Polish (Poland)English (United Kingdom)


Strona Główna NEWSLETTER PTO NEWSLETTER PTO NUMER 8/13

NEWSLETTER PTO NUMER 7/13

pto_log.resized

NEWSLETTER PTO NUMER 8/13

Wtorek, 16 kwietnia 2013 r.

1/ Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)

1.1. Około 300 uczestników wzięło udział w I Konferencji „Nowotwory Journal of Oncology”, uświetniającej 90-lecie naszego czasopisma, która odbyła się w Warszawie w dniach 5-6 kwietnia. Obejmowała ona 10 pełnych humoru, intelektualnych pojedynków w stylu „Oxford style debate”, w których starli się wybitni polscy onkolodzy. Wystąpienia adwersarzy zostaną opublikowane na łamach „Nowotworów” w najbliższych miesiącach.

Na stronie PTO dostępny jest wydany z tej okazji specjalny zeszyt „Nowotworów”.

www.pto.med.pl

oraz galeria zdjęciowa:

www.pto.med.pl

1.2. Z udziałem około 80 członków PTO, zaproszonych ekspertów i przedstawicieli chorych, w dniu 4 kwietnia 2013 odbyła się w Warszawie programowa narada dotycząca przyszłości polskiej onkologii. Zebrane postulaty i wnioski będą przedstawione w jednym z najbliższych newsletterów, zawieszone na stronie PTO i przekazane ministrowi zdrowia.

1.3. Do 30 kwietnia 2013 można składać kandydatury do tegorocznej Nagrody PTO im. Hilarego Koprowskiego. Nagroda przyznawana jest corocznie za pracę (lub cykl prac) z zakresu onkologii doświadczalnej i/lub klinicznej, wykonaną całkowicie w polskich instytucjach naukowo-badawczych i opublikowaną w liczącym się czasopiśmie międzynarodowym w poprzednim roku kalendarzowym. Kandydatury można zgłaszać elektronicznie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Regulamin nagrody dostępny jest na stronie PTO.

www.pto.med.pl

1.4. Trwa nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej na najlepszy doktorat, najlepszą publikację w czasopiśmie zagranicznym i najlepszą publikację w czasopiśmie krajowym w dziedzinie onkologii w 2012 roku. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2013.

www.ptok.pl

1.5. Do 30 maja 2013 można składać wnioski w konkursie o nagrodę Fundacji im. T. J. Michalskiego, promującą wybitnych młodych pracowników nauki, których działalność naukowa przyczynia się do zwalczania chorób nowotworowych. Więcej informacji i regulamin znajdują się pod adresem:

www.fundacjatjm.pl

1.6. W maju 2013 roku na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego gościć będzie w Polsce Profesor Ian Tannock. Podczas pobytu w naszym kraju wygłosi wykłady pod tytułem "Reading the literature with a critical eye: recognizing and learning from the mistakes of others".

 • Wykład w Warszawie: 20 maja 2013, godz. godz. 14.00, Aula Główna Centrum Dydaktycznego Warszawskiego,ul. Trojdena 2a

 • Wykład w Krakowie: 21 maja 2013, godz. 14.00, sala wykładowa Centrum Onkologii, ul. Garncarska 11

 • Wykład w Gdańsku: 25 maja 2013, godz.10.15, Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1, podczas XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

  www.ptcho2013.pl

 • Ponadto 25 maja 2013, o godz. 17.35 w Jastrzębiej Górze, Hotel „Astor” ul. Rozewska 38, Profesor Tannock wygłosi wykład pt. How are we going to treat castration-resistant prostate cancer in 10 years?” podczas IV Pomorskiego Spotkania Uro-Onkologicznego.

  www.uro-onko.pl

Ian Tannock jest profesorem onkologii na uniwersytecie w Toronto i w Princess Margaret Hospital i jednym z najbardziej znanych onkologów na świecie. Jest autorem lub współautorem kilkuset doniesień naukowych dotyczących głównie biologii nowotworów, metodyki badań klinicznych i etyki medycznej, a także podręczników onkologicznych uznawanych jako podstawa kształcenia przed- i podyplomowego: „The Basic Science of Oncology” i „Oxford Textbook of Oncology”. Jest laureatem wielu prestiżowych międzynarodowych nagród i wyróżnień. Ma ujmującą osobowość, co przysparza Mu powszechną sympatię; współpracuje z polskimi ośrodkami onkologicznymi.

www.uhnresearch.ca

1.7. Dostępne są materiały video z tegorocznej St. Gallen International Breast Cancer Conference, która odbyła się w dniach 13-16 marca 2013.

