Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO NEWSLETTER PTO NUMER 6/13

NEWSLETTER PTO NUMER 6/13
NEWSLETTER PTO NUMER 6/13

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 6/13

Wtorek, 19 marca marca 2013 r.

1/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)

1.1. Dzisiaj odbędzie się w Teatrze Polskim w Warszawie gala podsumowująca kampanię "Rak. To się leczy!", prowadzoną przez PTO we współpracy z fundacją „Rosa” i innymi partnerami. Podczas ceremonii przedstawieni będą zwycięzcy plebiscytu "Złote Krople Rosy" w trzech kategoriach:

 • Człowieka najbardziej zaangażowanego w problematykę onkologiczną w Polsce

  www.raktosieleczy.pl

 • Oddział onkologiczny najbardziej przyjazny pacjentowi w Polsce

  www.raktosieleczy.pl

 • Kampanię/akcję społeczną najbardziej zaangażowaną w walkę z rakiem w roku 2012 w Polsce

  www.raktosieleczy.pl

1.2. W dniach 21-23 marca 2013 odbędzie się w Poznaniu V Kongres Współczesnej Onkologii pt „Next Generation”

www.termedia.pl

1.3. W dniach 5-6 kwietnia 2013 odbędzie się I Konferencja Naukowa Czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology” pod nazwą „Debaty Onkologiczne”, uświetniająca jubileusz 90-lecia naszego czasopisma. Informacje dostępne są na stronie:

www.nowotworykonf.viamedica.pl

Polecamy także niecodzienny plakat konferencji:

www.nowotworykonf.viamedica.pl

1.4. W przeddzień konferencji, 4 kwietnia, odbędzie się robocze spotkanie poświęcone wypracowaniu strategii dla polskiej onkologii. Zaprezentujemy tam dotychczasowe działania związane z programem „Czas na onkologię” oraz przedyskutujemy propozycje zgłoszone przez naszych Członków. Dyskusja odbędzie się w następujących grupach tematycznych:

 • Profilaktyka nowotworów: edukacja społeczeństwa i programy badań przesiewowych

 • Optymalizacja postępowania diagnostyczno-terapeutycznego (aktualizacja standardów, kwalifikacja do leczenia, dostępność metod, KRN)

 • Edukacja przed- i podyplomowa

 • Organizacja i finansowanie systemu opieki onkologicznej (interdyscyplinarność, tworzenie "ośrodków doskonałości" typu breast cancer units, współpraca z lekarzem rodzinnym i POZ, NPZChN)

Udział w tym spotkaniu weźmie kilkudziesięciu Członków PTO, którzy nadesłali propozycje do dyskusji, oraz zaproszeni eksperci. Wnioski przedstawione zostaną ministrowi zdrowia.

1.5. Do 30 kwietnia 2013 można składać kandydatury do tegorocznej Nagrody PTO im. Hilarego Koprowskiego. Nagroda przyznawana jest corocznie za pracę (lub cykl prac) z zakresu onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej, wykonaną całkowicie w polskich instytucjach naukowo-badawczych i opublikowaną w liczącym się czasopiśmie międzynarodowym w poprzednim roku kalendarzowym. Kandydatury można zgłaszać elektronicznie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Regulamin nagrody dostępny jest na stronie PTO.

www.pto.med.pl

1.6. Została otwarta kolejna edycja konkursu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym i najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii w 2012 roku. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2013.

ptok.pl

1.7. W dniach 20-25 maja będzie przebywał w Polsce na zaproszenie PTO Prof. Ian Tannock. Gość wygłosi cykl wykładów w Warszawie, Krakowie i Gdańsku oraz weźmie udział w Kongresie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i VI Pomorskim Spotkaniu Uro-Onkologicznym. Ian Tannock jest profesorem onkologii na uniwersytecie w Toronto i w Princess Margaret Hospital i jednym z najbardziej znanych onkologów na świecie. Jest autorem lub współautorem kilkuset doniesień naukowych, dotyczących głównie biologii nowotworów, metodyki badań klinicznych i etyki medycznej, a także podręczników onkologicznych uznawanych jako podstawa kształcenia przed- i podyplomowego: „The Basic Science of Oncology” i „Oxford Textbook of Oncology”. Jest laureatem wielu prestiżowych międzynarodowych nagród i wyróżnień. Ma ujmującą osobowość, co przysparza Mu powszechną sympatię; współpracuje z polskimi ośrodkami onkologicznymi.

www.uhnresearch.ca

1.8. W dniach 24-25 maja 2013 odbędzie się w Jastrzębiej Górze VI Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne. Głównym tematem obrad będzie rak gruczołu krokowego. Udział w Spotkaniu potwierdziło wielu znakomitych wykładowców z całego świata, w tym m.in. Fritz Schröder z Roterdamu, Ian Tannock z Toronto i Michael Zelefsky z Nowego Jorku. Serdecznie zapraszamy.

