Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO NEWSLETTER PTO NUMER 10/13

NEWSLETTER PTO NUMER 7/13

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 10/13

Wtorek, 14 maja 2013 r.

1/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)

1.1. W dniu 27 czerwca, w przeddzień XII Spotkania Po ASCO, odbędzie się w Gdańsku w godzinach 16.00-19.00 drugie robocze spotkanie poświęcone wypracowaniu strategii dla polskiej onkologii. Przedmiotem dyskusji będzie ocena możliwości wdrożenia działań zaproponowanych podczas naszego pierwszego spotkania, które odbyło się w Warszawie 4 kwietnia (są one dostępne pod adresem: www.pto.med.pl Zgłoszenia do udziału w spotkaniu wraz z proponowanymi tezami do dyskusji można zgłaszać do końca maja na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Szczegóły spotkania przedstawimy w kolejnym newsletterze.

1.2. Na stronie internetowej PTO www.skarbnik.pto.med.pl został zmodyfikowany wygląd panelu administracyjnego konta użytkownika. Obecnie panel umożliwia opłatę składki członkowskiej, aktualizację danych osobowych, zmianę hasła, wgląd do historii płatności, możliwość wygenerowania potwierdzenia wpłaty składki członkowskiej oraz dostęp do czasopisma"Nowotwory". Szczegółowa instrukcja dostępu do czasopisma "Nowotwory" z poziomu konta użytkownika znajduje się w panelu administracyjnym.

1.3. Zapraszamy do udziału w trzech czerwcowych szkoleniach firmy Proper Medical Writing: Statystyka praktyczna w badaniach klinicznych i publikacjach naukowych

Członkowie PTO mogą się ubiegać o 80% dofinansowanie do udziału w kursach. Podania o dofinansowanie wraz z krótkim CV należy nadsyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Decyduje kolejność zgłoszeń.

1.4. Dr Magdalena Jarosz z Pracowni Terapii Doświadczalnej Zakładu Biologii Molekularnej Centrum Onkologii im. M Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach została laureatką I edycji konkursu imienia prof. Jana Steffena, zorganizowanego przez Wydział Nauk Medycznych PAN. Wyróżnienie zostało przyznane za najlepszy doktorat z dziedziny onkologii. Promotorem pracy pt. „Immunoterapia nowotworów z użyciem szczepionki DNA skierowanej przeciwko nowotworowym naczyniom krwionośnym” jest prof. dr hab. n. przyr. Stanisław Szala.

1.5. Do 30 maja 2013 można składać wnioski w konkursie o nagrodę Fundacji im. T. J. Michalskiego, promującą wybitnych młodych pracowników nauki, których działalność naukowa przyczynia się do zwalczania chorób nowotworowych.

www.fundacjatjm.pl

1.6. Trwa nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym i najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii w 2012 roku. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2013.

www.ptok.pl

1.7. W maju 2013 roku, na zaproszenie PTO gościć będzie w Polsce Profesor Ian Tannock. Podczas pobytu w naszym kraju wygłosi wykłady pod tytułem "Reading the literature with a critical eye: recognizing and learning from the mistakes of others".

 • Wykład w Warszawie: 20 maja 2013, godz. godz. 14.00, Aula Główna Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Trojdena 2a

 • Wykład w Krakowie: 21 maja 2013, godz. 14.00, sala wykładowa Centrum Onkologii, ul. Garncarska 11

 • Wykład w Gdańsku: 25 maja 2013, godz.10.15, Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, podczas XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

  www.ptcho2013.pl

 • Ponadto 25 maja 2013, o godz. 17.35, podczas IV Pomorskiego Spotkania Uro-Onkologicznego w Jastrzębiej Górze, Profesor Tannock wygłosi wykład pt. "How are we going to treat castration-resistant prostate cancer in 10 years?”

  www.uro-onko.pl

Ian Tannock jest profesorem onkologii na uniwersytecie w Toronto i w Princess Margaret Hospital i jednym z najbardziej znanych onkologów na świecie. Jest autorem lub współautorem kilkuset doniesień naukowych, dotyczących głównie biologii nowotworów, metodyki badań klinicznych i etyki medycznej, a także podręczników onkologicznych uznawanych jako podstawa kształcenia przed- i podyplomowego: „The Basic Science of Oncology” i „Oxford Textbook of Oncology”. Jest laureatem wielu prestiżowych międzynarodowych nagród i wyróżnień. Ma ujmującą osobowość, co przysparza Mu powszechną sympatię; współpracuje z polskimi ośrodkami onkologicznymi.

