Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO NEWSLETTER PTO NUMER 1/13

NEWSLETTER PTO NUMER 1/13

NEWSLETTER PTO NUMER 1/13

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 1/13

Czwartek, 8 stycznia 2012 r.

1/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)

1.1. Jubileusz 80-lecia otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie

W dniu 30 listopada 2012 r. odbyła się Uroczysta Sesja VI Mazowieckich Spotkań Onkologicznych, poświęcona jubileuszowi 80-lecia otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie. Obecni byli m.in. JM rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk, dyrektor Instytutu Onkologii prof. Krzysztof Warzocha, wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński, posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska, przewodniczący Zarządu Głównego PTO prof. Jacek Jassem, dyrektorzy i przedstawiciele ośrodków onkologicznych z całego kraju oraz liczni dawni i obecni pracownicy Instytutu Onkologii i Centrum Onkologii w Warszawie.

Zasłużeni pracownicy Instytutu i Centrum Onkologii otrzymali wysokie odznaczenia państwowe. Prof. Jacek Jassem wręczył dyplom Członka Honorowego PTO prof. Witoldowi Zatońskiemu oraz dyplom Nagrody im. Franciszka Łukaszczyka za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w „Nowotworach” - mgr Dorocie Czapczak. Grono zasłużonych seniorów onkologii warszawskiej otrzymało z rąk prof. Zbigniewa Noweckiego - prezesa Oddziału Warszawskiego PTO, dyplomy Członka Honorowego Oddziału.

W kuluarach przygotowano okolicznościową prezentację plakatową oraz wręczano uczestnikom obszerną, bogato ilustrowaną monografię „Materiały do historii Instytutu Radowego i Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - w 80 rocznicę otwarcia”, pod red. prof. Edwarda Towpika, wydaną przez PTO przy wsparciu finansowym Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego.

Galeria fotograficzna z uroczystości znajduje się pod adresem:

www.pto.med.pl

1.2. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach ERA-NET EuroMed II na Międzynarodowe projekty badawcze w zakresie nanomedycyny. Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach od 14 stycznia do 4 marca 2013.

www.ncbr.gov.pl

www.euronanomed.net

1.3. Tylko do 15 stycznia 2013 można składać podania do o 3-miesięczne stypendia o wartości 10.000 USD, ufundowane przez UICC Yamagiwa-Yoshida Memorial International Cancer Study Grants.

www.uicc.org

1.4. W dniach 13-16 marca 2013 odbędzie się 13th St. Gallen International Breast Cancer Conference. Program konferencji dostępny jest pod adresem:

www.oncoconferences.ch

1.5. W dniach 21-23 marca 2013 odbędzie się w Poznaniu V Kongres Współczesnej Onkologii pt „Next Generation”. Rejestracja uczestników jest dostępna pod adresem:

www.termedia.pl

1.6. W dniach 5-6 kwietnia 2013 odbędzie się I Konferencja Naukowa Czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology” pod nazwą „Debaty Onkologiczne”. Konferencja ta uświetni 90. rocznicę istnienia pisma (1923-2013). Program konferencji dostępny jest na stronie:

www.nowotworykonf.viamedica.pl

1.7. Do 15 kwietnia 2013 otwarty jest 4. nabór na studia Master Online Study Program Advanced Oncology: “A worldwide unique post-graduate study program preparing for leadership tasks in oncology”.

www.masteroncology.de

1.8. W dniach 19-20 kwietnia 2013 odbędzie się w Ustroniu I Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej przy Towarzystwie Chirurgów Polskich.

www.microsurgery.pl

1.9. W dniach 22-25 kwietnia 2013 odbędzie się w Krakowie konferencja CITIM 2013, dotycząca Immunoterapii Nowotworów i Monitorowania Immunologicznego. Program konferencji dostępny jest pod adresem:”.

citim.kongresy.krakow.pl

1.10. W dniach 10-11 maja 2013 odbędą się w Poznaniu Warsztaty Brachyterapeutyczne – „Spotkanie po ABS”.

www.wco.pl

1.11. W dniach 10-11 maja 2013 odbędzie się w Krakowie V Konferencja „Clinical Oncology Update – Onkologia 2013”.

www.mp.pl

1.12. W dniach 24-25 maja 2013 odbędzie się w Jastrzębiej Górze VI Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne.

www.uro-onko.pl

1.13. W dniach 28-29 czerwca 2013 odbędzie się w Gdańsku XII Spotkanie Po ASCO.

www.poasco.pl

1.14. W dniach 29-31 sierpnia odbędzie się w Sopocie XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

www.kongres.ptok.pl

1.15. W dniach 12-14 września 2013 odbędzie się w Gdańsku VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rak Płuca”.

www.rakpluca2013.pl

1.16. W dniach 21-23 listopada 2013, z okazji 60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, odbędzie się w Poznaniu konferencja „Wyzwania w onkologii – od profilaktyki do leczenia”.

