Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO Newsletter PTO nr 1/12

Newsletter PTO nr 1/12

 

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 1/12

Wtorek, 10 stycznia 2012 r.

1/ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

*1.1* Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że umieszczenie na recepcie pieczątki "Refundacja do decyzji NFZ" nie powoduje utraty ważności recepty.

LINK

*1.2* Komunikat Prezesa NFZ dla aptek, które mają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia od 1 stycznia 2012 r.

LINK

*1.3* Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu, i z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uzupełnienia wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.

LINK

*1.4* Zarządzenie Nr 1/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad numeracji recept.

LINK

2/ Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM)

*2.1* Agencja Oceny Technologii Medycznych informuje o aktualnych zleceniach (do końca 2011 roku) otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia.

LINK

3/ Ministerstwo Zdrowia

*3.1* Informacja prasowa - po konferencji 29 grudnia 2011 ws. nowej listy leków refundowanych.

LINK

*3.2* Ministerstwo Zdrowia uruchomiło serwis zawierający obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. informacje o lekach refundowanych.

LINK

*3.3* Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz Federalny Minister Zdrowia Daniel Bahr podpisali umowę ramową między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym.

LINK

*3.4* Wspólny komunikat ze spotkania Zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej, Zespołu Naczelnej Rady Aptekarskiej,reprezentacji środowiska pacjentów, Prezesa NFZ oraz Ministra Zdrowia

LINK

*3.5* Informacja o uruchomieniu przez Ministerstwo Zdrowia portalu informacyjnego dla pacjentów www.dlapacjenta.mz.gov.pl.

LINK

*3.6* Komunikat Ministra Zdrowia dla świadczeniodawców, dotyczący leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych stanowiących podstawę limitu.

LINK

*3.7* Projekt ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

LINK

4/ Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO)

*4.1* Cztery kluczowe badania kliniczne przygotowane na Sympozjum Nowotworów Układu Pokarmowego w 2012 r. zostały wybrane dla prezentacji dziennikarzom w dniu 17 stycznia br.

LINK

5/ Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

*5.1* Novartis wycofuje preparaty OTC z uwagi na niebezpieczeństwo zanieczyszczeń pochodzących z innych preparatów tej firmy.

LINK

*5.2* FDA zarejestrowała preparat beksaroten (Targretin firmy Eisai) u chorych na skórną postać chłoniaka z komórek T z nawrotem po co najmniej jednej linii systemowego leczenia. Agencja oczekuje przeprowadzenia randomizowanych badań klinicznych IV fazy.

LINK

6/ Europejska Agencja Medyczna (EMA)

*6.1* Europejska Agencja Medyczna jest gospodarzem dwudniowych (22-23 marca 2012) warsztatów poświęconych lekom dla osób starszych.

LINK

7/ Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

*7.1* ESMO przedstawia laureatów nagród ufundowanych za naukowe osiągnięcia w roku 2011.

LINK

8/ Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

*8.1* Doroczna konferencja NICE zostanie zorganizowana w maju w Birmingham.

LINK

*8.2* W listopadzie 2011 roku NICE uaktualnił standardy jakości leczenia chorych na raka piersi.

LINK

9/ Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO)

*9.1* ESTRO przedstawia swoje bieżące projekty.

LINK

*9.2* W dniach 17-20 marca br odbędzie się w Gdańsku kurs ESTRO "Combined drug-radiation treatment: biological basis, current applications and perspectives". Uczestnicy z Polski mogą skorzystać z obniżonych opłat rejestracyjnych.

LINK

10/ Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO)

*10.1* Terapia protonowa jest bezpiecznym i skutecznym leczeniem chorych na raka gruczołu krokowego.

LINK

11/ Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (ESSO)

*11.1* ESSO przedstawia laureata nagrody za osiągnięcia w roku 2011.

LINK

12/ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW)

*12.1* MNiSzW ogłasza konkurs na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące, między innymi w obszarze nauk medycznych.

LINK

13/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)

*13.1* W najbliższych dniach rozpoczyna się rejestracja uczestników III Kongresu Onkologii Polskiej we Wrocławiu (10-13 października 2012). Równocześnie otwarty zostanie system zgłaszania doniesień naukowych. Dostępny jest ramowy program kongresu.

LINK

*13.2* Uruchomiono elektroniczny system wnoszenia opłat członkowskich PTO. Opłacenie składki do dnia 30 stycznia jest warunkiem utrzymania wszystkich praw członkowskich w 2012 roku, w tym m.in. zniżek w opłatach rejestracyjnych zjazdów organizowanych przez PTO, prawa do ubiegania się o travel granty i dofinansowania w szkoleniach, a od 2012 roku – także bezpłatnej prenumeraty oficjalnego czasopisma PTO „Nowotwory Journal of Oncology"

LINK

*13.3* PTO obejmuje patronat nad Ogólnopolskim Programem dla Młodzieży „Mam Haka na Raka”

LINK

archiwalne wydania newslettera

{unsubscribe}Nie subskrybuj{/unsubscribe}
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/