Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO Newsletter PTO nr 10/11

 

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 10/11

 

Wtorek, 20 września 2011 r.

1/ Narodowy Fundusz Zdrowia.

*1.1* Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia koszty refundacji leków poniesione w okresie styczeń-lipiec 2011 r.

LINK

*1.2* Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 1 września 2011 r. obowiązuje ujednolicony sposób procedowania wniosków w sprawie dokonania zmian warunków zawierania i realizacji umów pn. Procedura zarządzania zmianą warunków zawierania i realizacji umów.

LINK

2/ Agencja Oceny Technologii Medycznych

*2.1.* W letnich miesiącach Agencja otrzymała z Ministerstwa Zdrowia zlecenia, dotyczące między innymi:

 

  • dokonania analizy katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów oraz w terapii wspomagającej pod kątem wyodrębnienia dla każdej z substancji czynnych wskazań obecnie finansowanych ze środków publicznych (wg kodów ICD-10) zgodnych z zarejestrowanymi wskazaniami do leczenia (on-label) oraz wskazań obecnie finansowanych a wykraczających poza wskazania zarejestrowane (off-label), oraz przygotowania odpowiedniego zestawienia odrębnie dla każdej z czynnych substancji

  • usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej - leczenie farmakologiczne - z wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach domowych

  • usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej - leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna) - z wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

  • przygotowania opinii Rady Konsultacyjnej odnośne utworzenia odrębnych grup limitowych dla produktów leczniczych objętych wykazami, o których mowa w art. 36 i 37 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz substancji czynnych znajdujących się w katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii, zgodnie z podaną tabelą

  • przygotowania opinii Prezesa Agencji w sprawie "Programu wczesnej diagnostyki obrazowej chorób nowotworowych u dzieci"

  • przygotowania rekomendacji dla usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej "leczenie pierwotnych lub przerzutowych guzów wątroby z zastosowaniem znakowanych radioizotopowo Y-90 mikrosfer", jako świadczenia gwarantowanego

LINK

3/ Ministerstwo Zdrowia.

*3.1* Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia podczas obrad w dniu 5 września 2011 r. omówiło projekty kolejnych programów terapeutycznych.

LINK

Projekt rozporządzenia przekazany do konsultacji jest dostępny pod adresem:

LINK

*3.2* Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym jest dostępny pod adresem :

LINK

*3.3* W dniu 8 września 2011 r. ukazał się komunikat w sprawie liczby przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1–31 października 2011 r.

LINK

Do wypełnienia wniosku o rozpoczęcie specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów, służy system informatyczny dostępny pod adresem:

LINK

*3.4* Ministerstwo Zdrowia oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na konferencję: „Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej” 26 września 2011 w sali kinowej gmachu Ministerstwa Zdrowia ul. Miodowa 15.

LINK

*3.5* W dniu 8 września 2011 r. w Krynicy Zdroju, podczas XXI Forum Ekonomicznego, odbyła się specjalna sesja plenarna poświęcona europejskiej polityce zdrowotnej.:

LINK

*3.6* W dniu 9 września 2011 r. Polska Prezydencja w UE zorganizowała w Krakowie konferencję na temat „Edukacja w jakości opieki i bezpieczeństwie pacjenta”.

LINK

4/ ASCO

*4.1* Podczas ASCO Breast Cancer Symposium, które odbyło się w dniach 8-11 września 2011 r. w San Francisco przedstawiono wyniki nowych badań dotyczących badań przesiewowych, leczenia i czasu przeżycia chorych na raka piersi.

LINK

*4.2* Siedem innych ważnych badań przedstawiono podczas tego sympozjum.

LINK

*4.3* Dr Bryan Schneider z Uniwersytetu Indiana otrzymał nagrodę ASCO (Conquer Cancer Foundation Award) za badania nad nowymi biomarkerami w raku piersi.

LINK

5/ FDA

*5.1* W zapisie rejestracyjnym dotyczącym blokerów TNF-alpha: Remicade (infliksymab), Enbrel (etanercept), Humira (adalimumab), Cimzia (certolizumab pegol) i Simponi (golimumab) wprowadzono ostrzeżenie o ryzyku zakażenia bakteriami legionella i listeria.

LINK

6/ EMA

*6.1* Europejska Agencja Medyczna opublikowała raport ze wspólnych, dwudniowych warsztatów FDA/EMA zorganizowanych w Londynie 25 i 26 lipca i poświęconych lekozależnej postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML).

LINK

*6.2* Projekt dokumentacji opisującej miary stosowane w nadzorze nad bezpieczeństwem farmakoterapii (pharmacovigilance) został udostępniony do zgłaszania uwag.

LINK

7/ ESMO

*7.1* Istnieje prawie 100 badań potwierdzających wartość ablacji pod kontrolą obrazową w leczeniu chorych na raka płuca.

LINK

*7.2* Skuteczność radioterapii może zostać wzmocniona przez zastosowanie inhibitorów kaspazy 3.

LINK

8/ NICE

*8.1* W projekcie opublikowanym 7 września NICE rekomenduje stosowanie mifamurtydu (Mepact) firmy Takeda w połączeniu z pooperacyjna wielolekową chemioterapią jako opcję w leczeniu chorych na wysokozróżnicowanego, nierozsianego, operacyjnego mięsaka kościopochodnego, jeżeli obniżona zostanie cena preparatu.

LINK

*8.2* 15 minut ćwiczeń dziennie może wydłużyć spodziewany czas życia o 3 lata I zmniejszyć ryzyko śmierci o 14%.

LINK

9/ PTO

*9.1* Dostępne są w wersji wirtualnej wszystkie wykłady przedstawione podczas tegorocznego X Spotkania Po ASCO (Gdańsk 2-3 lipca) zorganizowanego pod patronatem PTO.

LINK

*9.2* Polecamy jesienne szkolenia Proper Medical Writing w zakresie pisania prac naukowych i statystyki medycznej. Członkowie PTO uprawnieni są do otrzymania 80% zniżki w opłacie rejestracyjnej

LINK

Poprawiony: niedziela, 26 sierpnia 2012 12:33
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/