www.uhnresearch.ca

1.8. W dniach 24-25 maja 2013 odbędzie się w Jastrzębiej Górze VI Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne, poświęcone głównie rakowi gruczołu krokowego. Udział w spotkaniu potwierdziło wielu znakomitych wykładowców z całego świata, w tym Fritz Schröder z Roterdamu, Ian Tannock z Toronto i Michael Zelefsky z Nowego Jorku. Serdecznie zapraszamy.

www.uro-onko.pl

1.9. Trwa rejestracja uczestników XII Spotkania po ASCO, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 28-29 czerwca 2013. W dniu 28 czerwca, w przerwie obrad, odbędzie się tradycyjnie Walne Zgromadzenie Członków PTO.

www.poasco.pl

1.10. W dniach 29 sierpnia – 1 września 2013 odbędą się X Jubileuszowe Usteckie Dni Onkologiczne.

www.onko.ustka.pl

1.11. Trwa rejestracja uczestników VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Rak Płuca”, organizowanej w dniach 12-14 września 2013 w Gdańsku. W ramach konferencji odbędą się warsztaty radioterapeutyczne, patomorfologiczne, torakochirurgiczne i pneumonologiczne. Wśród zaproszonych wykładowców są m.in. Mark Kris i Maureen Zakowski z USA.

www.rakpluca2013.pl

1.12. W dniach 18-19 października odbędzie się w Gdańsku jesienne spotkanie Grupy Raka Piersi EORTC. W dniu 18 października odbędzie się robocze posiedzenie Grupy, poświęcone bieżącym i planowanym projektom naukowym, natomiast w dniu 19 października – naukowe posiedzenie z udziałem wykładowców z kraju i zagranicy. Szczegóły spotkania przedstawimy w jednym z kolejnych newsletterów. Informacje o Grupie Raka Piersi EORTC zawarte są na stronie:

www.eortc.org

Osoby zainteresowane działalnością Grupy oraz udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2/ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

2.1. NFZ przedstawia podsumowanie wyników kontroli przeprowadzonych w aptekach w roku 2012.

www.nfz.gov.pl

2.2. Zarządzenie Nr 24/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 kwietnia 2013, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

www.nfz.gov.pl

2.3. Komunikat DEF. Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-marzec 2013.

www.nfz.gov.pl

2.4. W dniach 22-23 maja 2013 odbędzie się w Bydgoszczy szkolenie z zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce, realizowane w ramach projektu Akademia NFZ.

www.nfz.gov.pl

2.5. W dniach 20-21 maja 2013 odbędzie się w Katowicach szkolenie z zasad raportowania i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, realizowane w ramach projektu Akademia NFZ.

www.nfz.gov.pl

2.6. NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa, zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne. Uwagi należy zgłaszać do 31 maja 2013.

www.nfz.gov.pl

2.7. Zarządzenie Nr 28/2013/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 maja 2013, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

www.nfz.gov.pl

3/ Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM)

3.1. Dnia 29 kwietnia 2013 odbyło się 12. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostały przygotowane następujące stanowiska:

 • Rada Przejrzystości uważa za niezasadne usunięcie świadczenia „Podanie octanu abirateronu we wskazaniu: leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn, których choroba postępuje w trakcie lub po chemioterapii zawierającej docetaksel" (II linia leczenia po docetakselu) pod warunkiem uzyskania obniżenia ceny produktu leczniczego do poziomu zapewniającego nieprzekroczenie progu koszt-efektywności.

 • Rada Przejrzystości uważa za zasadne usunięcie świadczenia "Podanie octanu abirateronu w leczeniu opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn, bez objawów lub z objawami o nieznacznym/niewielkim nasileniu, po niepowodzeniu terapii supresji androgenowej, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze wskazane klinicznie".