www.uro-onko.pl

1.9. W dniach 28-29 czerwca 2013 odbędzie się w Gdańsku XII Spotkanie po ASCO.

www.poasco.pl

1.10. W dniach 12-14 września 2013 odbędzie się w Gdańsku VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rak Płuca”. W ramach konferencji odbędą się warsztaty radioterapeutyczne, patomorfologiczne, torakochirurgiczne i pneumonologiczne.

www.rakpluca2013

1.11. W dniach 21-23 listopada, z okazji 60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, odbędzie się w Poznaniu konferencja „Wyzwania w onkologii – od profilaktyki do leczenia”.

www.phnos.org.pl

1.12. Firmy farmaceutyczne przedstawiły wyniki sprzedaży osiągnięte w 2012 roku. Poniżej zamieszczamy porównanie do wyników z roku 2011:

2/ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

2.1. Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w styczniu 2013.

www.nfz.gov.pl

2.2. Wykaz sprawdzeń z zakresu weryfikacji świadczeń zdrowotnych - zestawienie zbiorcze.

www.nfz.gov.pl

2.3. Zarządzenie Nr 54/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

www.nfz.gov.pl

2.4. Zarządzenie Nr 54/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 września 2011 w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

www.nfz.gov.pl

2.5. Zarządzenie Nr 11/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2013, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

www.nfz.gov.pl

2.6. Zarządzenie Nr 13/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2013, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

www.nfz.gov.pl

3/ Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM)

3.1. Dnia 18 marca odbędzie się 7. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostanie przygotowane stanowisko między innymi w sprawie:

zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Pendysin (penicylina benzatynowa) ampułki 1.200.000 j.m., m.in. we wskazaniu: róża nowotworowa.

Zostaną przygotowane również opinie o projektach programów zdrowotnych:

 • „Gminny program profilaktyki raka szyjki macicy - szczepienia HPV 6, 11, 16 i 18" (miasto Lubawa);
 • „Profilaktyka raka płuca na terenie województwa lubelskiego w latach 2012 - 2015";
 • „Wczesne wykrywanie nowotworów płuca" (miasto Szczecin).

 

www.aotm.gov.pl

4/ Ministerstwo Zdrowia

4.1. Konferencja prasowa w związku z publikacją raportu WHO „Europejski Raport Zdrowia 2012”.

www.mz.gov.pl

4.2. Komunikaty bezpieczeństwa dla poniższych produktów leczniczych:

 • denosumab (Prolia firmy Amgen): ryzyko wystąpienia atypowego złamania kości udowej.

  www.urpl.gov.pl

 • fentanyl (Durogesic firmy Janssen-Cilag)

  www.asco.org

5.2. Współpraca ASCO z Amerykańska Akademią Medycyny Hospicyjnej i Paliatywnej (AAHMP) wpłynie na poprawę opieki paliatywnej w onkologii.

www.asco.org

5.3. ASCO honoruje wiodących naukowców przyczyniających sie do rozwoju onkologii.

www.asco.org

5.4. Komentarz ASCO do propozycji FDA o alternatywnej scieżce rejestracji leków.

ascoaction.asco.org

5.5. ASCO publikuje zalecenia dotyczące opieki nad chorymi nowotworowymi z założonym cewnikiem centralnym.

www.asco.org

6/ Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

6.1. FDA uważa, że nie ma gwarancji bezpiecznego stosowania produktów wolnych od lateksu.

www.fda.gov

6.2. FDA zarejestrowała preparat technet Tc 99m tilmanocept (Lymphoseek firmy Navidea Biopharmaceuticals Inc.) do lokalizacji węzłów chłonnych u chorych na niektóre nowotwory.

www.fda.gov

Europejska Agencja Medyczna (EMA)

7.1. EMA zwraca uwagę na nowe akty prawne oraz poprawę skuteczności i przejrzystości w 2013 roku.

www.ema.europa.eu

7.2. EMA upraszcza wnioskowanie o centralną rejestrację leków.

www.ema.europa.eu

7.3. EMA opublikowała podsumowanie prac w lutym 2013.

www.ema.europa.eu

8/Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

8.1. ESMO przedstawia materiały z 11. Miedzynardowoego Kongresu TAT (Targeted Anticancer Therapies).

www.esmo.org

8.2. ESMO publikuje zaktualizowany poradnik dla chorych na raka piersi.

www.esmo.org

8.3. Nowy muduł eLearningu dotyczący badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego jest dostępny pod adresem:

www.esmo.org

9/ Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

9.1. NICE otworzył konsultacje projektu, zalecającego stosowanie śródoperacyjnego testu potwierdzającego obecność przerzutów w węźle wartowniczym u chorych na raka piersi.

