Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO Newsletter PTO nr 16/11

 

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 16/11

Wtorek, 13 grudnia 2011 r.

1/ Narodowy Fundusz Zdrowia

*1.1* D Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza 21-22 grudnia 2011 roku na pierwsze szkolenie: “Jednorodne Grupy Pacjentów - Akademia NFZ”, realizowane w ramach nowego projektu systemowego "Akademia NFZ", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

LINK

*1.2* Centrala NFZ publikuje informację o szkoleniach.

LINK

*1.3* Dnia 1 grudnia opublikowano zarządzenie nr 88/2011/DSOZ Prezesa NFZ, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

LINK

2/ Agencja Oceny Technologii Medycznych

*2.1* Prezes Agencji rekomenduje (Rekomendacja nr 84/ 2011 z dn. 21 listopada 2011) zmianę sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego „Trastuzumab we wskazaniu rak żołądka” poprzez finansowanie go w ramach programu terapeutycznego, pod warunkiem obniżenia ceny leku o 50%.

LINK

*2.2* Prezes Agencji rekomenduje (Rekomendacja nr 85/ 2011 z dn. 21 listopada 2011) usunięcie świadczenia gwarantowanego „Podanie winfluniny we wskazaniu leczenie dorosłych pacjentów z rakiem przejściowo‐komórkowym dróg moczowych zaawansowanym lub z przerzutami po niepowodzeniu wcześniejszej terapii pochodnymi platyny” z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.

LINK

*2.3* Dnia 5 grudnia odbyło się 26 posiedzenie Rady Konsultacyjnej, podczas którego uznano za zasadne zakwalifikowanie leku „Glandex” (exemestane) jako świadczenia gwarantowanego we wskazaniu: rak piersi w II rzucie hormonoterapii.

LINK

3/ Ministerstwo Zdrowia

*3.1* 7 grudnia 2011 r. odbyła się na konferencję prasową “Farmakopea najważniejsza księga farmacji” organizowana w ramach Ogólnopolskiej Kampanii “Lek Bezpieczny”

LINK

*3.2* Dnia 2 grudnia w Brukseli rozpoczęło się posiedzenie Rady UE ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO). Delegacji polskiej prezydencji przewodniczył Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz. Konferencję prasową ministra Bartosza Arłukowicza i unijnego Komisarza ds. Zdrowia, Johna Dalli, a także obrady EPSCO (z wyjątkiem punktu ‘sprawy różne’) można było śledzić na żywo pod adresem http://video.consilium.europa.eu/ . W opcjach odtwarzania możliwy jest wybór tłumaczenia na język polski.

LINK

*3.3* E-zdrowie – bezpieczeństwo i jakość informacji medycznej
28 listopada miała miejsce w Warszawie konferencja E-zdrowie – bezpieczeństwo i jakość informacji medycznej oraz szerokie zastosowanie technologii telemedycznych dla obywateli Unii Europejskiej w ramach Europy Cyfrowej. Konferencja organizowana jest w ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej..

LINK

*3.4* Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w dniu 23 listopada 2011 r., dotyczyły między innymi:

 • projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych,

  LINK

 • projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny.

  LINK

4/ Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO)

*4.1* Fundacja Conquer Cancer ASCO ogłosiła nazwiska i tytuły prac 20 osób uhonorowanych za wyróżniające się badania nowotworów układu moczowo–płciowego.

LINK

*4.2* Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej opublikowało raport o postępie w walce z rakiem.

LINK

*4.3* Dr Clifford A. Hudis został wybrany prezydentem elektem Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej na lata 2013-2014.

LINK

5/ FDA (Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności)

*5.1* FDA zarejestrowała zoledronian firmy Dr Reddy’s Labs Ltd

LINK

*5.2* FDA zarejestrowała tramadol:

 • firmy Alvogen

  LINK

 • firmy Sun Pharma

  LINK

6/ EMA (Europejska Agencja Medyczna)

*6.1* Dnia 9 grudnia EMA opublikowała doroczny raport o preparatach zakwalifikowanych do grupy tzw ‘orphan drugs’.

LINK

*6.2* EMA opublikowała sprawozdanie z 73. zebrania Zarządu

LINK

*6.3* EMA zarejestrowała radioizotop Itru-90 (Yttriga firmy QSA Global GmbH)

LINK

*6.4* Dostępny jest już kalendarz EMA na rok 2012

LINK

*6.5* 29-30 listopada EMA była organizatorem warsztatów na temat znaczenia etyki w badaniach klinicznych prowadzonych u dzieci.

LINK

*6.6* EMA ppublikowała miesięczny raport Komitetu Zaawansowanych Terapii CAT (Committee for Advanced Therapies).

