Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO NEWSLETTER PTO NUMER 2/13

NEWSLETTER PTO NUMER 2/13

NEWSLETTER PTO NUMER 2/13

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 2/13

Wtorek, 22 stycznia 2013 r.

1/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)

1.1. Przypominamy, że 31 stycznia upływa termin opłacenia składek członkowskich PTO za 2013 rok. Składkę należy wpłacić w systemie on-line (PayU) przelewem bankowym lub kartą płatniczą, poprzez zakładkę skarbnika na stronie PTO.

1.2. Na stronie PTO zamieszczono kolejny numer "Niecodziennika Antytytoniowego", przybliżającego najnowsze i najciekawsze wydarzenia związane z polityką antytytoniową w Polsce i na świecie.

www.pto.med.pl

1.3. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach ERA-NET EuroMed II na międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanomedycyny. Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od 14 stycznia do 4 marca 2013.

www.ncbr.gov.pl

www.euronanomed.net

1.4. W dniach 1-2 marca odbędzie się w Warszawie VIII Konferencja Edukacyjna Czasopisma „Onkologia w Praktyce Klinicznej”.

www.owpk.viamedica.pl

1.5. W dniach 13-16 marca 2013 odbędzie się13th St. Gallen International Breast Cancer Conference.

www.oncoconferences.ch

1.6. W dniach 21-23 marca 2013 odbędzie się w Poznaniu V Kongres Współczesnej Onkologii pt „Next Generation”. Rejestracja uczestników jest dostępna pod adresem:

www.termedia.pl

1.7. W dniach 5-6 kwietnia 2013 odbędzie się I Konferencja Naukowa Czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology” pod nazwą „Debaty Onkologiczne”. Konferencja ta uświetni 90. rocznicę istnienia pisma (1923-2013). Program dostępny jest na stronie:

www.nowotworykonf.viamedica.pl

1.8. Do 15 kwietnia 2013 otwarty jest 4. nabór na studia Master Online Study Program Advanced Oncology: “A worldwide unique post-graduate study program preparing for leadership tasks in oncology”.

www.masteroncology.de

1.9. W dniach 19-20 kwietnia 2013 odbędzie się w Ustroniu I Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej przy Towarzystwie Chirurgów Polskich.

www.microsurgery.pl

1.10. W dniach 22-25 kwietnia 2013 odbędzie się w Krakowie konferencja CITIM 2013, dotycząca Immunoterapii Nowotworów i Monitorowania Immunologicznego. Program konferencji dostępny jest pod adresem:”.

citim.kongresy.krakow.pl

1.11. W dniach 10-11 maja 2013 odbędą się w Poznaniu Warsztaty Brachyterapeutyczne – „Spotkanie po ABS”.

www.wco.pl

1.12. W dniach 10-11 maja 2013 odbędzie się w Krakowie V Konferencja „Clinical Oncology Update – Onkologia 2013”.

www.mp.pl

1.13. W dniach 24-25 maja 2013 odbędzie się w Jastrzębiej Górze VI Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne.

www.uro-onko.pl

1.14. W dniach 28-29 czerwca 2013 odbędzie się w Gdańsku XII Spotkanie Po ASCO.

www.poasco.pl

1.15. W dniach 29-31 sierpnia odbędzie się w Sopocie XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

www.kongres.ptok.pl

1.16. W dniach 12-14 września 2013 odbędzie się w Gdańsku VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rak Płuca”.

www.rakpluca2013.pl

1.17. W dniach 21-23 listopada 2013, z okazji 60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, odbędzie się w Poznaniu konferencja „Wyzwania w onkologii – od profilaktyki do leczenia”.