www.oncoletter.ch

1.8. W dniach 24-25 maja 2013 odbędzie się w Jastrzębiej Górze VI Pomorskie Spotkanie Uro-Onkologiczne, poświęcone głównie rakowi gruczołu krokowego. Udział w spotkaniu potwierdziło wielu znakomitych wykładowców z całego świata, w tym m.in. Fritz Schröder z Roterdamu, Ian Tannock z Toronto i Michael Zelefsky z Nowego Jorku. Serdecznie zapraszamy.

www.uro-onko.pl

1.9. Trwa rejestracja uczestników XII Spotkania po ASCO, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 28-29 czerwca 2013.

www.poasco.pl

1.10. Rozpoczęła się rejestracja uczestników VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Rak Płuca”, organizowanej w dniach 12-14 września 2013 w Gdańsku. W ramach konferencji odbędą się warsztaty radioterapeutyczne, patomorfologiczne, torakochirurgiczne i pneumonologiczne. Wśród zaproszonych wykładowców są m.in. Mark Kris i Maureen Zakowski z USA.

www.rakpluca2013.pl

2/ Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

2.1. NFZ przedstawia do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ, zmieniający zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

www.nfz.gov.pl

2.2. NFZ przedstawia do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ, zmieniający zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

www.nfz.gov.pl

2.3. NFZ informuje o proponowanych zmianach w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS).

www.nfz.gov.pl

2.4. Informacja o wielkości kwoty refundacji, wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-luty 2013.

www.nfz.gov.pl

2.5. Zarządzenie Nr 16/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 marca 2013, w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie Świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

www.nfz.gov.pl

2.6. Zarządzenie Nr 18/2013/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 kwietnia 2013, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

www.nfz.gov.pl

2.7. Zarządzenie Nr 19/2013/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 kwietnia 2013, zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

www.nfz.gov.pl

3/ Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM)

3.1. AOTM zwraca się z prośbą do osób składających uwagi do upublicznionych analiz o dołączenie do nich Deklaracji Konfliktu Interesów (DKI). Zgodnie z § 7 Zarządzenia Prezesa AOTM nr 18/2012 w sprawie publikowania analizy weryfikacyjnej wraz z analizami wnioskodawcy oraz zgłaszania, rozpatrywania i publikowania uwag do analiz, uwagi do upublicznionej analizy weryfikacyjnej złożone bez DKI lub z DKI bez podpisu nie będą rozpatrywane.

www.aotm.gov.pl

4/ Ministerstwo Zdrowia

4.1. Ministerstwo Zdrowia publikuje informację o trwającej rekrutacji na szkolenia organizowane w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45. roku życia, ukierunkowanego na przeciwdziałanie ich dezaktywizacji zawodowej”.

www.mz.gov.pl

4.2. W dniu 10 kwietna 2013 przekazany został do uzgodnień wewnętrznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych.

www.mz.gov.pl

5/ Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO)

5.1. Dnia 24 kwietnia upływa termin wczesnej rejestracji na tegoroczny kongres.

www.asco.org

5.2. Dodanie cetuksymabu do chemioterapii umożliwia przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego u wybranych chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z przerzutami do wątroby i tym samym przedłużenie czasu całkowitego przeżycia.

www.asco.org

5.3. Prezydent ASCO publikuje stanowisko w sprawie dostępu do leków przeciwnowotworowych w krajach o średnim i niskim dochodzie narodowym.

www.connection.asco.org

6/ Amerykańska Agencja ds. Leków i Żywności (FDA)

6.1. FDA występuje o wzrost budżetu dla poprawy bezpieczeństwa produkowanych leków i pożywienia, również tych wytwarzanych w Chinach.

www.fda.gov

7/ Europejska Agencja Medyczna (EMA)

7.1. EMA wspiera obchody Światowego Dnia Zdrowia.

www.ema.europa.eu

7.2. EMA publikuje raport na temat udziału chorych w badaniach klinicznych i ich geograficznej lokalizacji.

www.ema.europa.eu

7.3. EMA publikuje pełną dokumentację dotyczącą preparatu pertuzumab (Perjeta firmy Roche).

www.ema.europa.eu

7.4. EMA publikuje raport z prac prowadzonych w marcu 2013.

www.ema.europa.eu

8/Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO)

8.1. ESMO publikuje nowy moduł eLearningu, poświęcony nowym terapiom w zaawansowanym raku gruczołu krokowego.

www.esmo.org

8.2. ESMO przedstawia wyniki analizy, sugerujące istnienie poważnych różnic w Europie w dostępności i organizacji radioterapii.

www.esmo.org

8.3. Czy trastuzumab jest efektywny kosztowo w uzupełniającym leczeniu chorych na HER2-dodatniego raka piersiw stopniu T1bN0?

