Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO Newsletter PTO nr 12/11

 

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 12 / 11

Wtorek, 18 października 2011 r.

1/ Narodowy Fundusz Zdrowia.

*1.1* Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia wartość refundacji cen leków według kodów EAN oraz wartość wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych, narastająco od początku roku do lipca 2011 w programach terapeutycznych i chemioterapii.

LINK

*1.2* Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że od dnia 1 lipca 2011 r. w myśl nowych przepisów podmiotem właściwym do zawarcia umowy jest podmiot leczniczy, czyli w szczególności:

  • przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

  • fundacja,

  • stowarzyszenie,

  • związek wyznaniowy,

  • kościół lub kościelna osoba prawna.

LINK

*1.3* Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia Struktura „nadwykonań” świadczeń szpitalnych w 2010 roku (Onkologia kliniczna - str 35).

LINK

*1.4* Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia zarządzenie nr 59/2011/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne.

LINK

*1.5* Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 rok zatwierdzony w dniu 16 sierpnia 2011 r. przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów.

LINK

*1.6* Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna na 2012 r. i lata następne. Zgłaszanie uwag do dnia 20 października 2011 roku.

LINK

2/ Agencja Oceny Technologii Medycznych

*2.1.* 17 października odbędzie się 22 posiedzenie Rady Konsultacyjnej, podczas którego zostanie przygotowana między innymi opinia o usunięciu świadczenia gwarantowanego:

"Bewacyzumab we wskazaniu leczenie guzów mózgu” z wykazu świadczeń gwarantowanych (realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej).

LINK

3/ Ministerstwo Zdrowia.

*3.1* Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych i warunków ich realizacji, dodając tabelę: “44. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego”. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 20 października 2011 roku.

LINK

*3.2* Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, uchylające w wykazie substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 leczenie substancją czynną cetuksymab określone w Lp. 1221-1238. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 20 października 2011 roku

LINK

*3.3* Ministerstwo Zdrowia przedstawiło informację o Międzynarodowej Konferencji dotyczącej bezpieczeństwa i zapewnienia jakości stosowania ludzkich przeszczepów komórek, tkanek i narządów, która odbyła się w Chorzowie w dniach 6-7 października 2011 r.

LINK

*3.4* Chorzy objęci programami terapeutycznymi nie mają się czego obawiać - Ministerstwo Zdrowia publikuje wyjaśnienia:

LINK

*3.5* Podczas obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w dniu 5 października 2011 r. ustalono między innymi Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

LINK

 

4/ ASCO

*4.1* Wyniki opublikowanego badania potwierdzają dramatyczny wzrost zachorowań na nowotwory jamy ustnej wywołanych wirusem HPV.

LINK

*4.2* Osiemnastu członków ASCO zaakceptowało kandydowanie do władz stowarzyszenia. Upoważnionymi do głosowania są pełnoprawni i emerytowani członkowie ASCO (będący uprzednio pełnoprawnymi członkami ASCO). Wybory trwają do 21 listopada o godz.17.59 czasu polskiego. Wyniki zostaną ogłoszone w styczniu 2012.

LINK

5/ FDA

*5.1* Stosowanie preparatu dasatynib (Sprycel) firmy BRISTOL MYERS SQUIBB jest związane ze zwiększonym ryzykiem powstania nadciśnienia płucnego.

LINK

*5.2* FDA zatwierdza tadalafil (Cialis) firmy Eli Lilly do leczenia chorych na łagodny przerost gruczołu krokowego.

LINK

6/ EMA

*6.1* Podczas zebrania zarządu 6 października EMA przedstawiła półroczny raport przygotowany przez dyrektora wykonawczego. (styczeń-lipiec 2011).

LINK

*6.2* Prowadzone są prace ekspertów nad określeniem szczegółowych wymagań dla produktów biotechnologicznych.

LINK

*6.3* Everolimus (Votubia) firmy Novartis, zakwalifikowany do grupy ‘orphan medicine’, jest zarejestrowany do leczenia chorych ze stwardnieniem guzowatym i guzami mózgu typu gwiaździak podwyściółkowy wielkokomórkowy.

LINK

7/ ESMO

*7.1* Dostępne są nowe zapisy w zaleceniach klinicznych ESMO w następujących wskazaniach: rak piersi, nowotwory kobiecych narządów płciowych, nowotwory układu pokarmowego, nowotwory układu moczowo-płciowego, nowotwory hematologiczne, guzy neuroendokrynne, leczenie wspomagające.

LINK

*7.2* Informacja z 53. corocznej Konferencji ASTRO: Chorzy na raka komórek Merkla, którzy poddani są biopsji węzła wartowniczego (SNLB) maja niskie ryzyko wznowy w kolejnych dwóch latach.

LINK

*7.3* Zastoinowa niewydolność serca komplikacją pojawiającą się u chorych nowotworowych leczonych sunitynibem.

LINK

*7.4* Nowe obserwacje prowadzą do wskazania kolejnego celu terapeutycznego, jakim jest zaburzenie ścieżki sygnałowej mTORC1.

LINK

*7.5* Zidentyfikowano trzy nowe geny, które mogą zwiększać ryzyko czerniaka o 30 procent.

LINK

8/ NICE

*8.1* pilimumab (Yervoy) firmy Bristol-Myers Squibb nie jest rekomendowany do leczenia chorych na nieoperacyjnego lub przerzutowego czerniaka, którzy otrzymali wcześniejsze leczenie. Komentarze można przesyłać do 4 listopada 2011.

LINK

*8.2* Każda organizacja stosująca rekomendacje NICE jest zachęcana do wystąpienia o prestiżową nagrodę NICE 2012 (2012 NICE Shared Learning Awards). Podziel się swoim doświadczeniem we wdrażaniu rekomendacji.

LINK

9/ INNE

*9.1* Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Ponad 500 mln złotych zostało przeznaczonych na badania podstawowe.

LINK

*9.2* Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: Odbyło się spotkanie inaugurujące przygotowanie programu strategicznego w obszarze medycyny.

LINK

*9.3* Nardodowe Centrum Nauki: Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych . Natomiast uchwałą nr 38/2011 z dnia 8 września 2011 r. dokonała uzupełnienia słów kluczowych w wykazie paneli NCN.

LINK

*9.4* Od momentu wypisania skierowania na badanie diagnostyczne do momentu przekazania wyniku badania nie powinno upłynąć więcej niż 10 dni roboczych.
(Walidacja wybranych ośrodków zaangażowanych w diagnostykę molekularną chorób nowotworowych w zakresie oznaczania mutacji w genie EGFR1. Onkol. Prak. Klin. 2011; 7, 3: 138–145)

LINK

*9.5* Większość krajów unijnych przyjęła specjalne regulacje prawne, aby zapobiec automatycznej substytucji oryginalnych leków biotechnologicznych przez formy biopodobne.
(Oryginalne i odtwórcze leki biotechnologiczne — niektóre problemy związane z ich rejestracją i stosowaniem na przykładzie granulocytarnych czynników wzrostu (G-CSF). Onkol. Prak. Klin. 2011; 7, 3: 138–145)

LINK

10/ PTO

*10.1* Podczas konferencji prasowej PTO 19 października w Warszawie zaprezentowano między innymi Drugą Księgę Polskiej Onkologii, zawierającą strategię działań zmierzających do poprawy zwalczania raka piersi i raka jelita grubego. Pełna wersja Księgi znajduje się na stronie PTO.

LINK

Poprawiony: niedziela, 26 sierpnia 2012 12:32
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/