Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO NEWSLETTER PTO NUMER 9/13

NEWSLETTER PTO NUMER 9/13

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 9/13

Wtorek, 30 kwietnia 2013 r.

1/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)

1.1. Dnia 11 kwietnia 2013 r., w Filadelfii, w wieku 96 lat, zmarł profesor Hilary Koprowski

Na stronie PTO dostępny jest wydany z tej okazji specjalny zeszyt „Nowotworów”.

Prof. Koprowski był lekarzem, wirusologiem i immunologiem, muzykiem i kompozytorem, twórcą pierwszej w świecie szczepionki przeciwko wirusowi polio. Od roku 1939 przebywał poza Polską, a od 1944 mieszkał i pracował w USA, gdzie był m.in. organizatorem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Wistara w Filadelfii. Był autorem blisko 1000 prac naukowych w zakresie medycyny i biologii molekularnej, kawalerem Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1998) i doktorem honoris causa wielu polskich uczelni. Prof. Koprowski wspierał rozwój polskiej nauki, zakładając m.in. Fundację Koprowskich, której zadaniem jest promowanie polsko-amerykańskiej współpracy naukowej, oraz fundując stypendia dla młodych badaczy. Od roku 2007 PTO przyznaje Nagrodę Jego Imienia za najlepszą wykonaną w polskim ośrodku badawczym pracę naukową w zakresie onkologii klinicznej i doświadczalnej.

1.2. Na stronie PTO zamieszczono postulaty i wnioski będące plonem programowej narady PTO poświęconej przyszłości polskiej onkologii, która odbyła się w Warszawie 4 kwietnia 2013.

www.pto.med.pl

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z tym dokumentem i zgłaszanie do dnia 10 maja ewentualnych uwag na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Całość zostanie następnie przekazana ministrowi zdrowia oraz powstającemu Parlamentarnemu Zespołowi ds. Onkologii.

1.3. Na stronie internetowej PTO zamieszczony został kolejny numer "Niecodziennika Antytytoniowego". Autorzy informatora przekazują najciekawsze wydarzenia związane z polityką antytytoniową w Polsce i na świecie.

www.pto.med.pl

1.4. Do 30 maja 2013 można składać wnioski w konkursie o nagrodę Fundacji im. T. J. Michalskiego, promującą wybitnych młodych pracowników nauki, których działalność naukowa przyczynia się do zwalczania chorób nowotworowych.

www.fundacjatjm.pl

1.5. Trwa nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym i najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii w 2012 roku. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2013.

www.ptok.pl

1.6. W maju 2013 roku na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego gościć będzie w Polsce Profesor Ian Tannock. Podczas pobytu w naszym kraju wygłosi wykłady pod tytułem "Reading the literature with a critical eye: recognizing and learning from the mistakes of others".

 • Wykład w Warszawie: 20 maja 2013, godz. godz. 14.00, Aula Główna Centrum Dydaktycznego Warszawskiego,ul. Trojdena 2a

 • Wykład w Krakowie: 21 maja 2013, godz. 14.00, sala wykładowa Centrum Onkologii, ul. Garncarska 11

 • Wykład w Gdańsku: 25 maja 2013, godz.10.15, Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, podczas XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

  www.ptcho2013.pl

 • Ponadto 25 maja 2013, o godz. 17.35 w Jastrzębiej Górze, Hotel „Astor” ul. Rozewska 38, Profesor Tannock wygłosi wykład pt. How are we going to treat castration-resistant prostate cancer in 10 years?” podczas IV Pomorskiego Spotkania Uro-Onkologicznego.

  www.uro-onko.pl

Ian Tannock jest profesorem onkologii na uniwersytecie w Toronto i w Princess Margaret Hospital i jednym z najbardziej znanych onkologów na świecie. Jest autorem lub współautorem kilkuset doniesień naukowych dotyczących głównie biologii nowotworów, metodyki badań klinicznych i etyki medycznej, a także podręczników onkologicznych uznawanych jako podstawa kształcenia przed- i podyplomowego: „The Basic Science of Oncology” i „Oxford Textbook of Oncology”. Jest laureatem wielu prestiżowych międzynarodowych nagród i wyróżnień. Ma ujmującą osobowość, co przysparza Mu powszechną sympatię; współpracuje z polskimi ośrodkami onkologicznymi.

www.uhnresearch.ca

1.7. Dostępne są materiały wideo z tegorocznej St. Gallen International Breast Cancer Conference, która odbyła się w dniach 13-16 marca 2013.

