Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO Newsletter PTO nr 8/11

 

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 8/11

 

Wtorek, 23 sierpnia 2011 r.

1/ Narodowy Fundusz Zdrowia.

*1.1* Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uwagi do zarządzenia można przesyłać w terminie do dnia 24 sierpnia 2011 r.

LINK

*1.2* W dniu 21 sierpnia Centrala NFZ publikuje wartość refundacji cen leków według kodów EAN oraz wartość wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych w programach terapeutycznych i chemioterapii, narastająco od początku roku do maja 2011 r.

LINK

2/ Agencja Oceny Technologii Medycznych

*2.1.* W dniu 22 sierpnia odbyło się 16. posiedzenie Rady Konsultacyjnej, podczas którego zostały przygotowane stanowiska między innymi w sprawie:

 • zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Konsultacja specjalistyczna” ( ICD-9 23.0102 ), jako świadczenia gwarantowanego;

 • usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych następujących świadczeń gwarantowanych:

  • „Badanie kontrolne nie częściej niż 1 raz na kwartał” (kod ICD-9 CM 23.0102),
  • „Badanie lekarskie kontrolne 3 razy w okresie 12 miesięcy” (kod ICD-9 CM 23.0102)

LINK

*2.2* Prezes Agencji rekomenduje 8 sierpnia 2011 r.:

 

 • zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej bewacyzumab” jako świadczenia gwarantowanego w ramach programu zdrowotnego na okres trzech lat, wyłącznie po spełnieniu warunków zawartych w rekomendacji. Zgodnie z przekazanym przez Ministra Zdrowia projektem Terapeutycznego Programu Zdrowotnego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego”, rekomendacja dotyczy stosowania bewacyzumabu wyłącznie w leczeniu chorych na zaawansowanego (obecność przerzutów) raka jelita grubego (C18‐C20 według ICD‐10 rak okrężnicy, rak zgięcia esiczo‐odbytniczego, rak odbytnicy) w skojarzeniu z chemioterapią FOLFOX‐4 w drugiej linii leczenia po wcześniejszej nieskutecznej chemioterapii z udziałem fluoropirymidyny i irynotekanu (rekomendacja nr 57/2011).

  LINK

 • zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej panitumumab” jako świadczenia gwarantowanego w ramach programu zdrowotnego na okres trzech lat, wyłącznie po spełnieniu warunków zawartych w rekomendacji. Zgodnie z przekazanym przez Ministra Zdrowia projektem Terapeutycznego Programu Zdrowotnego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego”, rekomendacja dotyczy stosowania panitumumabu w monoterapii w leczeniu paliatywnym (III linia) chorych na zaawansowanego (obecność przerzutów) raka jelita grubego (C18‐C20 według ICD‐10 – rak okrężnicy, rak zagięcia esiczo‐odbytniczego, rak odbytnicy) po wcześniejszej nieskutecznej chemioterapii z udziałem fluoropirymidyny, irynotekanu i oksaliplatyny (rekomendacja nr 58/2011).

  LINK

 • zmianę sposobu finansowania świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej cetuksymab” zamiast finansowania w ramach katalogu substancji czynnych w chemioterapii, włączenie cetuksymabu do proponowanego programu zdrowotnego na okres trzech lat, wyłącznie po spełnieniu warunków zawartych w rekomendacji. Zgodnie z przekazanym przez Ministra Zdrowia projektem Terapeutycznego Programu Zdrowotnego „Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego”, rekomendacja dotyczy stosowania cetuksymabu w monoterapii w leczeniu paliatywnym (III linia) chorych na zaawansowanego (obecność przerzutów) raka jelita grubego (C18‐C20 według ICD‐10 – rak okrężnicy, rak zagięcia esiczo‐odbytniczego, rak odbytnicy) po wcześniejszej nieskutecznej chemioterapii z udziałem fluoropirymidyny, irynotekanu i oksaliplatyny. (rekomendacja nr 59/2011).

  LINK

3/ Ministerstwo Zdrowia.

*3.1* W dniu 12 sierpnia 2011 r. ukazał się komunikat w sprawie stosowania okołooperacyjnej karty kontrolnej podczas zabiegów chirurgicznych.

LINK

*3.2* W dniu 12 sierpnia 2011 r. ukazał się komunikat dotyczący zmian w składzie Rady do Spraw Zwalczania Chorób Nowotworowych; o powołaniu dnia 10 sierpnia 2011 r., na funkcję Członka Rady dr hab. n. med. Lucjusza Jakubowskiego – Konsultanta Krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej.

LINK

4/ ASCO

*4.1* ASCO zaprasza do przedstawiania nominacji do Specjalnych Nagród ASCO w roku 2012:

LINK

5/ FDA

*5.1*FDA oczekuje komentarzy na temat zaproponowanych rekomendacji dotyczących wysokiej jakości badań klinicznych.

LINK

*5.2* FDA zarejestrowała preparat vemurafenib (Zelboraf) firmy Roche wraz pierwszym tego typu testem diagnostycznym (cobas 4800 BRAF V600 Mutation Test – firmy Roche). Vemurafenib ma zastosowanie u chorych na rozsianego lub nieoperacyjnego czerniaka, u których test potwierdził obecność mutacji BRAF V600E w komórkach czerniaka.

LINK

*5.3* FDA zarejestrowała preparat brentuximab vedotin (Adcetris) firmy Seattle Genetics do leczenia chorych na chłoniaka Hodgkina lub anaplastycznego chłoniaka wielkokomórkowego (ALCL).

LINK

6/ EMA

*6.1* Europejska Agencja Medyczna opublikowała dokument oceniający zastosowanie technologii interaktywnych odpowiedzi stosowanych w badaniach klinicznych (interactive voice/web response systems).

LINK

*6.2* Europejska Agencja Medyczna opublikowała dokument oceniający zastosowanie oceny ryzyka w zarządzaniu jakością badań klinicznych.

LINK

7/ ESMO

*7.1* Udoskonalona technika radykalnej cystektomii poprawia wyniki leczenia chorych na raka pęcherza moczowego.

LINK

*7.2* Wyniki nowego badania sugerują, że wyciszanie genu supresorowego guza IL-2Ry może stanowić nowy cel terapeutyczny w chłoniaku.

LINK

*7.3* Grupa badaczy z Marsylii wskazuje na czynniki powodujące przerwy w uzupełniającym leczeniu tamoksyfenem u młodych chorych na raka piersi.

LINK

*7.4* Naukowcy odkryli przeciwciało potencjalnie przydatne we wczesnym wykrywaniu raka jajnika.

LINK

8/ NICE

*8.1* Angielski Instytut NICE zaprasza do udziału w ocenie zastosowania preparatu fulvestrant (Faslodex – AstraZeneca) u chorych na rozsianego raka piersi.

LINK

9/ PTO

*9.1* W najbliższych 15 latach aż o 40 proc. wzrośnie w Polsce liczba wykrywanych w ciągu roku nowych przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe – wśród doniesień przedstawionych podczas I Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy zorganizowanej przez PTO i Fundację im. Dr Macieja Hilgiera. Więcej na ten temat w kolejnym newsletterze.

LINK

*9.2* Na stronie PTO znajduje się aktualny kalendarz najbliższych konferencji onkologicznych.

LINK

*9.3* Na stronie PTO znajduje się kalendarz jesiennych szkoleń Proper Medical Writing w zakresie pisania prac naukowych i statystyki medycznej. Dofinansowanie w wysokości 80% dla członków PTO.

LINK

Poprawiony: piątek, 13 lipca 2012 11:42
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/