www.nice.org.uk

9.2. Stanowisko NICE w sprawie programu zapobiegającego zgonom powodowanym przez “pięciu wielkich zabójców”.

www.nice.org.uk

9.3. NICE skrócił czas wydawania zaleceń dla noworejestrowanych preparatów.

www.nice.org.uk

10/ European Cancer Organisation (ECCO)

10.1. ECCO przeprowadza ankietę na temat praktyki chirurgicznego leczenia czerniaka.

www.ecco-org.eu

10.2. ECCO przyjmuje zgłoszenia kandydatów do nagrody dla dziennikarzy zajmujących się problematyką

www.ecco-org.eu

10.3. ECCO przypomina o kursach w Antwerpii i Poznaniu dla studentów medycyny.

www.ecco-org.eu

10.4. Jedynie do 31 marca 2013 przyjmowane są nominacje do nagrody Pezcollera.

www.ecco-org.eu

10.5.Dostępne jest marcowe wydanie EJC News.

www.ecco-org.eu

11/ Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO)

11.1. ASTRO publikuje zaktualizowane stanowisko na temat roli radioterapeuty w procesie opieki nad chorymi otrzymującymi radioterapię.

www.astro.org

12/ Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (ESSO)

12.1. W dniach od 10 do 13 października 2013 odbędzie się na Santorini kurs „Surgical and Medical Management of Melanoma”

www.essoweb.org

13/ W czasopismach

13.1. Journal of Clinical Oncology. R. Soffietti i wsp. “A European Organisation for Research and Treatment of Cancer Phase III Trial of Adjuvant Whole-Brain Radiotherapy Versus Observation in Patients With One to Three Brain Metastases From Solid Tumors After Surgical Resection or Radiosurgery: Quality-of-Life Results.” Napromienianie mózgu po chirurgii lub radiochirurgii u chorych z ograniczoną liczbą przerzutów pochodzących z guzów litych może mieć niekorzystny wpływ na pewne aspekty jakości życia, nawet jeżeli jest to przejściowy efekt. W konsekwencji ścisła obserwacja z zastosowaniem obrazowania rezonansem magnetycznym stanowi alternatywę nie pogarszającą jakości życia.

jco.ascopubs.org

13.2. Journal of Clinical Oncology. B. Ashleigh Guadagnolo i wsp. “Use of Radiation Therapy in the Last 30 Days of Life Among a Large Population-Based Cohort of Elderly Patients in the United States.” Radioterapię w ostatnich 30 dniach życia zastosowano u 7,8% badanych chorych, w tym u 17,8% trwała ona ponad 10 dni. Niezbędne są dalsze badania dla oceny przydatności takiej decyzji terapeutycznej w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

jco.ascopubs.org

13.3. Journal of Clinical Oncology. J.-P. Gérardi wsp. “Clinical Outcome of the ACCORD 12/0405 PRODIGE 2 Randomized Trial in Rectal Cancer”. Oceniano wartość kliniczną dwóch różnych schematów radiochemioterapii: CAP45 (45 Gy przez 5 tygodni z jednoczesną kapecytabiną) i CAPOX50 (50 Gy przez 5 tygodni z jednoczesną kapecytabiną i oksaliplatyną). W trzecim roku obserwacji nie stwierdzono istotnej różnicy w korzyściach klinicznych z zastosowania intensywnego schematu CAPOX. Po uwzględnieniu innych ostatnio prowadzonych badań klinicznych z randomizacją, wyniki te sugerują, że nie należy zalecać stosowania oksaliplatyny podczas radioterapii.

jco.ascopubs.org

13.4. The Lancet. M. Bolla i wsp. “Postoperative radiotherapy after radical prostatectomy for high-risk prostate cancer: long-term results of a randomized controlled trial (EORTC trial 22911).” Po obserwacji o medianie 10,6 lat potwierdzono wcześniejszą obserwację (po 5 latach), że konwencjonalna radioterapia pooperacyjna poprawia czas wolny od wznowy biochemicznej i lokalną kontrolę nowotworu w porównaniu z wyczekującą strategią, jednak nie jest to związane z wydłużeniem czasu wolnego od klinicznej progresji choroby. Radioterapia pooperacyjna może wydłużyć czas wolny od klinicznej progresji u chorych poniżej 70. roku życia i u chorych z dodatnimi marginesami resekcji, ale może mieć negatywny wpływ u chorych powyżej 70. roku życia.

www.thelancet.com

13.5. New England Journal of Medicine. S. F. Nielsen i wsp. “Statin Use and Reduced Cancer-Related Mortality.” Przeanalizowano umieralność w całej populacji chorych na nowotwory w Danii w latach 1995-2007. Wyniki badania sugerują związek przyjmowania statyn ze zmniejszoną umieralnością z powodu nowotworów, jednak obserwacja ta powinna zostać potwierdzona w prospektywnym badaniu klinicznym.