1.17. Dnia 30 stycznia upływa termin wniesienia składki członkowskiej PTO za rok 2013. Składkę należy opłacić drogą elektroniczną poprzez stronę internetową PTO:

www.skarbnik.pto.med.pl

2/ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

2.1. Zarządzenie Nr 103/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 grudnia 2012 w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

www.nfz.gov.pl

2.2. Zarządzenie Nr 98/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2012 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

www.nfz.gov.pl

2.3. Zarządzenie Nr 104/2012/DEF Prezesa NFZ z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym NFZ na 2012 rok.

www.nfz.gov.pl

2.4. Informacja Biura Księgowości dotycząca faktur obowiązujących w NFZ.

www.nfz.gov.pl

2.5. Obowiązujący plan finansowy NFZ na 2012 rok.

www.nfz.gov.pl

2.6. List otwarty ministra Michała Boniego do Gazety Wyborczej w sprawie eWUŚ.

www.nfz.gov.pl

3/ Ministerstwo Zdrowia

3.1. Ustalenia z obrad Kolegium Ministra Zdrowia w dniu 28 grudnia 2012.

www.mz.gov.pl

3.2. Komunikat dla lekarzy, dotyczący obowiązujących od dnia 30 grudnia 2012 modyfikacji wprowadzanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012, w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept.

www.mz.gov.pl

3.3. Apel Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzenia systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), od 1 stycznia 2013 roku.

www.mz.gov.pl

3.4. Komunikat bezpieczeństwa dla produktu leczniczego lapatynib (Tyverb firmy GSK) do fachowych pracowników ochrony zdrowia.

www.urpl.gov.pl

3.5. Z dniem 1 stycznia 2012 Minister Zdrowia powołał na stanowisko p.o. konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii dr. hab. Rafała Dziadziuszkę, profesora nadzwyczajnego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

www.pto.med.pl

4/ Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO)

4.1. Stanowisko ASCO w sprawie klifu fiskalnego przyjętego w USA.

www.asco.org

4.2. Streszczenia na tegoroczny kongres ASCO można zgłaszać jedynie do 5 lutego 2013.

www.chicago2013.asco.org

5/ Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

5.1. FDA informuje o rejestracji ondansetronu firm Emcure Pharms Ltd oraz Aurobindo Pharma LTD.

www.fda.gov

5.2. FDA informuje o warunkowej rejestracji gemcytabiny firmy Jiangsu Hansoh Pharm.

www.fda.gov

6/ Europejska Agencja Medyczna (EMA)

6.1. EMA publikuje listę organizacji fachowych pracowników służby zdrowia włączających się w działania agencji.

www.ema.europa.eu

6.2. EMA publikuje plan dotyczący pediatrycznego wskazania dla preparatu niltynib (Tasigna firmy Novartis).

www.ema.europa.eu

6.3. EMA zaplanowała w pierwszym kwartale 2013 konsultacje w sprawie projektu zaleceń dotyczących preparatów pediatrycznych.

www.ema.europa.eu

7/ Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

7.1. ESMO poszukuje redaktora naczelnego czasopisma Annals of Oncology. Podania można składać do 15 stycznia 2013.

www.esmo.org

7.2. ESMO przygotowało zestawienie badań ważnych dla praktyki klinicznej z ostatnich kilkunastu miesięcy.

www.esmo.org

7.3. Tylko do 9 stycznia można zgłaszać streszczenia na konferencję IMPAKT 2013, poświęconą rakowi piersi.

www.esmo.org

7.4. Wczesna rejestracja na konferencję ESMO „Signalling Pathways” zostanie zamknieta 11 stycznia 2013.

www.esmo.org

8/Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

8.1. NICE przedstawia swoje międzynarodowe aktywności.

www.nice.org.uk

8.2. NICE udostępnia program dorocznej konferencji organizowanej 14-15 maja 2013 w Birmingham.

www.niceconference.org.uk

8.3. NICE promuje ideę dzielenia się doświadczeniami klinicznymi i przedstawia wyróżnione zgłoszenia z roku 2012.

www.nice.org.uk

9/ Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (ESSO)

9.1. Do 11 lutego 2013 można składać wnioski o stypendia do udziału w warsztatach, które odbędą się w dniach 22-28 czerwca we Flims – Szwajcaria.

www.essoweb.org

10/ Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO)

10.1. ASTRO zajmuje stanowisko wobec planowanych oszczędności w nakładach na radioterapię.

www.astro.org

10.2. Do 15 lutego 2013 można zgłaszać streszczenia na 55. Kongres ASTRO.

www.astro.org

11/ European Cancer Organisation (ECCO)

11.1. ECCO udostępnia styczniowe wydanie EJC News.

ww.ecco-org.eu

12/ Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO)

12.1. Do 9 stycznia trwa zwykła rejestracja na konferencję ICHNO (International Conference on Head and Neck Oncology), organizowaną 7-9 lutego 2013 w Barcelonie.

www.estro-events.org

 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/