Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO Newsletter PTO nr 2/12

Newsletter PTO nr 2/12

 

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 2/12

Wtorek, 24 stycznia 2012 r.

 

1/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)

*1.1* Dnia 30 stycznia 2012 upływa termin opłacania składek członkowskich PTO za rok 2012. Opłacenie składek w tym terminie jest warunkiem utrzymania wszystkich przywilejów członkowskich, w tym bezpłatnej prenumeraty czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology”, dofinansowania udziału w szkoleniach dotyczących statystyki medycznej i pisania prac naukowych, możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów na zjazdy, otrzymywania grantów naukowych i nagród PTO i wielu innych. Elektroniczny system opłacania składek członkowskich dostępny jest pod adresem:

LINK

W przypadku problemów z rejestracją lub opłaceniem składki członkowskiej, prosimy o kontakt mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

*1.2* Opublikowano ramowy program III Kongresu Onkologii Polskiej we Wrocławiu (10-13.10.2011).

LINK

Rejestracja uczestnictwa w Kongresie dostępna jest pod adresem:

LINK

Zgłaszanie prac dostępne jest pod adresem.

LINK

*1.3* Dnia 1 lutego rozpoczyna się rejestracja uczestników XI Spotkania po ASCO (Gdańsk, 29-30.06.2012).

LINK

2/ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

*2.1* Centrala NFZ publikuje wartość refundacji cen leków według kodów EAN oraz wartość wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych w programach terapeutycznych i chemioterapii, narastająco od początku roku do października 2011.

LINK

*2.2* Zarządzenie Nr 5/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

LINK

*2.3* NFZ przedstawia do konsultacji do 25 stycznia 2012 projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne na 2012 rok.

LINK

*2.4* NFZ przedstawia do konsultacji do 25 stycznia 2012 projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia na 2012 rok.

LINK

*2.5* NFZ przedstawia do konsultacji do 27 stycznia 2012 projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

LINK

*2.6* Dostępna jest aktualna wersja elektroniczna Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9 PL w. 5.14).

LINK

3/ Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM)

*3.1* Dnia 23 stycznia odbyło się 2. posiedzenie Rady Konsultacyjnej w 2012 roku, podczas którego zostanie przygotowane stanowisko między innymi w sprawie zasadności zakwalifikowania leku degareliks (Firmagon firmy Ferring) jako świadczenia gwarantowanego we wskazaniu: hormonozależny rak gruczołu krokowego.

LINK

4/ Ministerstwo Zdrowia

*4.1* Opublikowano komunikat w sprawie interpretacji art. 44 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

LINK

*4.2* Ministerstwo Zdrowia przedstawiło list do rektorów wyższych uczelni medycznych.

LINK

*4.3* Minister Zdrowia informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych programu „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.

LINK

*4.4* Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

LINK

5/ Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO)

*5.1* Pięć kluczowych badań klinicznych przygotowanych na Sympozjum Nowotworów Układu Moczowo-Płciowego w 2012 roku wybrano do prezentacji dziennikarzom w dniu 31 stycznia br.

LINK

*5.2* Wyniki nowych badań dotyczące leczenia, rokowania i wczesnego wykrywania nowotworów układu pokarmowego przedstawiono podczas IX, corocznego sympozjum, które odbyło się w dniach 19-21 stycznia 2012 w San Francisco.

LINK

6/ Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

*6.1* FDA zarejestrowała glucarpidaze (Voraxaze firmy BTG International) do stosowania u chorych z toksycznymi stężeniami metotreksatu.

LINK

*6.2* FDA przygotowała rekomendacje dla trzech programów umożliwiających przyśpieszenie procesu dostępu do bezpiecznych i skutecznych leków oryginalnych i generycznych oraz preparatów biopochodnych.

LINK

7/ Europejska Agencja Medyczna (EMA)

*7.1* Do 31 maja 2012 trwają publiczne konsultacje uaktualnionych rekomendacji oceny preparatów przeciwnowotworowych zawierających między innymi ocenę roli biomarkerów czy znaczenia stosowania czasu wolnego od progresji lub czasu wolnego od choroby w rejestracyjnych badaniach.

LINK

*7.2* Opublikowano sprawozdanie z ostatniego zebrania Komitetu CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use).

LINK

*7.3* Dostępne są dokumenty ze spotkania poświęconego etyce w pediatrycznych badaniach klinicznych.

LINK

8/ Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

*8.1* Bewacyzumab w leczeniu chorych na zaawansowanego raka jajnika - komentuje dr Susana Banerjee z The Royal Marsden Hospital.

LINK

*8.2* Dostępny jest nowy moduł e-learningowy: „Chudnięcie i depresja u chorych na nowotwory”.

LINK

*8.3* Opracowano nową sygnaturę genową związaną z rokowaniem we wczesnym niedrobnokomórkowym raku płuca.

LINK

*8.4* Fibroblasty mogą pobudzać wzrost czerniaka.

LINK

*8.5* U części chorych na rozsianego czerniaka leczonych niedawno zarejestrowanym preparatem vemurafenib (Zelboraf firmy Roche) wystąpił wtórny nowotwór skóry.

LINK

9/ Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

*9.1* NICE opublikował projekt rekomendacji nie zalecającej stosowania kabazytakselu (Jevtana firmy Sanofi) w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem w drugiej linii leczenia chorych na raka gruczołu krokowego.

LINK

10/ Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO)

*10.1* Czwarte sympozjum „Nowe leki celowane i radioterapia” zostanie zorganizowane w Tuluzie 10-11 września 2012.

LINK

*10.2* Trwa rejestracja uczestników kursu "Combined drug-radiation treatment biological basis, current applications & perspectives w Gdańsku w dniach 17-20 marca 2012. Do 17 lutego obowiązuje obniżona opłata rejestracyjna dla uczestników z Polski

LINK

11/ Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO)

*11.1* Lista grantów naukowych oferowanych przez ASTRO.

LINK

*11.2* Można wziąć udział w internetowym seminarium na temat napromieniania przerzutów do kości, przerzutów do mózgu i raka płuca.

LINK

12/ Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (ESSO)

*12.1* ESSO, poprzez oferowanie każdego roku pięciu stypendiów naukowych, wspiera uczestnictwo młodych chirurgów w warsztatach poświęconych metodom stosowanym w badaniach klinicznych.

LINK

13/ European Cancer Organisation (ECCO)

*13.1* Prof. Cornelis van de Velde nowym prezydentem ECCO.

LINK

*13.2* Dostępne są najnowsze dane dotyczące epidemiologii nowotworów na świecie (GLOBOCAN).

LINK

archiwalne wydania newslettera

{unsubscribe}Nie subskrybuj{/unsubscribe}
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/