Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO NEWSLETTER PTO NUMER 7/13

NEWSLETTER PTO NUMER 7/13
NEWSLETTER PTO NUMER 7/13

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 7/13

Wtorek, 2 kwietnia 2013 r.

1/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)

1.1. W dniu 19 marca w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się wielka Gala kampanii „Rak. To się leczy”, której patronuje PTO. Podczas Gali rozdane zostały statuetki Plebiscytu „Złote Krople Rosy”. W kategorii "Kampania/akcja społeczna lub edukacyjna najbardziej zaangażowana w walkę z rakiem w roku 2012 w Polsce" zwyciężyła "Onko-Olimpiada dla dzieci i młodzieży", organizowana przez Fundację Spełnionych Marzeń Małgorzaty i Tomasza Osuchów. Nagrodę w kategorii „Człowiek najbardziej zaangażowany w problematykę onkologiczną w Polsce” otrzymała Pani Elżbieta Wojdyła. Statuetkę w kategorii „Oddział/klinika onkologiczna najbardziej zaangażowana w walkę z rakiem w roku 2012 w Polsce” otrzymał Oddział Onkologii Klinicznej, Szpitala Wojewódzkiego w Tarnobrzegu.

Relacja z Gali dostępna jest na stronie akcji:www.raktosieleczy.pl i na facebooku.

Link do zdjęć z Gali: dl.dropbox.com

1.2. Dnia 22 marca w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku zainaugurowano wyjątkową akcję - „Białe fortepiany w polskich szpitalach”. Swój dedykowany pacjentom koncert na białym fortepianie wykonał wokalista jazzowy kompozytor i pianista - Stanisław Soyka. Akcja jest wynikiem współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Fundacji Rosa, organizatora ogólnopolskiej kampanii społecznej „Rak. To się leczy!”.

www.trojmiasto.gazeta.pl

1.3. Blisko 300 osób zgłosiło dotychczas swój udział w I Konferencji Naukowej Czasopisma „Nowotwory Journal of Oncology” pod nazwą „Debaty Onkologiczne”, uświetniającej jubileusz 90-lecia czasopisma (Warszawa, 5-6 kwietnia 2013). Informacje dostępne są na stronie:

www.nowotworykonf.viamedica.pl

Polecamy także niecodzienny plakat konferencji:

www.nowotworykonf.viamedica.pl

1.4. W przeddzień konferencji, 4 kwietnia, odbędzie się robocze spotkanie poświęcone wypracowaniu strategii dla polskiej onkologii. Zaprezentujemy tam dotychczasowe działania związane z programem „Czas na onkologię” oraz przedyskutujemy propozycje zgłoszone przez naszych Członków. Dyskusja odbędzie się w następujących grupach tematycznych:

 • Profilaktyka nowotworów: edukacja społeczeństwa i programy badań przesiewowych

 • Optymalizacja postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

 • Edukacja przed- i podyplomowa

 • Organizacja i finansowanie systemu opieki onkologicznej

Wnioski z dyskusji przedstawione zostaną ministrowi zdrowia.

1.5. Do 30 kwietnia 2013 można składać kandydatury do tegorocznej Nagrody PTO im. Hilarego Koprowskiego. Nagroda przyznawana jest corocznie za pracę (lub cykl prac) z zakresu onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej, wykonaną całkowicie w polskich instytucjach naukowo-badawczych i opublikowaną w liczącym się czasopiśmie międzynarodowym w poprzednim roku kalendarzowym. Kandydatury można zgłaszać elektronicznie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Regulamin nagrody dostępny jest na stronie PTO.

www.pto.med.pl

1.6. Trwa nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym i najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii w 2012 roku. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2013.

www.ptok.pl

1.7. Do 30 maja 2013 można składać wnioski w konkursie o nagrodę Fundacji im. T.J. Michalskiego, promującą wybitnych młodych pracowników nauki, których działalność naukowa przyczynia się do zwalczania chorób nowotworowych. Więcej informacji i regulamin znajdują się pod adresem:

www.fundacjatjm.pl

1.8. W maju 2013 roku na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego gościć będzie w Polsce Profesor Ian Tannock. Podczas pobytu w naszym kraju wygłosi wykłady pod tytułem "Reading the literature with a critical eye: recognizing and learning from the mistakes of others".

