24-25 maja 2013 odbędzie się w Jastrzębiej Górze VI Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne.

www.uro-onko.pl

1.15. W dniach 31 maja – 2 czerwca odbędzie się w Szklarskiej Porębie IV Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Diagnostyka i Terapia Izotopowa w Onkologii”

www.ptmn.pl

1.16. W dniach 28-29 czerwca 2013 odbędzie się w Gdańsku XII Spotkanie Po ASCO.

www.poasco.pl

1.17. W dniach 29–31 sierpnia 2013 odbędzie się roku w Sopocie XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

www.kongres.ptok.pl

1.18. W dniach 12-14 września 2013 odbędzie się w Gdańsku VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rak Płuca”.

www.rakpluca2013.pl

1.19. W dniach 21-23 listopada 2013, z okazji 60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, odbędzie się w Poznaniu konferencja „Wyzwania w onkologii – od profilaktyki do leczenia”.

www.phnos.org.pl

1.20. W dniach 28-30 listopada 2013 odbędzie się w Białowieży IV Kongres Polskiego Towarzystwa Brachyterapii.

www.onkologia.bialystok.pl

2/ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

2.1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

www.nfz.gov.pl

2.2. Materiały dotyczące kontraktowania świadczeń na 2013 dostępne są pod adresem:

www.nfz.gov.pl

2.3. Informacja o kontrolach wykonanych przez oddziały wojewódzkie NFZ w I, II i III kwartale 2012.

www.nfz.gov.pl

2.4. Wartość refundacji cen leków według kodów EAN oraz wartość wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych w programach terapeutycznych i chemioterapii, narastająco od początku roku do października 2012.

www.nfz.gov.pl

2.5. Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie udostępnienia kodów autoryzacyjnych.

www.nfz.gov.pl

2.6. Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń za styczeń 2013, po wprowadzeniu systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

www.nfz.gov.pl

2.7. Komunikat dla świadczeniodawców, dotyczący terminu uruchomienia weryfikacji wstecznej.

www.nfz.gov.pl

3/ Ministerstwo Zdrowia

3.1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

www.mz.gov.pl

3.2. Komunikat komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012-2020 – innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku. Dnia 21 stycznia 2013 przekazany został do uzgodnień zewnętrznych projekt stanowiska rządu w tej sprawie.

www.mz.gov.pl

3.3. Informacja prasowa z dnia 23 stycznia 2013 w związku z głosowaniem w Parlamencie Europejskim w sprawie zmiany zasad uznawania kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek.

www.mz.gov.pl

3.4. Możliwość składania propozycji na dofinansowanie w ramach Wspólnotowego Programu Zdrowia 2008-2013.

www.mz.gov.pl

3.5.Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców Programu PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” dofinansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG.

zdrowie.gov.pl

4/ Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO)

4.1. ASCO zwraca uwagę na najciekawsze badania, które będą przedstawione podczas kolejnego sympozjum Nowotworów Układu Pokarmowego.

www.asco.org

www.asco.org

5/ Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

5.1. FDA zwraca uwagę na ostatnie zmiany w zapisach rejestracyjnych preparatu bewacyzumab (Avastin firmy Roche).

www.accessdata.fda.gov

6/ Europejska Agencja Medyczna (EMA)

6.1. EMA wspiera aktywności związane ze Światowym Dniem Walki z Rakiem.

www.ema.europa.eu

6.2. EMA zaprasza przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego do testowania swojej nowej strony internetowej.

www.ema.europa.eu

6.3. Firma Novartis wycofała wniosek o rozszerzenie wskazania dla preparatu imatynib

www.ema.europa.eu

6.4. EMA publikuje zalecenia dotyczące przygotowania i nanoszenia zmian w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL).

www.ema.europa.eu

7/ Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

7.1. ESMO wspiera wydarzenia związane ze Światowym Dniem Walki z Rakiem.

www.esmo.org

7.2. ESMO publikuje wyniki konferencji uzgodnieniowej na temat leczenia chorych na raka gruczołu krokowego.

annonc.oxfordjournals.org

7.3. Dramatyczny wzrost ryzyka zgonu z powodu raka płuca u kobiet palących papierosy.

www.esmo.org

7.4. ESMO wzywa do zapobiegania niepotrzebnym opóźnieniom w rozpoczynaniu badań klinicznych.

www.esmo.org

7.5. Odkryto nową mutację w komórkach czerniaka.

www.esmo.org

7.6. Odległe działania niepożądane w badaniu klinicznym, porównującym chirurgię i radioterapię u chorych na raka gruczołu krokowego.

www.esmo.org

8/Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

8.1. Projekt NICE nie zaleca stosowania bewacyzumabu (Avastin firmy Roche) u chorych na nawrotowego, zaawansowanego raka jajnika.

www.nice.org.uk

8.2. NICE publikuje zalecenia dotyczące leczenia chorych na raka pęcherza moczowego.

www.nice.org.uk

8.3. NICE wydaje akredytacje dla nowych instytucji.

www.nice.org.uk

8.4. NICE nie zaleca stosowania winfluniny u chorych na zaawansowane nowotwory dróg moczowych po wcześniejszej chemioterapii z użyciem cisplatyny.

publications.nice.org.uk

9/ European Cancer Organisation (ECCO)

9.1. ECCO wzywa do publikowania wyników wszystkich badań klinicznych.

www.ecco-org.eu

9.2. ECCO zamieszcza informacje o Światowym Dniu Walki z Rakiem.

www.ecco-org.eu

9.3. ECCO informuje o konferencji o ochronie danych osobowych.

www.ecco-org.eu

9.4. ECCO zaprasza do składania wniosków o nagrodę badawczą Martina i Rose Wachtel.

www.ecco-org.eu

9.5. ECCO publikuje biuletyn z lutego 2013.

www.ecco-org.eu

9.6. ECCO przypomina o zgłaszaniu streszczeń na tegoroczny kongres.

www.ecco-org.eu

Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO)

10.1. ESTRO informuje o obniżonych opłatach rejestracyjnych w 2013 roku.

www.estro-education.org

Kliknij tutaj aby zobaczyć e-mail w przeglądarce stron www

archiwalne wydania newslettera

zrezygnuj z subskrypcji newslettera

 

 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/