 • Rada Przejrzystości uważa za zasadne zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Elektrochemioterapia (ECT)" jako świadczenia gwarantowanego w zakresie leczenie szpitalne, pod warunkiem finansowania wyłącznie we wskazaniach, w których zadowalająco udokumentowano jego skuteczność, takich jak: przerzuty lub wznowa czerniaka skóry oraz przerzuty do skóry lub nieresekcyjna wznowa raka. piersi.

www.aotm.gov.pl

4/ Ministerstwo Zdrowia

4.1. W dniu 30 kwietnia 2013 przekazany został do uzgodnień zewnętrznych projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw.

www.mz.gov.pl

4.2. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację Świadczeń Wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 1-6 w II półroczu 2013.

www.mz.gov.pl

4.3. Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację Świadczeń Wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia nr 7-12 w trzecim kwartale w 2013.

www.mz.gov.pl

4.4. Lista wybranych ofert, dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministra Zdrowia w roku 2013 oraz realizujących je podmiotów.

www.mz.gov.pl

5/ Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO)

5.1. ASCO informuje o doniesieniach, które zostaną przedstawione 2 czerwca 2013 podczas sesji plenarnej tegorocznego kongresu ASCO:

 • RTOG 0825: Phase III double-blind placebo-controlled trial evaluating bevacizumab (Bev) in patients (Pts) with newly diagnosed glioblastoma (GBM). (Abstrakt 1)

 • Visual inspection with acetic acid (VIA) screening by primary health workers reduces cervical cancer mortality: A cluster randomized controlled trial in Mumbai, India. (Abstrakt 2)

 • Incorporation of bevacizumab in the treatment of recurrent and metastatic cervical cancer: A phase III randomized trial of the Gynecologic Oncology Group. (Abstrakt 3)

 • Sorafenib in locally advanced or metastatic patients with radioactive iodine-refractory differentiated thyroid cancer: The phase III DECISION trial. (Abstrakt 4)

 • aTTom: Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 years in 6,953 women with early breast cancer. (Abstrakt 5)

iplanner.asco.org

5.2. ASCO przedstawia laureatów tegorocznych nagród naukowych.

www.conquercancerfoundation.org

5.3. Sąd Najwyższy USA podtrzymał obowiązek specjalnego oznaczania opakowań wyrobów tytoniowych.

ascoaction.asco.org

5.4. ASCO wspiera projekt zmiany finansowania FDA.

ascoaction.asco.org

5.5. ASCO przypomina o terminie zgłaszania streszczeń na tegoroczną konferencję raka piersi.

asco.confex.com

6/ Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

6.1. FDA przedstawia projekt podnoszenia świadomości zagrożeń dla osób korzystających z solarium.

www.fda.gov

7/ Europejska Agencja Medyczna (EMA)

7.1. EMA zaleca wstrzymanie sprzedaży preparatów zawierających tetrazepam.

www.ema.europa.eu

7.2. EMA otrzymała przejściowy sądowy zakaz udostępniania klinicznych oraz nieklinicznych informacji.

www.ema.europa.eu

7.3. EMA przedstawia stanowisko grupy doradczej zajmującej się badaniami klinicznymi.

www.ema.europa.eu

7.4. EMA informuje o pierwszych szczegółach planowanej reorganizacji.

www.ema.europa.eu

7.5. EMA zaprasza do przesyłania komentarzy na temat projektu zaktualizowanych zaleceń dotyczących leków biopochodnych.

www.ema.europa.eu

7.6. EMA publikuje zaktualizowaną listę organizacji współpracujących z agencją.

www.ema.europa.eu

7.7. EMA publikuje raport z dwuletnich aktywności grupy zajmującej się charakterystykami produktów lecznicznych.

www.ema.europa.eu

7.8. EMA przedstawia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o import równoległy preparatów medycznych.

www.ema.europa.eu

7.9. Komitet CHMP zaleca rejestrację generycznego preparatu imatynibu firmy Actavis.

www.ema.europa.eu

8/ Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

8.1. Wyniki metaanalizy wskazują na nieznacznie większą skuteczność schematów opartych na pochodnych platyny w leczeniu 1. linii chorych na zaawansowanego, przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca.

www.esmo.org

8.2. Stereotaktyczna radioterapia jest wartościową alternatywą leczenia chorych na wieloogniskowego, pierwotnego raka płuca.

www.esmo.org

8.3. Powtórna biopsja guza u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, u których doszło do progresji po leczeniu inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR wykazuje obecność mutacji T790M.