www.oncoletter.ch

1.8. W dniach 24-25 maja 2013 odbędzie się w Jastrzębiej Górze VI Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne, poświęcone głównie rakowi gruczołu krokowego. Udział w spotkaniu potwierdziło wielu znakomitych wykładowców z całego świata, w tym Fritz Schröder z Roterdamu, Ian Tannock z Toronto i Michael Zelefsky z Nowego Jorku. Serdecznie zapraszamy.

www.uro-onko.pl

1.9. Trwa rejestracja uczestników XII Spotkania po ASCO, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 28-29 czerwca 2013. W dniu 28 czerwca, w przerwie obrad, odbędzie się tradycyjnie Walne Zgromadzenie Członków PTO.

www.poasco.pl

1.10. W dniach 29 sierpnia – 1 września 2013 odbędą się X Jubileuszowe Usteckie Dni Onkologiczne.

www.onko.ustka.pl

1.11. Trwa rejestracja uczestników VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Rak Płuca”, organizowanej w dniach 12-14 września 2013 w Gdańsku. W ramach konferencji odbędą się warsztaty radioterapeutyczne, patomorfologiczne, torakochirurgiczne i pneumonologiczne. Wśród zaproszonych wykładowców są m.in. Mark Kris i Maureen Zakowski z USA.

www.rakpluca2013.pl

1.12. W dniach 18-19 października odbędzie się w Gdańsku jesienne spotkanie Grupy Raka Piersi EORTC. W dniu 18 października odbędzie się robocze posiedzenie Grupy, poświęcone bieżącym i planowanym projektom naukowym, natomiast w dniu 19 października – naukowe posiedzenie z udziałem wykładowców z kraju i zagranicy. Szczegóły spotkania przedstawimy w kolejnych newsletterach.

Informacje o Grupie Raka Piersi EORTC zawarte są na stronie:

www.eortc.org

Osoby zainteresowane działalnością Grupy oraz udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2/ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

2.1. Centrala NFZ informuje o realizacji wniosków o leczenie za granicą w 2012 roku.

www.nfz.gov.pl

2.2. Zarządzenie nr 20/2013/ZKW Prezesa NFZ z dnia 16 kwietnia 2013, zmieniające zarządzenie w sprawie udostępniania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej NFZ informacji o wynikach kontroli.

www.nfz.gov.pl

2.3. Listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej. Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych województwach.

www.nfz.gov.pl

2.4. W dniach 9-10 maja 2013 odbędzie się w Olsztynie szkolenie realizowane w ramach projektu Akademia NFZ z zasad raportowania i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych finansowanych ze środków publicznych.

www.nfz.gov.pl

2.5. Informacja prasowa Centrali NFZ w sprawie zarządzenia dotyczącego nocnej i świątecznej opieki.

www.nfz.gov.pl

2.6. Zarządzenie Nr 22/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 kwietnia 2013, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu dotyczącym zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

www.nfz.gov.pl

2.7. Dnia 2 maja we wszystkich oddziałach NFZ odbędzie się Dzień Otwarty. Pracownicy Funduszu czekają na wszystkich zainteresowanych. Między innymi będzie można złożyć wniosek i odebrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

www.nfz.gov.pl

2.8. Komunikat NFZ w sprawie kwoty refundacji i liczby zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych za styczeń 2013.

www.nfz.gov.pl

2.9. Informacja prasowa na temat spotkania Prezes NFZ Agnieszki Pachciarz z przedstawicielami organizacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.

www.nfz.gov.pl

2.10. Zarządzenie Nr 23/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 kwietnia 2013, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

www.nfz.gov.pl

3/ Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM)

3.1. Dnia 22 kwietnia odbędzie się 11. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane opinie o projektach programów zdrowotnych:

 • „Program zdrowotny wykrywania wczesnych zmian nowotworowych górnych dróg oddechowych" (województwo łódzkie);

 • „Program pilotażowy wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego" (miasto Dąbrowa Górnicza);

 • „Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego" (powiat Olkusz);

 • „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów jelita grubego dla mieszkańców miasta powyżej 40. roku życia w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013" (miasto Legionowo).

www.aotm.gov.pl

4/ Ministerstwo Zdrowia

4.1. Informacja prasowa, w związku z publikacją projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2013.

www.mz.gov.pl

4.2. Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia przedstawia wyjaśnienia, w związku z pojawiającymi się w niektórych mediach nieprawdziwymi informacjami o rzekomym braku leków dla chorych na białaczkę i szpiczaka.