 • Wykład w Warszawie: 20 maja 2013, godz. godz. 14.00, Aula Główna Centrum Dydaktycznego Warszawskiego,ul. Trojdena 2a

 • Wykład w Krakowie: 21 maja 2013, godz. 14.00, sala wykładowa Centrum Onkologii, ul. Garncarska 11

 • Wykład w Gdańsku: 25 maja 2013, godz.10.15, Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, podczas XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

  www.ptcho2013.pl

 • Ponadto 25 maja 2013, o godz. 17.35 w Jastrzębiej Górze, Hotel „Astor” ul. Rozewska 38, Profesor Tannock wygłosi wykład pt. How are we going to treat castration-resistant prostate cancer in 10 years?” podczas IV Pomorskiego Spotkania Uro-Onkologicznego.

  www.uro-onko.pl

Ian Tannock jest profesorem onkologii na uniwersytecie w Toronto i w Princess Margaret Hospital i jednym z najbardziej znanych onkologów na świecie. Jest autorem lub współautorem kilkuset doniesień naukowych dotyczących głównie biologii nowotworów, metodyki badań klinicznych i etyki medycznej, a także podręczników onkologicznych uznawanych jako podstawa kształcenia przed- i podyplomowego: „The Basic Science of Oncology” i „Oxford Textbook of Oncology”. Jest laureatem wielu prestiżowych międzynarodowych nagród i wyróżnień. Ma ujmującą osobowość, co przysparza Mu powszechną sympatię; współpracuje z polskimi ośrodkami onkologicznymi.

www.uhnresearch.ca

1.9. Dostępne są materiały video z tegorocznej St. Gallen International Breast Cancer Conference, która odbyła się w dniach 13-16 marca 2013.

www.oncoletter.ch

1.10. W dniach 24-25 maja 2013 odbędzie się w Jastrzębiej Górze VI Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne. Głównym tematem obrad będzie rak gruczołu krokowego. Udział w Spotkaniu potwierdziło wielu znakomitych wykładowców z całego świata, w tym m.in. Fritz Schröder z Roterdamu, Ian Tannock z Toronto i Michael Zelefsky z Nowego Jorku. Serdecznie zapraszamy.

www.uro-onko.pl

1.11. W dniach 28-29 czerwca 2013 odbędzie się w Gdańsku XII Spotkanie po ASCO. Rejestracja uczestników, program naukowy i inne informacje dostępne są na stronie:

www.phnos.org.pl

1.12. W dniach 12-14 września 2013 odbędzie się w Gdańsku VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rak Płuca”. W ramach konferencji odbędą się warsztaty radioterapeutyczne, patomorfologiczne, torakochirurgiczne i pneumonologiczne. Wśród zaproszonych wykładowców są m.in. Mark Kris i Maureen Zakowski z USA.

www.rakpluca2013.pl

1.13. W dniach 14-16 listopada, z okazji 60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, odbędzie się w Poznaniu konferencja „Wyzwania w onkologii – od profilaktyki do leczenia”.

www.phnos.org.pl

2/ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

2.1. Uchwała Nr 4/2013/II Rady NFZ z dnia 15 marca 2013, w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności NFZ za IV kwartał 2012.

www.nfz.gov.pl

2.2. W dniach 11-12 kwietnia 2013 odbędzie się w Lublinie szkolenie NFZ z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, realizowane w ramach projektu Akademia NFZ.

www.nfz.gov.pl

2.3. Komunikat w sprawie proponowanych zmian w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

www.nfz.gov.pl

2.4. Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej w poszczególnych województwach.

www.nfz.gov.pl

2.5. Komunikat przedstawiający wstępne wartości refundacji cen leków według kodów EAN oraz wstępne wartości wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych w programach lekowych i chemioterapii, narastająco od początku roku do grudnia 2012.

www.nfz.gov.pl

3/ Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM)

3.1. Dnia 25 marca odbyło się 8. posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego m.in. uznano za zasadne finansowanie następujących świadczeń: „Chemioterapia perfuzyjna kończynowa w hipertermii (KCPH)" i „Selektywna wewnętrzna terapia radioizotopowa z zastosowaniem 90Y mikrosfer".

www.aotm.gov.pl

4/ Ministerstwo Zdrowia

4.1. Minister zdrowia przedstawił kierunki reformy NFZ.

www.mz.gov.pl

4.2. Ustalenia z obrad Kolegium Ministerstwa Zdrowia w dniu 20 marca 2013.

www.mz.gov.pl

4.3. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

www.mz.gov.pl

4.4. Projekt Obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013.

www.mz.gov.pl

4.5. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach wieloletniego programu „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2013 oraz kierunków realizacji zadań tego programu w latach 2014 i 2015.