www.esmo.org

8.4. Zastosowanie gefitynibu jest skuteczne w 1. linii leczenia ludzi rasy kaukaskiej, chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzoną mutacją EGFR.

www.esmo.org

9/ Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

9.1. NICE przedstawia projekt zaleceń postępowania u chorych ze splenomegalią w przebiegu rzadkich nowotworów krwi.

www.nice.org.uk

9.2. NICE zachęca do zadawania pytań Dawidowi Haslam - dyrektorowi zarządzającemu.

www.nice.org.uk

10/ Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO)

10.1. ASTRO we współpracy z AUA (American Urological Association) publikuje zalecenia dotyczące napromieniania po prostatektomii.

ww.astro.org

11/ Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (ESSO)

11.1. ESSO poszukuje redaktora naczelnego swojego czasopisma European Journal of Surgical Oncology.

www.essoweb.org

12/ Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO)

12.1. ESTRO przedstawia koszty napromieniania metodą IGRT w raku gruczułu krokowego.

www.essoweb.org

13/ W czasopismach

13.1. Oncologist – R. Duchnowska i wsp. „Correlation between quantitative HER-2 protein expression and risk for brain metastases in HER-2+ advanced breast cancer patients receiving trastuzumab-containing therapy.”

Wyniki badania potwierdzają silny związek pomiędzy wyrażoną ilościowo ekspresją białka HER-2 a ryzykiem przerzutów do mózgu u chorych na HER-2+ zaawansowanego raka piersi. Ilościowa ocena ekspresji białka HER-2 może mieć wpływ na wybór strategii leczenia w tej grupie chorych.

www.ncbi.nlm.nih.gov

13.2. Breast Cancer Research – R. Duchnowska i wsp. “Conversion of epidermal growth factor receptor 2 and hormone receptor expression in breast cancer metastases to the brain.”

Zmiana fenotypu nowotworu, szczególnie utrata receptora hormonalnego, jest częstym zjawiskiem w przerzutach raka piersi do mózgu. Stosowanie hormonoterapii może zwiększać prawdopodobieństwo takiej konwersji. Zjawisko to nie ma istotnego wpływu na całkowity czas przeżycia.

www.ncbi.nlm.nih.gov

13.3. Molecular Diagnosis & Therapy – P. Rutkowski i wsp. “Extended adjuvant therapy with imatinib in patients with gastrointestinal stromal tumors: recommendations for patient selection, risk assessment, and molecular response monitoring.”

Kwalifikacja chorych na GIST do uzupełniającego leczenia imatynibem, oprócz oceny ryzyka nawrotu, powinna również uwzględniać rodzaj mutacji. Ocena ta pozwala zakwalifikować do uzupełniającego leczenia chorych z bardziej czułymi mutacjami, takimi jak mutacja KIT w eksonie 11., oraz zrezygnować z leczenia u chorych z mutacjami opornymi na imatynib, takimi jak mutacja PDGFRA p.D842V. Obecność tych mutacji należy określić przed podjęciem uzupełniającego leczenia.

www.ncbi.nim.nih.gov

13.4. Clinical Orthopaedics and Related Research – P. Rutkowski i wsp. “Surgery quality and tumor status impact on survival and local control of resectable liposarcomas of extremities or the trunk wall.”

W badaniu potwierdzono wartość klasyfikacji zaawansowania AJCC w przewidywaniu czasu przeżycia związanego z nowotworem u chorych na tłuszczakomięsaka zlokalizowanego w obrębie kończyn lub ściany tułowia. Radykalna wtórna resekcja blizny po niedoszczętnej resekcji guza pierwotnego (+radioterapia) wydaje się wydłużać czas wolny od choroby i czas wolny od miejscowego nawrotu.

www.ncbi.nlm.nih.gov

13.5. BMC cancer – P. Rutkowski i wsp. “The outcome and predictive factors of sunitinib therapy in advanced gastrointestinal stromal tumors (GIST) after imatinib failure - one institution study.”