www.esmo.org

8.4. ESMO publikuje nowy moduł eLearningowy, poświęcony komórkom nowotworowym w krwi obwodowej.

www.esmo.org

8.5. Analiza biomarkerów w badaniu EMILIA. Mutacje genu PIK3CA nie mają wpływu na skuteczność leczenia preparatem TDM-1.

www.esmo.org

8.6. Medycyna personalizowana w leczeniu chorych na mięsaki?

www.esmo.org

9/ Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE)

9.1. NICE publikuje listę przyznanych stypendiów.

www.nice.org.uk

9.2. NICE konsultuje projekt zaleceń, mających pomóc w rzuceniu palenia w trakcie hospitalizacji z innych przyczyn zdrowotnych.

www.nice.org.uk

9.3. NICE otworzył konsultacje projektu zaleceń diagnostyki raka płuca.

www.nice.org.uk

9.4. NICE opublikował projekt dokumentu, nie zalecającego stosowania preparatu piksantron (Pixuvri firmy Cell Therapeutics) u chorych na nieziarnicze chłoniaki z komórek B.

www.nice.org.uk

10/ European Cancer Organisation (ECCO)

10.1.ECCO wyjaśnia swoją obecną politykę Public Affairs.

www.ecco-org.eu

11/ Amerykańskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ASTRO)

11.1. ASTRO informuje o nagrodzie dla Calvary Mater Newcastle Hospital w Newcastle, Australia za projekt pt “Ensuring Safe Delivery of IMRT Using EPID-Based Real-Time Verification.”

www.astro.org

12/ Europejskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (ESSO)

12.1. ESSO zachęca do zapoznania się z zasadami i kalendarzem European Board of Surgery Qualification.

www.essoweb.org

13/ Europejskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ESTRO)

13.1. ESTRO publikuje zasady występowania o obniżone opłaty za szkolenia planowane w 2013 roku.

estro-education.org

14/ W czasopismach

14.1. Journal of National Cancer Institute - L. Holmberg i wsp. „Results From the Scandinavian Prostate Cancer Group Trial Number 4: A Randomized Controlled Trial of Radical Prostatectomy Versus Watchful Waiting.”

W 15. roku obserwacji w badaniu Skandynawskiej Grupy Raka Gruczołu Krokowego (SPCG-4) stwierdzono zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu raka gruczołu krokowego o 6,1% w grupie poddanej radykalnej prostatektomii w porównaniu z grupą kontrolną.

jncimono.oxfordjournals.org

14.2. European Journal of Cancer – C. N. Sternberg i wsp. “A randomised, double-blind phase III study of pazopanib in patients with advanced and/or metastatic renal cell carcinoma: Final overall survival results and safety update.”

W badaniu klinicznym III fazy (VEG105192; NCT00334282) stwierdzono statystycznie i klinicznie istotną poprawę czasu wolnego od progresji u chorych na zaawansowanego/przerzutowego raka nerkowokomórkowego leczonych pazopanibem, w porównaniu do grupy otrzymującej placebo. Wydłużenie czasu przeżycia całkowitego było nieznamienne.

www.ejcancer.info

14.3. European Journal of Cancer – R. J. Sullivan i wsp. “Resistance to BRAF-targeted therapy in melanoma.”

Przedstawiono mechanizmy oporności na terapię inhibitorami BRAF (wemurafenib, dabrafenib) i MEK (trametynib) u chorych na czerniaka z potwierdzoną mutacja BRAF oraz strategie przełamywania tej oporności.

www.ejcancer.info

14.4. Journal of Clinical Oncology – V. M. Raymond i wsp. “Elevated Risk of Prostate Cancer Among Men With Lynch Syndrome.”

Skumulowane ryzyko zachorowania na raka gruczołu krokowego u mężczyzn z syndromem Lynch’a (LS) jest dwukrotnie wyższe niż w ogólnej populacji i nieco wyższe u osób, u których nowotwór rozpoznano przed 60. rokiem życia.

www.jco.ascopubs.org

14.5. Journal of the American Medical Association – E. M. Lavoie SmithiI wsp. “Effect of Duloxetine on Pain, Function, and Quality of Life Among Patients With Chemotherapy-Induced Painful Peripheral Neuropathy.”

Wśród chorych z bolesną neuropatią obwodową wywołaną chemioterapią zawierającą taksoidy lub związki platyny (głównie oksaliplatynę lub paklitaksel), 5-tygodniowe leczenie duleksetyną pozwalało uzyskać znaczące zmniejszenie bólu w porównaniu z placebo.

www.jama.jamanetwork.com

14.6. Lancet Oncology. B.C.Pestalozzi i wsp. „CNS relapses in patients with HER2-positive early breast cancer who have and have not received adjuvant trastuzumab: a retrospective substudy of the HERA trial (BIG 1-01).”