www.mz.gov.pl

5/ Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO)

5.1. ASCO zakończyło prace na prototypem komputerowego systemu informacyjnego Cancer LinQ.

www.asco.org

5.2. Wysokie spożycie soi poprzedzające zachorowanie na raka płuca może mieć związek z dłuższym przeżyciem chińskich kobiet.

www.asco.org

5.3. Prezydent ASCO zwraca się do kongresu USA z apelem o odpowiednie i stabilne finansowanie badań w onkologii.

ascoaction.asco.org

5.4. ASCO zgłasza chęć pomocy w zbadaniu przyczyn rynkowych braków leków onkologicznych.

www.ascoaction.asco.org

5.5. ASCO zachęca do wcześniejszej rejestracji na seminaria i sympozja poprzedzające tegoroczny kongres.

chicago2013.asco.org

6/ Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

6.1. FDA informuje o warsztatach na temat nowych leków stosowanych w raku piersi.

www.fda.gov

7/ Europejska Agencja Medyczna (EMA)

7.1. EMA przeprowadziła warsztaty na temat błędów medycznych.

www.ema.europa.eu

7.2. Komitet CHMP zaleca rejestrację preparatu ponatynib (Iclusig firmy ARIAD Pharmaceuticals) do leczenia chorych na niektóre typy białaczek.

www.ema.europa.eu

7.3. EMA opublikowała raport ze spotkania komitetu CHMP w marcu 2013.

www.ema.europa.eu

7.4. EMA opublikowała listę obecnie rozpatrywanych wniosków rejestracyjnych.

www.ema.europa.eu

8/Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

8.1. ESMO przedstawia najważniejsze informacje z sesji poświęconej rakowi piersi, zorganizowanej podczas ESMO Signalling Pathways Symposium w Sitges (Hiszpania 1-2 marca 2013).

www.esmo.org

8.2. ESMO przedstawia najważniejsze informacje z sesji poświęconej rakowi jelita grubego, zorganizowanej podczas ESMO Signalling Pathways Symposium w Sitges (Hiszpania 1-2 marca 2013).

www.esmo.org

8.3. ESMO przedstawia najważniejsze informacje z sesji poświęconej rakowi płuca, zorganizowanej podczas ESMO Signalling Pathways Symposium w Sitges (Hiszpania 1-2 marca 2013).

www.esmo.org

8.4. ESMO przedstawia prezentację poświęconą koncepcji tzw. „liquid biopsy”, pozwalającej lepiej poznać heterogenność nowotworów.

www.youtube.com

9/ Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

9.1. NICE opublikował projekt dokumentu nie zalecającego stosowania preparatu ewerolimus (Afinitor firmy Novartis) w leczeniu chorych na zaawansowanego raka piersi.

www.nice.org.uk

9.2. NICE opublikował projekt dokumentu nie zalecającego stosowania preparatu bewacyzumab (Avastin firmy Roche) u chorych na zaawansowanego raka jajnika.

www.nice.org.uk

9.3. NICE opublikował projekt dokumentu nie zalecającego stosowania preparatu kryzotynib (Xalkori firmy Pfizer) u chorych na ALK-dodatniego zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.

www.nice.org.uk

9.4. NICE opublikował projekt dokumentu nie zalecającego stosowania preparatu akstytynib (Inlyta firmy Pfizer) u chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego.

www.nice.org.uk

9.5. NICE wydaje akredytacje dla kolejnych instytucji.

www.nice.org.uk

10/ European Cancer Organisation (ECCO)

10.1. ECCO udostępnia materiały tegorocznego kongresu przygotowane dla organizacji pacjenckich.

www.ecco-org.eu

11/ Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO)

11.1. Zarząd ASTRO zachęca do dalszych badań nad terapią protonową u chorych na raka gruczołu krokowego

www.astro.org

11.2. W kolejnej Białęj Księdze ASTRO zaleca procedurę „peer reviews” dla poprawy jakości i bezpieczeństwa radioterapii.

www.astro.org

12/ Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (ESSO)

12.1. ESSO zacheca do występowania o stypendia na tegoroczny kongres. Aplikacje należy składać do 17 kwietnia 2013.

www.essoweb.org

13/ Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO)

13.1. ESTRO we spółpracy z ESSO zaprasza na organizowany w Krakowie od 4 do 6 czerwca 2013 kurs pt „Multidisciplinary Teaching Course on Lung Cancer”.

www.essoweb.org

13.2. ESTRO zaprasza na Walne Zgromadzenie, organizowane 21 kwietnia 2013 roku w Genewie podczas 2. Forum ESTRO.

www.essoweb.org

14/ W czasopismach

14.1. International Journal of Cancer. D.Butkiewicz i wsp. “Influence of DNA repair gene polymorphisms on prognosis in inoperable non-small cell lung cancer patients treated with radiotherapy and platinum-based chemotherapy.”