www.mz.gov.pl

4.3. Informacja prasowa, w związku ze zmianami w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2013.

www.mz.gov.pl

4.4. Ustalenia z obrad kolegium Ministra Zdrowia w dniu 19 kwietnia 2013: projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw.

www.mz.gov.pl

4.5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

www.mz.gov.pl

4.6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

www.mz.gov.pl

4.7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

www.mz.gov.pl

4.8. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował komunikat bezpieczeństwa dla preparatu rytuksymab.

www.urpl.gov.pl

4.9. Urząd Rejestracji Produktów Biobójczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Leczniczych opublikował komunikat na temat zwiększonego ryzyka wystąpienia drugich pierwotnych nowotworów złośliwych u chorych leczonych talidomidem.

www.urpl.gov.pl

5/ Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO)

5.1. ASCO udzieliło formalnego zwolnienia z zasady poufności dla niektórych doniesień zgłoszonych na tegoroczny kongres. Streszczenia tych prac są już udostępnione pod adresem:

www.asco.org

5.2. ASCO wspólnie z Oncology Nursing Society (ONS) opublikowało nowe standardy doustnego stosowania leczenia przeciwnowotworowego.

ascoaction.asco.org

5.3. ASCO przedstawia uaktualnione zasady informowania o konflikcie interesów, szczególnie w relacji z przemysłem.

ascoaction.asco.org

5.4. ASCO komentuje przedstawiony przez NCI program badawczy (Oncology Community Research Program).

ascoaction.asco.org/

5.5. Innowacyjny program wprowadzony w stanie Delaware pozwolił znacząco zmniejszyć umieralność wśród Afroamerykanów chorych na raka jelita grubego.

ascoaction.asco.org/

6/ Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

6.1. FDA zachęca pacjentów do włączania się w prace na nowymi rejestracjami

www.fda.gov

6.2. FDA zachęca do uwzględniania mniejszości rasowych i etnicznych w planowaniu badań klinicznych.

www.fda.gov

6.3. FDA informuje o warsztatach na temat rozwoju leków i sprzętu stosowanych w leczeniu chorych na zlokalizowanego raka gruczołu krokowego.

www.fda.gov

6.4. FDA zarejestrowała docetaksel firmy Actavis

www.fda.gov

7/ Europejska Agencja Medyczna (EMA)

7.1. EMA publikuje pełen raport za rok 2012.

www.ema.europa.eu

7.2. EMA publikuje wynik prac na ochroną rynku europejskiego przez fałszywymi lekami.

www.ema.europa.eu

7.3. EMA przedstawia stanowisko na temat leczenia komórkami macierzystymi.

www.ema.europa.eu

7.4. EMA publikuje zasady monitorowania preparatów wymagających specjalnego nadzoru.

www.ema.europa.eu

7.5. EMA przedstawia raport z prac komitetu CHMP w kwietniu 2013.

www.ema.europa.eu

7.6. Komitet CHMP zaleca warunkową rejestrację preparatu wismodegib (Erivedge firmy Roche) do leczenia chorych na objawowego, rozsianego lub miejscowo zaawansowanego, nie kwalifikującego się do leczenia chirurgicznego lub radioterapii podstawnokomórkowego raka skóry.

www.ema.europa.eu

7.7. Komitet CHMP zaleca rejestrację preparatu enzalutamid (Xtandi firmy Astellas) do leczenia chorych na rozsianego, opornego na kastrację raka gruczołu krokowego, z progresją w trakcie lub po zakończeniu leczenia docetakselem.

www.ema.europa.eu

7.8. Komitet CHMP zaleca rejestrację nowych preparatów generycznych:

8/Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

8.1. Czy chorzy w podeszłym wieku są wykluczani z badań zmieniających praktykę kliniczną w raku płuca?

www.esmo.org

8.2. Wyniszczenie nowotworowe w czasach otyłości.

www.esmo.org

8.3. Retrospektywna analiza wskazuje, że chorzy na niedrobnokomórkowego raka płuca z mutacją HER2 w komórkach nowotworu mogą odnosić korzyść z leczenia anty-HER2.

www.esmo.org

8.4. ESMO publikuje analizę dostępu do leków przeciwnowotworowych w krajach o niskim i średnim dochodzie.

www.esmo.org

9/ Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

9.1. NICE, w najnowszym projekcie zaleceń nie zaleca preparatu bewacyzumab (Avastin firmy Roche) w połączeniu z gemcytabiną i karboplatyną w leczeniu chorych na zaawansowanego, nawrotowego raka jajnika.