2/ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

2.1. Informacja o umowach zawartych przez poszczególne Oddziały Wojewódzkie NFZ w latach 2008-2013.

www.nfz.gov.pl

2.2. Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - listopad 2012.

www.nfz.gov.pl

2.3. Aktualna lista dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ jest dostępna pod adresem:

www.nfz.gov.pl

2.4. NFZ podsumowuje pierwszy okres funkcjonowania systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ).

www.nfz.gov.pl

2.5. W ramach projektu Akademia NFZ zaprasza na szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

www.nfz.gov.pl

2.6. Komunikat w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

www.nfz.gov.pl

2.7. Regulamin korzystania przez świadczeniodawców z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

www.nfz.gov.pl

2.8. Komunikat w sprawie projektu zarządzenia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

www.nfz.gov.pl

2.9. Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń rozliczanych w 2013 roku.

www.nfz.gov.pl

2.10. Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta, rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013.

www.nfz.gov.pl

2.11. Uchwała Nr 2/2013/II Rady NFZ z dnia 15 stycznia 2013, w sprawie przyjęcia planu pracy NFZ na 2013 rok.

www.nfz.gov.pl

2.12. Uchwała Nr 3/2013/II Rady NFZ z dnia 15 stycznia 2013, zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych NFZ na 2013.

www.nfz.gov.pl

2.13. Plan pracy NFZ na 2013 rok.

www.nfz.gov.pl

2.14. Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej. Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych województwach.

www.nfz.gov.pl

3/ Ministerstwo Zdrowia

3.1. Informacja o konferencji prasowej organizowanej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

www.mz.gov.pl

3.2. Informacja na temat trwającej rekrutacji na szkolenia organizowane w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo–płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 roku życia (45+), ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej (w szczególności osób wykonujących zawody, co do których istnieje wyższe prawdopodobieństwo narażenia na choroby nowotworów układu moczowo – płciowego)”.

www.mz.gov.pl

3.3. Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka – zaproszenie do programu.

www.mz.gov.pl

3.4. Wiceminister Zdrowia Cezary Rzemek spotkał się z przedstawicielami zespołu organizacji pacjentów „Dialog dla Zdrowia”.

www.mz.gov.pl

3.5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

www.mz.gov.pl

3.6. W dniu 18 stycznia 2013 roku przekazany został do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

www.mz.gov.pl

3.7. Komunkat dotyczący bezpiecznego stosowania produktu leczniczego eteksylan dabigatranu (Pradaxa firmy Boehringer Ingelheim) w leczeniu przeciwzakrzepowym.

www.urpl.gov.pl

4/ Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO)

4.1. ASCO opublikowało zalecenia dotyczące leczenia gorączki neutropenicznej.

www.asco.org

4.2. ASCO publikuje zalecenia poprawiające opiekę w USA nad osobami wyleczonymi z raka.

www.asco.org

4.3. ASCO zwraca uwagę na wyniki trzech kluczowych badań, które będą przedstawione podczas kolejnego sympozjum Nowotworów Układu Moczowo-Płciowego.

www.asco.org

4.4. Journal of Oncology Practice – wydawnictwo ASCO zostało zaakceptowane przez MEDLINE.

www.asco.org

5/ Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

5.1. FDA zaleca niższe dawki w preparatach nasennych zawierających zolpidem.

www.fda.gov

6/ Europejska Agencja Medyczna (EMA)

6.1. EMA uaktualnia zalecenia oceny preparatów przeciwnowotworowych.

www.ema.europa.eu

6.2. EMA przedstawia podsumowanie prac komitetu CHMP.

www.ema.europa.eu

6.3. Grudniowe wydanie Human Medicine Highlights jest dostępne pod adresem:

www.ema.europa.eu

7/ Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

7.1. ESMO przyjmuje podania o granty edukacyjne i badawcze.

www.esmo.org

7.2. ESMO zaprasza do udziału w internetowych warsztatach poświęconych spersonalizowanemu leczeniu przeciwnowotworowemu.

www.esmo.org

8/Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

8.1. NICE wydaje zalecenia rekomendujące urządzenie leczące złamania kostne.

www.nice.org.uk

8.2. NICE prowadzi do 25 lutego konsultacje zaleceń dotyczących rodzinnego raka piersi.

www.nice.org.uk

9/ Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO)

9.1. Opublikowano ASTRO News, podsumowujące ostatni kongres ASTRO.

www.astro.org

9.2. ASTRO planuje przedstawić pierwsze podsumowanie wyników programu PAAROT za latach 2010-2011.

www.astro.org

10/ European Cancer Organisation (ECCO)

10.1. Najważniejsze wydarzenia organizowane przez ECCO są dostępne pod adresem:

ww.ecco-org.eu

11/ Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO)

11.1. ESTRO publikuje przewodnik po swoich kursach organizowanych w 2013 roku.

estro-education.org

 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/