Wyniki badania potwierdzają, że zastosowanie sunitynibu u chorych na GIST, u których doszło do progresji podczas leczenia imatynibem, pozwala uzyskać wydłużenie czasu całkowitego przeżycia. Genotyp KIT/PDGFRA i nadciśnienie tętnicze wywołane leczeniem sunitynibem stanowią surogaty antyangiogennej aktywności i są niezależnymi czynnikami wpływającymi na czas wolny od progresji i czas całkowitego przeżycia.

www.ncbi.nlm.nih.gov

14/ Kalendarium w kraju

14.1. W dniach 17-18 maja 2013 odbędą się w Kudowie Zdroju XI Miedziowe Wiosenne Warsztaty Onkologiczne.

www.mcz.pl

14.2. Dnia 17 maja w miejscowości Kolonowskie odbędzie się III Konferencja Naukowa Onkologiczno-Laryngologiczna pt. „Czy można uniknąć usunięcia krtani na skutek raka?”

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

14.3. W dniach 23-25 maja 2013 odbędzie się w Gdańsku XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

www.ptcho2013.pl

14.4. W dniach 24-30 maja 2013 roku Akademia Czerniaka organizuje Tydzień Świadomości Czerniaka pod hasłem „Znamię! Znam je?”.

akademiaczerniaka.ruchspoleczny.org.pl

14.5. W dniach 31 maja - 2 czerwca 2013 odbędzie się w Szklarskiej Porębie IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Diagnostyka i Terapia Izotopowa w Onkologii” Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

www.ptmn.pl

14.6. W dniach 6-9 czerwca odbędzie się w Białymstoku XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów.

www.ptp-zjazd.org

14.7. W dniach 6-8 czerwca 2013 odbędzie się w Krakowie Multidisciplinary Teaching Course on Lung Cancer

www.estro.org

14.9. W dniach 15–16 czerwca 2013 odbędzie się w Warszawie II Ogólnopolska Konferencja „Hipertermia w onkologii”.

zgłoszenia: www.ptho.org

14.10. Dnia 17 czerwca 2013 organizatorzy projektu BASTION zapraszają na konferencję „Cancer genetics for medical community”. Wezmą w niej udział:

 • Prof Clara Bloomfield, Ohio State University - Predyspozycja genetyczna do nowotworów układu krwiotwórczego

 • Prof Albert de la Chapelle, Ohio State University - Predyspozycja genetyczna do nowotworów jelita grubego

 • Dr Krzysztof Mrozek, Ohio State University - Diagnostyka cytogenetyczna nowotworów układu krwiotwórczego

zgłoszenia: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

14.11. W dniach 29–31 sierpnia odbędzie się w Sopocie XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

www.kongres.ptok.pl

14.12. W dniach 13-14 września odbędzie się w Rytrze XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Postępy w Ginekologii Onkologicznej".

Adres organizatora:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

14.13. W dniach 14-16 listopada, z okazji 60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, odbędzie się w Poznaniu konferencja „Wyzwania w onkologii – od profilaktyki do leczenia”.

ww.phnos.org.pl

14.14. W dniach 28-30 listopada 2013 odbędzie się w Białowieży IV Kongres Polskiego Towarzystwa Brachyterapii.

www.onkologia.bialystok.pl
zakładka „Białowieża 2013”.

14.15. W dniach 5-6 grudnia 2013 odbędzie się w Warszawie VII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca.

www.polgrp.org.pl

15/ Kalendarium - za granicą

15.1. W dniach 24-27 maja odbędzie w Porto organizowany przez ESTRO kurs pt. „Leczenie łączące radioterapię z lekami”.

www.estro.org

15.2. W dniach 11-14 czerwca odbędzie się w Brukseli kurs EORTC "Clinical Trial Statistics for Non Statisticians".

www.estro.org

15.3. W dniach 13-15 czerwca odbędzie się w Opatii International Clinical Trials Workshop, połączony z 9th Central European Oncology Congress – Best of ASCO Meeting.

www.penta-pco.com

15.4. W dniach 25-28 czerwca 2013 odbędzie się w Grenoble Konferencja Bienial PPS Meeting – Pulmonary Pathology Society.

www.estro.org

15.5. Dnia 13 września 2013 odbędzie się w Brukseli kurs EORTC pt. "One-Day Introduction to EORTC Trials"

www.eortc.be

eortc.us2.list-manage.com

15.6. W dniach 11-13 listopada 2013 odbędzie się w Padwie 9th Meet The Professor: Advanced International Breast Cancer Conference.

www.meettheprofessor.accmed.org

 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/