www.nice.org.uk

9.2. NICE przedstawia program dorocznej konferencji.

ww.niceconference.org.uk

10/ European Cancer Organisation (ECCO)

10.1.ECCO publikuje kwietniowy newsletter.

www.ecco-org.eu

11/ Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO)

11.1. ASTRO publikuje nową Białą Księgę, zalecającą stosowanie najlepszych praktyk dla poprawy bezpieczeństwa i efektywności technik IGRT (image guided radiation therapy).

www.astro.org

11.2. List ASTRO adresowany do prezydenta Baracka Obamy.

www.astro.org

12/ Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (ESSO)

12.1. ESSO zachęca do zapoznania się z zasadami i kalendarzem European Board of Surgery Qualification.

www.essoweb.org

13/ Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO)

13.1. ESTRO przedstawia temat miesiąca: „Chore na raka piersi otrzymujące radioterapię mają nieznaczny lecz statystycznie istotny wzrost ryzyka powstania wtórnego nowotworu.”

www.estro.org

13.2. ESTRO publikuje informacje prasowe z 2. Forum ESTRO w Genewie.

www.estro.org

13.3. ESTRO publikuje kolejne wydanie newslettera (maj-czerwiec 2013).

www.estro.org

13.4. Do 31 maja 2013 ESTRO przyjmuje wnioski o stypendia.

www.estro.org

14/ W czasopismach

14.1. New England Journal of Medicine – K. Dunleavy i wsp. „Dose-Adjusted EPOCH-Rituximab Therapy in Primary Mediastinal B-Cell Lymphoma.”

Leczenie schematem DA-EPOCH-R (dose-adjusted etoposide, doxorubicin, and cyclophosphamide with vincristine, prednisone, and rituximab) pozwala uniknąć konieczności zastosowania radioterapii u chorych na pierwotnego chłoniaka B-komórkowego śródpiersia.

www.nejm.org

14.2. Lancet Oncology – S. M. Swain i wsp. “Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA study): overall survival results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study.”

Wyniki badania CLEOPATRA sugerują znaczące wydłużenie czasu przeżycia chorych na HER2-dodatniego raka piersi z przerzutami, leczonych pertuzumabem w porównaniu z placebo, w połączeniu z trastuzumabem i docetakselem. Korzyści tej nie towarzyszyła zwiększona toksyczność.

www.thelancet.com

14.3. European Journal of Cancer – A. Levy i wsp. “Second line treatment of metastatic renal cell carcinoma: The Institut Gustave Roussy experience with targeted therapies in 251 consecutive patients.”

Drugą linię leczenia celowanego zastosowano u 52-79% chorych na raka nerkowo-komórkowego, leczonych w Instytucie Gustave Roussy. Mediana czasu przeżycia całkowitego u ponad 250 chorych, otrzymujących leczenie drugiej linii przekroczyła 2 lata.

www.ejcancer.info

14.4. Journal of Clinical Oncology – R. Pettengell i wsp. “Rituximab Purging and/or Maintenance in Patients Undergoing Autologous Transplantation for Relapsed Follicular Lymphoma: A Prospective Randomized Trial From the Lymphoma Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation.”

Leczenie podtrzymujące rytuksymabem po autoprzeszczepie komórek macierzystych poprzedzonym wysokodawką chemioterapią (HDC-ASCT high-dose chemotherapy and autologous stem-cell transplantation) jest bezpieczne i znacząco przedłuża czas wolny od progresji, lecz nie przedłuża czasu przeżycia całkowitego u chorych na nawrotowego chłoniaka grudkowego.

jco.ascopubs.org

14.5. Annals of Oncology – A. Horwich i wsp. “Prostate cancer: ESMO Consensus Conference Guidelines 2012.”

W artykule przedstawiono opracowane przez ekspertów ESMO aktualne wytyczne dotyczące leczenia chorych na raka gruczołu krokowego.

annonc.oxfordjournals.org

15/ Kalendarium w kraju

15.1. W dniach 10-11 maja 2013 odbędą się w Poznaniu Warsztaty Brachyterapeutyczne – „Spotkanie po ABS”.

www.wco.pl

15.2. W dniach 10-11 maja 2013 odbędzie się w Krakowie V Konferencja „Clinical Oncology Update – Onkologia 2013”.

www.mp.pl

15.3. W dniach 17-18 maja 2013 odbędą się w Kudowie Zdroju XI Miedziowe Wiosenne Warsztaty Onkologiczne.

www.mcz.pl

15.4. Dnia 17 maja w miejscowości Kolonowskie odbędzie się III Konferencja Naukowa Onkologiczno-Laryngologiczna „Czy można uniknąć usunięcia krtani na skutek raka?”