W badaniu 250 chorych na nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca otrzymujących radioterapię i chemioterapię opartą na platynie, genotyp XPA-4 GA/AA jako pojedyńczy marker i łącznie z XRCC1 399Gin był niezależnym, niekorzystnym czynnikiem rokowniczym. Wskazuje to na rokowniczy potencjał dla genotypu XPA-4G>A. Wyniki wymagają walidacji w niezależnej populacji.

onlinelibrary.wiley.com

14.2. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. K. Roszkowski i wsp. “Urinary 8-Oxoguanine as a Predictor of Survival in Patients Undergoing Radiotherapy.”

Chorzy z wyższym stężeniem w moczu biomarkerów związanych z uszkodzeniem DNA 24 godziny po podaniu pierwszej frakcji radioterapii mogą lepiej odpowiadać na leczenie i mieć niższe ryzyko zgonu.

cebp.aacrjournals.org

14.3. New England Journal of Medicine. S. Darby i wsp. “Risk of Ischemic Heart Disease in Women after Radiotherapy for Breast Cancer.”

Wyniki dużego badania klinicznego wskazują, że napromienianie klatki piersiowej chorych na raka piersi znacząco zwiększa ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych. Ryzyko zwiększa się proporcjonalnie do dawki promieniowania jonizującego, pojawia się po kilku latach od radioterapii i trwa przez co najmniej kolejnych 20 lat.

www.nejm.org

14.4. New England Journal of Medicine. L. Fribouleti i wsp. “ERCC1 Isoform Expression and DNA Repair in Non–Small-Cell Lung Cancer.”

Wyniki wcześniejszych badań sugerowały, że odpowiedź na leczenie związkami platyny chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca jest zależna od obecności lub braku enzymu ERCC1, odpowiedzialnego za naprawę DNA. Przedstawiono wyniki wskazujące, że dostępne przeciwciała ERCC1 nie mogą się stać czynnikiem predykcyjnym odpowiedzi na leczenie, gdyż identyfikują również nieaktywne formy tego enzymu.

www.nejm.org

14.5. Lancet Oncology. D. Stark i wsp. “Standard chemotherapy with or without bevacizumab in advanced ovarian cancer: quality-of-life outcomes from the International Collaboration on Ovarian Neoplasms (ICON7) phase 3 randomised trial.”

Kontynuacja leczenia bewacyzumabem chorych na zaawansowanego raka jajnika powoduje niewielkie, lecz klinicznie istotne obniżenie jakości życia w porównaniu ze standardowym leczeniem. W praktyce klinicznej należy każdorazowo uwzględnić wydłużenie czasu wolnego od progresji kosztem obniżenia jakości życia.

www.thelancet.com

14.6. Lancet Oncology. B.C.Pestalozzi i wsp. „CNS relapses in patients with HER2-positive early breast cancer who have and have not received adjuvant trastuzumab: a retrospective substudy of the HERA trial (BIG 1-01).”

W analizie wyników z badania HERA pooperacyjne leczenie trastuzumabem nie zwiększyło ryzyka nawrotu choroby w ośrodkowym układzie nerwowym u chorych na HER2-dodatniego wczesnego raka piersi.

www.thelancet.com

14.7. European Journal of Cancer. T. Veitonmäki i wsp. “Use of aspirin, but not other non-steroidal anti-inflammatory drugs is associated with decreased prostate cancer risk at the population level.”