W analizie wyników z badania HERA pooperacyjne leczenie trastuzumabem nie zwiększyło ryzyka nawrotu choroby w ośrodkowym układzie nerwowym u chorych na HER2-dodatniego wczesnego raka piersi.

www.thelancet.com

15/ Kalendarium w kraju

15.1. Dnia 20 kwietnia 2013 odbędzie w Warszawie konferencja pt “Nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego”.

www.pzwlkonferencje.pl

15.2. W dniach 19-20 kwietnia 2013 odbędzie się w Ustroniu I Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej przy Towarzystwie Chirurgów Polskich.

www.microsurgery.pl

15.3. W dniach 22-25 kwietnia 2013 odbędzie się w Krakowie konferencja CITIM 2013, dotycząca Immunoterapii Nowotworów i Monitorowania Immunologicznego.

citim.kongresy.krakow.pl

15.4. W dniach 10-11 maja 2013 odbędą się w Poznaniu Warsztaty Brachyterapeutyczne – „Spotkanie po ABS”.

www.wco.pl

15.5. W dniach 10-11 maja 2013 odbędzie się w Krakowie V Konferencja „Clinical Oncology Update – Onkologia 2013”.

www.mp.pl

15.6. W dniach 17-18 maja 2013 odbędą się w Kudowie Zdroju XI Miedziowe Wiosenne Warsztaty Onkologiczne.

www.mcz.pl

15.7. Dnia 17 maja w miejscowości Kolonowskie odbędzie się III Konferencja Naukowa Onkologiczno-Laryngologiczna „Czy można uniknąć usunięcia krtani na skutek raka?”

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.8. W dniach 23-25 maja 2013 odbędzie się w Gdańsku XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

www.ptcho2013.pl

15.9. W dniach 31 maja - 2 czerwca 2013 odbędzie się w Szklarskiej Porębie IV Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Diagnostyka i Terapia Izotopowa w Onkologii” Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

www.ptmn.pl

15.10. W dniach 6-9 czerwca odbędzie się w Białymstoku XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Patologów.

www.ptp-zjazd.org

15.11. Dnia 17 czerwca 2013 organizatorzy projektu BASTION zapraszają na konferencję „Cancer genetics for medical community”. Wezmą w niej udział:

 • Prof Clara Bloomfield, Ohio State University - Predyspozycja genetyczna do nowotworów układu krwiotwórczego

 • Prof Albert de la Chapelle, Ohio State University - Predyspozycja genetyczna do nowotworów jelita grubego

 • Dr Krzysztof Mrozek, Ohio State University - Diagnostyka cytogenetyczna nowotworów układu krwiotwórczego

zgłoszenia: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.12. W dniach 29–31 sierpnia odbędzie się w Sopocie XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

www.kongres.ptok.pl

15.13. W dniach 13-14 września odbędzie się w Rytrze XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Postępy w Ginekologii Onkologicznej".

Adres organizatora:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.14. W dniach 14-16 listopada, z okazji 60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii, odbędzie się w Poznaniu konferencja „Wyzwania w onkologii – od profilaktyki do leczenia”.

ww.phnos.org.pl

15.15. W dniach 28-30 listopada 2013 odbędzie się w Białowieży IV Kongres Polskiego Towarzystwa Brachyterapii.

www.onkologia.bialystok.pl zakładka „Białowieża 2013”.

15.16. W dniach 5-6 grudnia 2013 odbędzie się w Warszawie VII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca.

www.polgrp.org.pl

16/ Kalendarium - za granicą

16.1. W dniach 8-12 maja odbędzie się w Dubrowniku 3rd Balkan and Eastern European Masterclass in Clinical Oncology. Więcej informacji pod adresem: www.eso.net lub wysyłąjąc wiadomość do Roberty Ventura:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

16.2. W dniach 11-14 czerwca odbędzie się w Brukseli kurs EORTC "Clinical Trial Statistics for Non Statisticians".

www.eortc.be

eortc.us2.list-manage.com

16.3. W dniach 11-14 czerwca odbędzie się w Brukseli kurs EORTC "Clinical Trial Statistics for Non Statisticians".

www.eortc.be

16.4. W dniach 13-15 czerwca odbędzie się w Opatii International Clinical Trials Workshop, połączony z 9th Central European Oncology Congress – Best of ASCO Meeting.

www.penta-pco.com

16.5. Dnia 13 września 2013 odbędzie się w Brukseli kurs EORTC pt. "One-Day Introduction to EORTC Trials".

www.eortc.be

16.6. W dniach 11-13 listopada odbędzie się w Padwie 9th Meet The Professor: Advanced International Breast Cancer Conference.

www.meettheprofessor.accmed.org

 

Ważne: strona www.pto.med.pl wykorzystuje pliki cookies.
Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/