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.5. W dniach 23-25 maja 2013 odbędzie się w Gdańsku XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

www.ptcho2013.pl

15.6. W dniach 24-30 maja 2013 roku Akademia Czerniaka organizuje Tydzień Świadomości Czerniaka pod hasłem „Znamię! Znam je?”.

akademiaczerniaka.ruchspoleczny.org.pl

15.7. W dniach 31 maja - 2 czerwca 2013 odbędzie się w Szklarskiej Porębie IV Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Diagnostyka i Terapia Izotopowa w Onkologii” Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

www.ptmn.pl

15.8. W dniach 6-9 czerwca odbędzie się w Białymstoku XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów.

www.ptp-zjazd.org

15.9. W dniach 6-8 czerwca 2013 odbędzie się w Krakowie Multidisciplinary Teaching Course on Lung Cancer

Zgłoszenia z hasłem hasło „Szkoła” można nadsyłać do dnia 31 maja 2013 na adres:

www.estro.org

15.10. W dniach 14-15 czerwca 2013 odbędzie się w Gliwicach II Letnia Szkoła Nowotworów Neuroendokrynnych. Opłata konferencyjna wynosi 100 PLN. Organizator pomaga w rezerwacji hoteli.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.11. Dnia 17 czerwca 2013 organizatorzy projektu BASTION zapraszają na konferencję „Cancer genetics for medical community”. Wezmą w niej udział:

 • Prof Clara Bloomfield, Ohio State University - Predyspozycja genetyczna do nowotworów układu krwiotwórczego

 • Prof Albert de la Chapelle, Ohio State University - Predyspozycja genetyczna do nowotworów jelita grubego

 • Dr Krzysztof Mrozek, Ohio State University - Diagnostyka cytogenetyczna nowotworów układu krwiotwórczego

zgłoszenia: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.12. W dniach 29–31 sierpnia odbędzie się w Sopocie XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

www.kongres.ptok.pl

15.13. W dniach 13-14 września odbędzie się w Rytrze XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Postępy w Ginekologii Onkologicznej".

Adres organizatora:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.14. W dniach 14-16 listopada, z okazji 60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, odbędzie się w Poznaniu konferencja „Wyzwania w onkologii – od profilaktyki do leczenia”.

ww.phnos.org.pl

15.15. W dniach 28-30 listopada 2013 odbędzie się w Białowieży IV Kongres Polskiego Towarzystwa Brachyterapii.

www.onkologia.bialystok.pl zakładka „Białowieża 2013”.

15.16. W dniach 5-6 grudnia 2013 odbędzie się w Warszawie VII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca.

www.polgrp.org.pl

16/ Kalendarium - za granicą

16.1. W dniach 8-12 maja odbędzie się w Dubrowniku 3rd Balkan and Eastern European Masterclass in Clinical Oncology. Więcej informacji pod adresem: www.eso.net lub wysyłąjąc wiadomość do Roberty Ventura:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

16.2. W dniach 24-27 maja odbędzie w Porto organizowany przez ESTRO kurs pt „Leczenie łączące radioterapię z lekami”.

www.estro.org

16.3. W dniach 6-8 czerwca odbędzie się w Krakowie organizowany przez ESTRO Multidisciplinarry Teaching Course on Lung Cancer.

www.estro.org

16.4. W dniach 11-14 czerwca odbędzie się w Brukseli kurs EORTC "Clinical Trial Statistics for Non Statisticians".

www.eortc.be

16.5. W dniach 13-15 czerwca odbędzie się w Opatii International Clinical Trials Workshop, połączony z 9th Central European Oncology Congress – Best of ASCO Meeting.

www.penta-pco.com

16.6. W dniach 25-28 czerwca odbędzie się w Grenoble Konferencja Bienial PPS Meeting – Pulmonary Pathology Society. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem:

www.pulmonarypath.org

16.7. Dnia 13 września 2013odbędzie się w Brukseli kurs EORTC pt. "One-Day Introduction to EORTC Trials"

www.eortc.be

eortc.us2.list-manage.com

16.8. W dniach 11-13 listopada 2013 odbędzie się w Padwie 9th Meet The Professor: Advanced International Breast Cancer Conference.

www.meettheprofessor.accmed.org

Kliknij tutaj aby zobaczyć e-mail w przeglądarce stron www

archiwalne wydania newslettera

zrezygnuj z subskrypcji newslettera

 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/