W badaniu obejmującym 24.657 nowo zarejestrowane przypadki raka gruczołu krokowego w Finlandii w latach 1995-2002, stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych związane było z wyższym ryzykiem raka gruczołu krokowego, niezależnie od użycia inhibitorów COX-2. Z kolei stosowanie aspiryny obniżało ryzyko zachorowania na gruczołu krokowego.

www.ejcancer.info

15/ Kalendarium w kraju

15.1. W dniach 17-18 kwietnia 2013 odbędzie się we Wrocławiu 26. Annual Scientific Meeting of European Association for Cancer Education. Opłata rejestracyjna dla uczestników z krajów Europy Środkowo-Wschodniej wynosi jedynie 100 euro.

www.eaceonline.com

15.2. Dnia 20 kwietnia 2013 odbędzie w Warszawie konferencja pt “Nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego”.

www.pzwlkonferencje.pl

15.3. W dniach 19-20 kwietnia 2013 odbędzie się w Ustroniu I Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej przy Towarzystwie Chirurgów Polskich.

www.microsurgery.pl

15.4. W dniach 22-25 kwietnia 2013 odbędzie się w Krakowie konferencja CITIM 2013, dotycząca Immunoterapii Nowotworów i Monitorowania Immunologicznego.

citim.kongresy.krakow.pl

15.5. W dniach 10-11 maja 2013 odbędą się w Poznaniu Warsztaty Brachyterapeutyczne – „Spotkanie po ABS”.

www.wco.pl

15.6. W dniach 10-11 maja 2013 odbędzie się w Krakowie V Konferencja „Clinical Oncology Update – Onkologia 2013”.

www.mp.pl

15.7. W dniach 17-18 maja 2013 odbędą się w Kudowie Zdroju XI Miedziowe Wiosenne Warsztaty Onkologiczne.

www.mcz.pl

15.8. Dnia 17 maja w miejscowości Kolonowskie odbędzie się III Konferencja Naukowa Onkologiczno-Laryngologiczna „Czy można uniknąć usunięcia krtani na skutek raka?”

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.9. W dniach 23-25 maja 2013 odbędzie się w Gdańsku XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

www.ptcho2013.pl

15.10. W dniach 31 maja - 2 czerwca 2013 odbędzie się w Szklarskiej Porębie IV Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Diagnostyka i Terapia Izotopowa w Onkologii” Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

www.ptmn.pl

15.11. W dniach 6-9 czerwca odbędzie się w Białymstoku XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów.

www.ptp-zjazd.org

15.12. Dnia 17 czerwca 2013 organizatorzy projektu BASTION zapraszają na konferencję „Cancer genetics for medical community”. Wezmą w niej udział:

 • Prof Clara Bloomfield, Ohio State University - Predyspozycja genetyczna do nowotworów układu krwiotwórczego

 • Prof Albert de la Chapelle, Ohio State University - Predyspozycja genetyczna do nowotworów jelita grubego

 • dr Krzysztof Mrozek, Ohio State University - Diagnostyka cytogenetyczna nowotworów układu krwiotwórczego

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.13. W dniach 29–31 sierpnia odbędzie się w Sopocie XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Adres organizatora:

www.kongres.ptok.pl

15.14. W dniach 13-14 września odbędzie się w Rytrze XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Postępy w Ginekologii Onkologicznej".

Adres organizatora:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.15. W dniach 28-30 listopada 2013 odbędzie się w Białowieży IV Kongres Polskiego Towarzystwa Brachyterapii.

www.onkologia.bialystok.pl zakładka „Białowieża 2013”.

15.16. W dniach 5-6 grudnia 2013 odbędzie się w Warszawie VII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca.

www.polgrp.org.pl

16/ Kalendarium - za granicą

16.1. Do 15 kwietnia otwarty jest 4. nabór na studia Master Online Study Program Advanced Oncology: “A worldwide unique post-graduate study program preparing for leadership tasks in oncology”.

www.masteroncology.de

16.2. W dniach 8-12 maja odbędzie się w Dubrowniku 3rd Balkan and Eastern European Masterclass in Clinical Oncology. Wnioski o bezpłatną rejestrację i zakwaterowanie można składać do 3 marca. Więcej informacji pod adresem: www.eso.net lub wysyłąjąc wiadomość do Roberty Ventura:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

16.3. W dniach 11-14 czerwca odbędzie się w Brukseli kurs EORTC "Clinical Trial Statistics for Non Statisticians".

www.eortc.be

eortc.us2.list-manage.com

16.4. W dniach 13-15 czerwca odbędzie się w Opatii International Clinical Trials Workshop, połączony z 9th Central European Oncology Congress – Best of ASCO Meeting.

www.penta-pco.com

16.5. W dniach 11-13 listopada odbędzie się w Padwie 9th Meet The Professor: Advanced International Breast Cancer Conference.

meettheprofessor.accmed.org

Kliknij tutaj aby zobaczyć e-mail w przeglądarce stron www

archiwalne wydania newslettera

zrezygnuj z subskrypcji newslettera

 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/