Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO Newsletter PTO nr 7/11

 

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 7/11

 

Wtorek, 09 sierpnia 2011 r.

1/ Firmy farmaceutyczne opublikowały wyniki sprzedaży za pierwsze półrocze 2011 roku w stosunku do pierwszej połowy ubiegłego roku:

 • Amgen – wzrost o 5% (pegfilgrastim +13%)

  LINK

 • AstraZeneca – wzrost 0% (gefitynib +48%)

  LINK

 • Bayer Healthcare – wzrost o 2% (sorafenib +0,6%)

  LINK

 • BMS – wzrost o 9% (dasatynib +39%)

  LINK

 • Celgene – wzrost o 39% (lenalidomid +37%)

  LINK

 • Cephalon – wzrost o 12% (onkologia +28%)

  LINK

 • Janssen-Cilag – wzrost o 9% (bortezomib +14%)

  LINK

 • GSK – spadek o 6% (lapatynib +3%)

  LINK

 • Lilly – wzrost o 8% (pemetreksed +11%)

  LINK

 • Merck Serono – wzrost o 2% (cetuksymab -2%)

  LINK

 • Novartis Pharmaceuticals – wzrost o 8% (imatynib +8%)

  LINK

 • Pfizer – spadek o 1% (sunitynib +16%)

  LINK

 • Roche – spadek o 12% (bewacyzumab - 8%)

  LINK

 • Sanofi Pharmaceuticals – wzrost o 3% (docetaksel -49%)

  LINK

 • Teva Pharmaceuticals – wzrost o 11% (Europa +74%)

  LINK

2/ Narodowy Fundusz Zdrowia.

*2.1* Komunikat w sprawie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne.

LINK

*2.2* Centrala NFZ udostępnia zaktualizowaną wersję zestawienia danych dotyczących JGP w leczeniu szpitalnym. Dane zostały przygotowane na podstawie świadczeń zrealizowanych w latach 2009 i 2010 na terenie całej Polski . Materiał przedstawia m.in. liczbę zrealizowanych produktów JGP oraz średni czas pobytu pacjenta ze względu na wiek, płeć, tryb przyjęcia i wypisu.

LINK

*2.3* Uchwała Nr 16/2011/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r.

LINK

3/ Agencja Oceny Technologii Medycznych

*3.1.* W dniu 8 sierpnia odbyło się 16 posiedzenie Rady Konsultacyjnej, podczas którego zostały przygotowane stanowiska między innymi w sprawie:

 • usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego „Leczenie pacjentów z rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości przy wykorzystaniu produktu leczniczego Zometa (kwas zolendronowy)”;

 • zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej „Leczenie raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej bewacyzumab” jako świadczenia gwarantowanego;

 • zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej panitumumab” jako świadczenia gwarantowanego;

 • usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych albo zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego „Leczenie raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej cetuksymab”.

LINK

*3.2* Prezes Agencji rekomenduje 25 lipca 2011 r. (rekomendacja nr 54/2011) usunięcie świadczenia gwarantowanego „leczenie raka nerki przy wykorzystaniu produktu leczniczego Afinitor (ewerolimus)” z programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej pod warunkiem umieszczenia przedmiotowego świadczenia jako leczenia w II linii po nieskutecznym leczeniu inhibitorami kinaz tyrozynowych w programie zdrowotnym „Leczenie raka nerkowo-komórkowego”. Jednocześnie, do czasu utworzenia programu, Prezes Agencji proponuje dalsze finansowanie przedmiotowego świadczenia w II linii leczenia w ramach programu zdrowotnego chemioterapii niestandardowej.

LINK

4/ Ministerstwo Zdrowia.

*4.1* W dniu 4 sierpnia 2011 r. ukazała się Informacja Ministra Zdrowia dotycząca niektórych przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych .

LINK

*4.2* W dniu 2 sierpnia 2011 ukazała się Informacja Ministra Zdrowia w sprawie zaproszenia do udziału w projekcie „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”.

LINK

*4.3* W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia nr 11.5.48 opublikowano Obwieszczenie w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2011 roku oraz kwot tych dotacji .

LINK

*4.4* W dniu 3 czerwca 2011 opublikowano listę podmiotów, które zwróciły się o spotkanie z Ministrem Zdrowia w okresie czerwiec - sierpień 2011 zgodnie z procedurą przyjmowania klientów zewnętrznych.

LINK

5/ ASCO

*5.1* Journal of Clinical Oncology (JCO) - czasopismo ASCO - przedstawia artykuły najczęściej czytane w lipcu bieżącego roku :

LINK

6/ FDA

*6.1* W dniu 14 lipca FDA wystosowała list ostrzegawczy tzw. Warning Letter adresowany do polskiego producenta farmaceutycznego Jelfa SA

LINK

*6.2* FDA zarejestrowała gemcytabinę następujących producentów: Accord Healthcare; Actavis; Dr. Reddy's Laboratories; Fresenius Kabi Oncology; Hospira; Onco Therapies; Sun Pharma Global; Watson Laboratories.

LINK

*6.3* W Londynie 25 i 26 lipca odbyły się wspólne, dwudniowe warsztaty FDA/EMA poświęcone lekozależnej postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML).

LINK

7/ EMA

*7.1* Komitet Europejskiej Agencji Medycznej (CHMP) przyjął pozytywne rekomendacje dla przyznania rejestracji dla nowych preparatów lub rozszerzenia dotychczasowej rejestracji. Są to między innymi:

 • ibandronian firmy Sandoz – zastosowanie do zapobiegania zdarzeniom kostnym u chorych na raka piersi z objawami przerzutów do kości.

  LINK

 • temozolomid firmy Sun - zastosowanie u chorych na złośliwego glejaka mózgu

  LINK

*7.2* Europejska Agencja Medyczna została oficjalnie poinformowana przez firmę Hexal AG o wycofaniu wniosku rejestracyjnego dotyczącego ibandronianu tej firmy.

LINK

8/ ESMO

*8.1* Wykorzystanie kombinacji istniejących testów bezpieczeństwa może znacząco obniżyć błędy w radioterapii.

LINK

*8.2* Dwie zmiany genetyczne sygnalizują możliwość pojawienia się wtórnego nowotworu po wielu latach od zastosowania radioterapii w leczeniu chorych na chłoniaka Hodgkina

LINK

*8.3* Zmniejszenie odległych skutków chemioterapii zastosowanej u młodych kobiet chorych na raka piersi.

LINK

*8.4* Brak zgodności pomiędzy dziedziczeniem genetycznym a rekomendacjami diagnostycznymi i praktyką kliniczną.

LINK

9/ ESMO

*9.1* Angielski Instytut NICE opublikował:

 • rekomendację dla stosowania selektywnej radioterapii w nieoperacyjnych przerzutach raka jelita grubego w wątrobie;

  LINK

 • rekomendację dla stosowania przezskórnej krioterapii guzów nerki;

  LINK

 • komunikat o potrzebie kolejnych dowodów dla udowodnienia korzyści ze stosowania terapii fotodynamicznej u chorych na nowotwory skóry.

  LINK

10/ PTO

*10.1* Na stronie PTO znajduje się w konsultacjach robocza wersja „Zielonej Księgi Polskiej Onkologii - strategii zwalczania raka piersi oraz raka jelita grubego”. Zachęcamy do wyrażenia swoich opinii i propozycji opartych na własnym doświadczeniu.

LINK

*10.2* Zespół Prof. Piotra Rutkowskiego z Centrum Onkologii w Warszawie Laureatem tegorocznej nagrody PTO im. Hilarego Koprowskiego.

LINK

Poprawiony: niedziela, 26 sierpnia 2012 12:22
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/