Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO Newsletter PTO nr 14/11

 

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 14/11

 

Wtorek, 15 listopada 2011 r.

1/ Narodowy Fundusz Zdrowia.

*1.1* Dostępna jest najnowsza – elektroniczna wersja Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9 PL w. 5.12).

LINK

*1.2*Centrala NFZ przedstawia wykaz zmian wprowadzonych w zarządzeniach dla świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

LINK

*1.3* Oświadczenie w sprawie wypowiedzi Prezesa NFZ dla "Dziennika Gazety Prawnej" z 10-13 listopada br.

LINK

*1.4* W zarządzeniu nr 79/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 listopada 2011 r. określono warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna.

LINK

*1.5* W zarządzeniu nr 81/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 4 listopada 2011 r. określono warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

LINK

*1.6* Udostępniono listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej i linki do stron oddziałów wojewódzkich Funduszu, z informacją o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych województwach.

LINK

2/ Agencja Oceny Technologii Medycznych

*2.1.* Seminarium „Projektowanie i ocena samorządowych programów zdrowotnych" odbędzie się w dniu 18 listopada 2011 r. w godz. 11.30 - 15.30 w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie, ul. I. Krasickiego 26.

LINK

3/ Ministerstwo Zdrowia.

*3.1* Na stronie internetowej Ministra Zdrowia znajduje się podsumowanie lat 2007-2011:

LINK

*3.2* Odwoławcza Komisja Bioetyczna przy Ministrze Zdrowia zaprasza 19 listopada 2011 r. na konferencję:
„POLSKIE KOMISJE BIOETYCZNE NA TLE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OCENY BADAŃ KLINICZNYCH”.

LINK

*3.3* W dniach 5-6 listopada 2011 r. w Poznaniu odbyła się konferencja : „Umacnianie infrastruktury Zdrowia Publicznego w Unii Europejskiej – sieć narodowych instytutów zdrowia publicznego”.

LINK

*3.4* Ustalenia z obrad Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w dniu 26 października 2011 r., dotyczyły między innymi:

  • propozycji przystąpienia Polski do “Sieci do spraw e-Zdrowie”.

    LINK

  • projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

    LINK

*3.5* Dostępne są zaproponowane limity cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą zryczałtowaną lub częściową odpłatnością.

LINK

*3.6* Ministerstwo Zdrowia opublikowało roczne sprawozdania finansowe Instytutów badawczych.

LINK

*3.7* W rozporządzeniu zmieniającym poprzednie rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych oraz warunków ich realizacji dodano m.in. tabele „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)” i „Leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD-10 C 48, C 49)”

LINK

4/ ASCO

*4.1* ASCO publikuje raport pt. “Accelerating Progress Against Cancer: ASCO’s Blueprint for Transforming Clinical and Translational Cancer Research”, przedstawiający wizję zmian w badaniach klinicznych i translacyjnych, prowadzących do opracowania skuteczniejszych i spersonalizowanych terapii przeciwnowotworowych.

LINK

*4.2* Podwyższone ryzyko powstania raka piersi u kobiet będących nosicielkami mutacji w genie BRCA nie obejmuje ich bliskich krewnych, pozbawionych tej mutacji.

LINK

5/ FDA

*5.1* W kończącym sie roku finansowym 2011 Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) zarejestrowała 35 innowacyjnych preparatów.

LINK

*5.2* Amerykańska Agencja ds Leków i Żywności zarejestrowała preparat cetuksymab (Erbitux firmy Merck-Serono) do leczenia chorych na zaawansowanego raka głowy i szyi.

LINK

*5.3* Amerykańska Agencja ds Leków i Żywności zaleca modyfikację dawki preparatu bortezomib (Velcade firmy Janssen – Johnson&Johnson) z chwilą pojawienia się objawów neuropatii.

LINK

6/ EMA

*6.1* Europejska Agencja Leków - EMA publikuje listę leków biopodobnych zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

LINK

*6.2* EMA publikuje listę firm zajmujących się w Europie przepakowywaniem leków w ramach aktywności tzw. eksportu równoległego. Lista zawiera informacje o 14 przedsiębiorstwach z Polski.

LINK

7/ ESMO

*7.1*Nano-wymiarowy system podawania leku być może okaże się kluczem do nowych metod obrazowania i leczenia u chorych na czerniaka.

LINK

*7.2* Krążące komórki rakowe (CTCs) nie mają wartości predykcyjnej u chorych na rozsianego HER2-dodatniego raka piersi, otrzymujących leczenie anty-HER2.

LINK

*7.3* Opublikowano pierwsze ogłoszenie o rozpoczęciu miedzynarodowej współpracy TRANSCAN (European Translational Cancer Research). Polskę reprezentuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

LINK

8/ NICE

*8.1* Instytut NICE opublikował pierwsze zalecenia dotyczące standardów leczenia chorych na raka jelita grubego.

LINK

*8.2* Stosowanie w praktyce zaleceń NICE przyspiesza rozpoznawanie nowotworów.

LINK

9/ PTO

*9.1* Dostępne są ostatnie w tym roku granty dla członków PTO umożliwiające udział w szkoleniach w zakresie pisania prac naukowych i statystyki medycznej, prowadzonych przez „Proper Medical Writing”.

LINK

*9.2* Na stronie PTO można obejrzeć w wersji wirtualnej wykłady tegorocznej „Letniej Akademii Onkologicznej” dla dziennikarzy, zorganizowanej przez PTO i Fundację im. Macieja Hilgiera.

LINK

*9.3* "W dniu 3 listopada 2011 r. w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie, Oddział w Gliwicach, odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Hilarego Koprowskiego za najlepszą wykonaną w polskim ośrodku badawczym pracę naukową w zakresie onkologii klinicznej i doświadczalnej".

LINK

*9.4* Kandydatury do Nagrody im. Hilarego Koprowskiego za rok 2012 (czyli za prace opublikowane w roku 2011) można zgłaszać elektronicznie w terminie do 30 kwietnia 2012 na adres Sekretariatu Naukowego Gliwickiego Oddziału Centrum Onkologii:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

archiwalne wydania newslettera

{unsubscribe}Nie subskrybuj{/unsubscribe}
Poprawiony: niedziela, 26 sierpnia 2012 12:31
 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/