LINK

*6.7* EMA razem z Europejską Federacją Stowarzyszeń i Przemysłów Farmaceutycznych przeprowadziła warsztaty na temat roli modelowania i symulacji w ocenie preparatów medycznych.

LINK

7/ Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

*7.1* Wyniki egzaminów ESMO przeprowadzonych w 2011 roku są dostępne w tzw Banku CME. Można wydrukować własny certyfikat.

LINK

*7.2* Nowy moduł E-learning’u: Dobór drugiej linii leczenia chorych na nabłonkowego raka jajnika.

LINK

*7.3* Naukowcy zidentyfikowali związek pomiędzy czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyń a rakiem skóry.

LINK

*7.4* Pierwsze badanie wykazujące korzyść kliniczną związaną ze zmianą leczenia w wyniku biopsji przerzutowego ogniska w raka piersi.

LINK

*7.5* Blokada ścieżki sygnałowej TGF-beta z użyciem inhibitora kinazy TGFβR-I wzmacnia w modelu zwierzęcym odpowiedź na radioterapię u chorych na glejaka wielopostaciowego.

LINK

*7.6* Nowa metoda pozwala z dużą dokładnością ujawnić zmiany w szlakach sygnałowych związane z rozwojem nowotworu.

LINK

*7.7* Inhibitory Ras pierwszej generacji bezpośrednio zapobiegają aktywacji genu Ras.

LINK

*7.8* ELCC 2012 – termin zgłaszania prac na konferencję raka płuca (Genewa, 18-21 kwietnia 2012) upływa 11 stycznia 2012.

LINK

8/ Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

*8.1* NICE zaprasza do konsultowania projektu zaleceń dotyczących użycia opioidów w opiece paliatywnej. Konsultacje trwają do 6 stycznia 2012.

LINK

*8.2* NICE wstępnie proponuje rozszerzenie stosowanie rituksymabu (MabThera firmy Roche) w skojarzeniu z chemioterapią u chorych na zaawansowane chłoniaki grudkowe.

LINK

*8.3* NICE opublikował nowe standardy opieki nad osobami będącymi w końcowej fazie życia.

LINK

9/ Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO)

*9.1* Zalecenia ESTRO i innych organizacji zajmujących się radioterapią można odnaleźć pod adresem:

LINK

10/ Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO)

*10.1* Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej opublikowało Białą Księgę bezpiecznego stosowania radiochirurgii stereotaktycznej oraz stereotaktycznej radioterapii jako część programu ASTRO „Bezpieczeństwo chorych – celuj bezpiecznie”.

LINK

11/ Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (ESSO)

*11.1* Dnia 15 grudnia upływa termin składania wniosków do udziału w kursie dotyczącym chemioterapii dootrzewnowej w warunkach hipertermii (HIPEC). Kurs odbędzie się 15-17 marca w Hamburgu.

LINK

12/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)

*12.1* Dnia 8 listopada odbyło się w Warszawie pod patronatem PTO kolejne spotkanie komitetu współpracy naukowej w dziedzinie onkologii polskich i amerykańskich ośrodków onkologicznych. Posumowano dotychczasowe osiągnięcia oraz ustalono plan dalszych działań.

*12.2*Wybrano nowe władze Białostockiego Oddziału PTO. Nowym przewodniczącym Oddziału został Dr Tomasza Maksymowicz.

13/ Inne

*13.1* Delegaci VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych wybrali nową Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: dr n. med. Grażynę Rogalę-Pawelczyk

LINK

*13.2* Ogłoszono wyniki konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia. Uroczysta gala z wręczeniem statuetek odbędzie się 14 grudnia 2011 r. o godz. 17 w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

 • Osobowość Roku 2011 w Ochronie Zdrowia: prof. Marek Krawczyk.

 • Menedżer Roku 2011 w Ochronie Zdrowia – SPZOZ: Małgorzata Zaława-Dąbrowska.

 • Menedżer Roku 2011 w Ochronie Zdrowia – NZOZ: Jerzy Kolasiński.

 • Lider Roku 2011 w Ochronie Zdrowia – Zdrowie Publiczne: Jacek Jassem.

LINK

 • Lider Roku 2011 w Ochronie Zdrowia – Działalność Edukacyjno-Szkoleniowa: Szkoła Edukacji Diabetologicznej – SEDNO.

 • Lider Roku 2011 w Ochronie Zdrowia – Działalność Charytatywna: Fundacja Polsat.

 • Lider Roku 2011 w Ochronie Zdrowia – Media, Dziennikarstwo Informacyjne i Edukacyjno-Społeczne: Danuta Postolska.

 • Nagroda Specjalna: Program Rządowy – „Moje Boisko – Orlik 2012”.

LINK

archiwalne wydania newslettera

{unsubscribe}Nie subskrybuj{/unsubscribe}
Poprawiony: niedziela, 26 sierpnia 2012 12:29
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/