www.nejm.org

14/ Kalendarium w kraju

14.1. W dniach 17-18 kwietnia odbędzie się we Wrocławiu 26. Annual Scientific Meeting of European Association for Cancer Education. Termin zgłaszania prac upływa 15 marca 2013. Istnieje możliwość publikacji wybranych prac w Journal of Cancer Education Opłata rejestracyjna dla uczestników z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wynosi jedynie 100 euro.

www.eaceonline.com

14.2. Dnia 20 kwietnia 2013 odbędzie w Warszawie konferencja pt “Nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego”.

www.pzwlkonferencje.pl

14.3. W dniach 19-20 kwietnia 2013 odbędzie się w Ustroniu I Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej przy Towarzystwie Chirurgów Polskich.

www.microsurgery.pl

14.4. W dniach 22-25 kwietnia 2013 odbędzie się w Krakowie konferencja CITIM 2013, dotycząca Immunoterapii Nowotworów i Monitorowania Immunologicznego.

citim.kongresy.krakow.pl

14.5. W dniach 10-11 maja 2013 odbędą się w Poznaniu Warsztaty Brachyterapeutyczne – „Spotkanie po ABS”.

www.wco.pl

14.6. W dniach 10-11 maja 2013 odbędzie się w Krakowie V Konferencja „Clinical Oncology Update – Onkologia 2013”.

www.mp.pl

14.7. W dniach 17-18 maja 2013 odbędą się w Kudowie Zdroju XI Miedziowe Wiosenne Warsztaty Onkologiczne.

www.mcz.pl

14.8. Dnia 17 maja w Kolonowskich odbędzie się III Konferencja Naukowa Onkologiczno-Laryngologiczna „Czy można uniknąć usunięcia krtani na skutek raka?” Zgłoszenia:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

14.9. W dniach 6-9 czerwca odbędzie się w Białymstoku XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów.

www.ptp-zjazd.org

14.10. Dnia 17 czerwca 2013 organizatorzy projektu BASTION zapraszają na konferencję „Cancer genetics for medical community”. Wezmą w niej udział:

 • Prof Clara Bloomfield, Ohio State University - Predyspozycja genetyczna do nowotworów układu krwiotwórczego

 • Prof Albert de la Chapelle, Ohio State University - Predyspozycja genetyczna do nowotworów jelita grubego

 • dr Krzysztof Mrozek, Ohio State University - Diagnostyka cytogenetyczna nowotworów układu krwiotwórczego

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

14.11. W dniach 29–31 sierpnia odbędzie się w Sopocie XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Adres organizatora:

www.kongres.ptok.pl

14.12. W dniach 13-14 września odbędzie się w Rytrze XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Postępy w Ginekologii Onkologicznej".

Adres organizatora:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

14.13. W dniach 28-30 listopada 2013 odbędzie się w Białowieży IV Kongres Polskiego Towarzystwa Brachyterapii.

www.onkologia.bialystok.pl

14.14. W dniach 5-6 grudnia 2013 odbędzie się w Warszawie VII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca.

www.polgrp.org.pl

15/ Kalendarium - za granicą

15.1. Do 1 kwietnia 2013 przyjmowane są wnioski o stypendium Medical Oncology Fellowship in Clinical Breast Cancer Research na okres od października 2013 do września 2015 w zespole BrEAST (Breast European Adjuvant Studies Team) przy Instytucie Jules Bordet w Brukseli - www.br-e-a-s-t.org. Badania BrEAST są prowadzone w ramach Breast International Group (BIG - www.breastinternationalgroup.org. Wnioski można przesyłać w języku angielskim do dr Martine Piccart ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub do dr. Evandro de Azambuja ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

15.2. Do 15 kwietnia otwarty jest 4. nabór na studia Master Online Study Program Advanced Oncology: “A worldwide unique post-graduate study program preparing for leadership tasks in oncology”.

www.masteroncology.de

15.3. W dniach 8-12 maja odbędzie się w Dubrowniku 3rd Balkan and Eastern European Masterclass in Clinical Oncology. Wnioski o bezpłatną rejestrację i zakwaterowanie można składać do 3 marca. Więcej informacji pod adresem: www.eso.net lub wysyłąjąc wiadomość do Roberty Ventura:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.4. W dniach 11-14 czerwca odbędzie się w Brukseli kurs EORTC "Clinical Trial Statistics for Non Statisticians".

www.eortc.be

eortc.us2.list-manage.com

15.5. W dniach 13-15 czerwca odbędzie się w Opatii International Clinical Trials Workshop, połączony z 9th Central European Oncology Congress – Best of ASCO Meeting.

www.penta-pco.com

15.6. W dniach 11-13 listopada odbędzie się w Padwie 9th Meet The Professor: Advanced International Breast Cancer Conference.

meettheprofessor.accmed.org

 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/